• |
  • |
  • |
  • |
  • پنجشنبه 30 فروردین 1403
  • |
  • 02:36

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر ابوالحسن امین مقدسی

دانشكده گروه:  دانشكده ادبيات و علوم انساني‏‎/‎‏گروه زبان و ادبيات عربي

مرتبه علمي:  استاد
تلفن:  ۶۱۱۱۲۵۶۴
دور نگار:  
آدرس پستي:  تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پست الكترونيكي:  abaminut.ac.ir
آدرس وبسايت هاي ديگر:

تحصيلات.:|:. خدمات علمي اجرايي.:|:.
دروس آموزشي.:|:. راهنمايي پايان نامه.:|:. انتشارات(كتاب-مقاله-همايش).:|:.
گالري تصاوير

  تحصيلات
   دكترا‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تربيت مدرس‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام
   كارشناسي‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام
   كارشناسي ارشد‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تربيت مدرس‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام

بالا

  خدمات علمي اجرايي
   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده‏‎,‎‏دانشكده ادبيات
   ۱۳۷۹‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏سمت عضو مشاوره ‏‎,‎‏شوراي كميته هماهنگي فعاليتهاي قرآن شوراي دبير خانه شوراي هاي انقلاب فرهنگي
   ۱۳۷۶‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏سمت معاون‏‎,‎‏دانشكده ادبيات
   ۱۳۶۰‏‎,‎‏۱۳۶۷‏‎,‎‏سمت معاون پرورش دبيرستان ‏‎,‎‏آموزش و پرورش منطقه ۱۶
   1733‎,‎1733‎,‎شوراي پژوهشي گروه زبان ادبيات عربی تحصيلات تكميلي گروه

بالا

  دروس آموزشي
كارشناسي
   (ع )ادب متعهداهل بيت
   ادب سياسي دراسلام
   ادبيات تطبيقي
   تاريخ ادبيات ازسقوطبغدادتاعصرحاض
   تاريخ ادبيات دوره اندلس
   تاريخ ادبيات دوره عباسي اول
   تاريخ ادبيات دوره معاصر۱
   تاريخ ادبيات دوره معاصر۲
   علوم بلاغي ۱
   فقه اللغه
   متون تاريخي
   متون تاريخي وجغرافيائي
   متون نظم ونثرازسقوطبغدادتاعصرحاض
   متون نظم ونثردوره اندلس
   متون نظم ونثرمعاصر
   متون نظم ونثرمعاصر۱
   متون نظم ونثرمعاصر۲
   متون نهج البلاغه
   نحو
   نقدادبي
كارشناسي ارشد
   تاريخ ادبيات دوره معاصر
   تاريخ ادبيات سقوطبغدادتاعصرحاضر
   متون نظم نثرسقوط بغدادتاعصرحاضر
   متون نظم ونثرمعاصر
   تاريخ ادبيات سقوطبغدادتاعصرحاضر
   متون نظم نثرسقوط بغدادتاعصرحاضر
دكتري
   متون نظم ونثرمعاصر

