• |
  • |
  • |
  • |
  • چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
  • |
  • 00:00

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اخبار رشته زبان و ادبیات عربیبرگزاری آزمون بسندگی زبان عربی (تافل عربی) در دانشگاه تهران

معرفی آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال)

برگزار کننده :دانشگاه تهران

تیرماه 1396

مقدمه:

گسترش و تنوع کاربردهای زبان در دوران کنونی به گونه ای پر اهمیت و قابل توجه است که برای بهره گیری از این ظرفیت نهادها، مؤسسات و مراکز علمی ـ آموزشی گوناگون و بیشماری در سراسر جهان تأسیس شده است.کاربری چند گانه زبان از عرصه آموزشی، پژوهشی، علمی گرفته تا عرصه حرفه ای و شغلی تعیین معیارها وملاک های برخورداری از توانمندی و دانش زبان را بایسته می سازد.

تفاوت دامنه مخاطبان به عنوان گویشوران اصلی و فراگیران هر یک اززبانها به عنوان زبان دوم و تفکیک میان سطح عمومی زبان و سطح تخصصی آن علاوه بر ملاحظه و تفاوت میان برخورداری های دانشی و توانشی فراگیران و همچنین تمرکز بر برخی مهارت ها یا همه آنها و در نظر گرفتن وزن متناسب با هر یک ضرورت سنجش و ارزیابی سطح زبانی فراگیری را ضروری می نماید.

این تجربه در اغلب زبان های رایج جهانی همچون انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و روسی از دهه های گذشته در قالب آزمون های بسندگی و بر اساس معیارهای عمومی یا ویژه هر زبان به اجرا درآمده است.

با وجود تفاوت های ساختاری و عناصر زبانی اما با در نظر گرفتن ساحت های مشترک زبانی که مهم ترین آنها مهارت های چهارگانه می باشد، امکان دست یابی به الگوی مشترکی در اجرای آزمون بسندگی بر اساس مشابه سازی وجود دارد.

با توجه به قدمت آموزش زبان عربی در ایران که در گذشته رویکرد علمی و فرهنگی و علمی این زبان و پیوند آن بازبان فارسی مورد توجه بوده است، به زبان به عنوان ابزار ارتباطی در سنجش پیشرفت و دست یابی به اهداف آموزشی کمتر توجه شده است. امروزه در کشور ما زبان عربی به عنوان زبان کاربردی و همچون دیگر زبان ها در عرصه ارتباطی علاوه بر مأموریت های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه زبان عربی در ایران با پنج مأموریت مورد آموزش و فراگیری قرار می گیرد:

ـ زبان عربی به عنوان زبان فرهنگ دینی

ـ زبان عربی به عنوان زبان علمی میراث گذشتگان در حوزه های مختلف دانش از جمله ریاضیات ، نجوم ، طب و مانند آن

ـ  زبان عربی به عنوان عنصر برجسته در ادبیات فارسی و در آمیختگی با آن

ـ زبان عربی به عنوان زبان ارتباطی و کاربردی در عرصه های تعاملی با جامعه چند صد میلیونی عرب زبان همچون زمینه های سیاسی، تجاری، رسانه ای و فرهنگی

ـ زبان عربی به عنوان پل انتقال دو سویه در فرایند ترجمه با تنوع عرصه های قابل پیاده سازی عربی

بر این اساس لازم است که فراگیران آن در چارچوب آموزش های رسمی شامل دوره های تحصیلی در نظام آموزشی پیش دانشگاهی و رشته های دانشگاهی اعم از مرتبط مستقیم و مرتبط غیر مستقیم و نیز آموزش های آزاد برگزار شده در نهادها و مؤسسات ،قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد.

1ـ نام آزمون

بر اساس شیوه های متداول در آزمون های بین المللی جهت سهولت در کاربرد عنوان اختصاری"اشتمال"  برای این آزمون برگزیده شده است  که از عنوان کامل «الاختبار الشامل لتقویم المهارات اللغویة»برگرفته شده است.ومعادل فارسی این عنوان "آزمون فراگیر ارزیابی مهارت های زبان عربی " می باشد.

 2ـ اهداف آزمون

1ـ1ـ هدف اصلی این آزمون سنجش دانش و توانش زبانی کسانی است که به فراگیری زبان عربی پرداخته اند.  در این آزمون تأکید بر بعد توانشی زبان که ویژگی کاربردی بودن زبان را برجسته می سازد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

2ـ1ـ هدف فرعی این آزمون به شرح زیر است:

ـ ایجاد نظام ارزشیابی یکپارچه در عرصه زبان عربی

 -استفاده از نتایج آزمون در دوره های آموزشی مرتبط به عنوان پیش شرط نظیر دوره های تحصیلات تکمیلی(جایگزین آزمونهای دیگر زبانهای خارجی مثل تافل و...برای دانشجویان دکتری)

ـ بهره گیری از گواهینامه حرفه ای صادر شده برای شرکت کنندگان بر اساس نتایج کسب شده در عرصه های شغلی

ـ برآوردن نیاز سازمان ها، نهادها و مراکز به کار گیرنده آموزش دیدگان در ارزیابی سطح توانایی نیروهای انسانی خود در زمینه زبان عربی.

3ـ اعتبار

از آنجا که نتیجه این آزمون  در عرصه آموزشی مانند پیش شرط آزمون جامع دکتری برای رشته های مرتبط با زبان عربی و  در عرصه حرفه ای برای کسانی که در فعالیت شغلی خود به آشنایی بااین زبان نیاز دارند، دانشگاه تهران به عنوان نخستین برگزار کننده این آزمون برای شرکت کنندگان  گواهینامه وکارنامه تحلیلی امتیاز های کسب شده را صادر می نماید.

 بر اساس قبولی داوطلبان با در نظر گرفتن حداقل نمره قبولی که به آن اشاره خواهد شدف علاوه بر رشته های مرتبط در مقطع دکترا، نتیجه این آزمون می تواند جایگزین آزمون تافل انگلیسی به عنوان پیش شرط آزمون جامع در این رشته ها محسوب  گردد. همچنین سایر شرکت کنندگان می توانند با دریافت گواهینامه و قبولی در این آزمون از آن به عنوان گواهینامه حرفه ای در مشاغل مرتبط با به کارگیری زبان عربی استفاده نمایند.

 سازمان سنجش با به رسمیت شناختن این آزمون و تطبیق معیارهای مورد نظر از جهت ساختار و اعتبار، گواهینامه قبولی در آن را به عنوان مستند علمی برای برخی رشته های تحصیلات تکمیلی در همه مراکز آموزش عالی و نیز مدرک حرفه ای برای استفاده های شغلی، معرفی خواهد کرد.

4ـ سطح آزمون

در عرصه زبان دو سطح متفاوت عمومی یا پایه و تخصصی یا زبان  برای اهداف خاص تعریف می شود. که در  بخش نخست و بر اساس مدل های رایج بین المللی به ویژه بر اساس الگوی تعریف شده اروپایی که برای 20 زبان زنده جهان  از جمله زبان عربی تعیین کرده اند، زبان عمومی یا پایه در سه مرحله و شش سطح تعریف می شود که عنوان های مقدماتی، میانی و پیشرفته برای آن انتخاب شده است.

اغلب آزمون های سنجش زبان نقطه هدف خود را پایان دوره عمومی یا پایه و بر اساس اصطلاح رایج پیشرفته قرار می دهند. ویژگی این سطح عبارت است از اینکه شرکت کننده