بالا

  راهنمايي پايان نامه
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
   گزيدهاي از زيبا ترين اشعاري كه در مدحامام حسين ‏‎,‎‏نويد پيري‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ادوارشعر فارسي اثر دكتر شفيعيكدكني‏‎,‎‏كمال باغجري‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه كتاب ‏‎-‎‏شهادت وپس از شهادت‏‎,‎‏صادق عيداني‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه ونفد كتاب التموجات‏‎,‎‏فاطمه آسا‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه ونقد كتاب التموجات‏‎,‎‏فاطمه آسا‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه وتقديم كتاب الصورالستمعاريه في اشعرالعربي‏‎,‎‏ليلا محمدي‏‎,‎‏۱۳۸۷
   ترجمه وشرح ونقد كتاب شعر نا الحديث الي اين‏‎,‎‏مهريه قيصري‏‎,‎‏۱۳۸۷
   اسطوره درشعر محمود درويش‏‎,‎‏زينب نظري‏‎,‎‏۱۳۸۷
   رمز ورمزگرايي در شعرمحمود دزويش‏‎,‎‏عبداباسط عيسي زاده‏‎,‎‏۱۳۸۷
   المراهفي الادب المهجر‏‎-‎‏الرابطهالقلميه‏‎,‎‏ولا وحيدي‏‎,‎‏۱۳۸۷
   بررسي سبك ادبي يوسف ادزيس در داستانها‏‎,‎‏صفر تركاشوند‏‎,‎‏۱۳۸۶
   تسبيه در ديدن صفي الدين‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۸۰
   بررسي اسماء موصول ازنحومان ديدگاه با استشهاد به قرآن كريم‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸
   انواع الشعر المتداول بين شعراءخوزستانالعرب بالغةالداريه‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸
   مقايسه استعاره از نظر سكاكي وسيوط‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸
   شرح و تحليل اسلوب سيد قططب در نقد ادبي‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸
   صنوبري حياته منن الوصف و خصائه من شعره‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۵
پايان نامه دكتري
   برسي سيرتحول اسلوب ومضامين شعري عبدالعزيز‏‎,‎‏رسول دهقان ضادشهرضا‏‎,‎‏۱۳۸۸
   سيماي رياليسم اجتماعي در رمان مدن الملحعبدالرحمان منيف‏‎,‎‏احمد رضا صاعدي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   شهر ازنگاه شعر عربي معاصز‏‎,‎‏عباسعلي گنجعلي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   مدرنيسم در ادبيات ميخانيل نعميه ‏‎,‎‏حسن گودرزي لمرسكي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ادب عرب و ويژگيهاي سبكي و ادبي آن در دوره موحدين‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۹
   ادب عرب ويژگيهاي سبكي و ادبي آن در عصر موحدين‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۹
   شرح و تحليل و ترجمه ايران مبتني جزاي‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸
   انديشه هاي سياسي اجتماعي در شعر كلاسيك معاصر عرب در قرن بيستم‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸
   ابن حجاج بغدادي و غديريه او‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۷
   الراويةالعربيه المعاصرهفي بلاد شام‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۱۱۱

بالا

  انتشارات(كتاب-مقاله-همايش)
مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات داخلي
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏"موازنه چهارسويه شعر شكست"‏‎,‎‏دانشكده ادبيات‏‎,‎‏۵۹‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۱۶۶‏‎-‎‏۱۴۹‏‎,‎‏۱۳۸۷
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏ بهرام اماني چاكلي‏‎,‎‏"عوامل پايداري نوروز در عصر اسلامي و بازتاب آن در شعر عربي در دوره عباسي "‏‎,‎‏مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۷۷‏‎,‎‏ش ۱۷۷ دوره۵۷‏‎,‎‏۹۷‏‎-‎‏۱۱۶‏‎,‎‏۱۳۸۵
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏"مقارنه مدائح نبوي عطار و صفي الدين حلي "‏‎,‎‏مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ‏‎,‎‏شماره ۱۷۴ دوره ‏‎,‎‏۵۹‏‎-‎‏۷۸‏‎,‎‏۱۳۸۴
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏"مدح اهل بيت ع از منظر ابن معتوق "‏‎,‎‏دانشكده ادبيات‏‎,‎‏۱۷۲‏‎,‎‏از۱۳تا۲۷‏‎,‎‏۱۳۸۳
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏"تاثير ديني انقلاب اسلامي بر ادب انتقاضه "‏‎,‎‏پژوهشي ‏‎,‎‏۱۵۱‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۱۱۱
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏"مدح پيامبر ( ص ) از ديدگاه صفي الدين حلي "‏‎,‎‏مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني ‏‎,‎‏۱۴۶‏‎-‎‏۱۴۷‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۱۱۱
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏"تاثير قرآن بر شعر ابن بنام "‏‎,‎‏پژوهشي ‏‎,‎‏۱۵۴‏‎-‎‏۱۵۳‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۱۱۱
مقالات چاپ شده در مجلات خارجي
   ابوالحسن امين مقدسي‏‎,‎‏"مقارنه علم گرايي ملك الشعرا و اميرالشعرا"‏‎,‎‏الدراسات الادبيه‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏۶۵‏‎,‎‏۵۴۴‏‎-‎‏۵۲۳‏‎,‎‏۱۳۸۷

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 862
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :30
  • بازدید کل : 5372414

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید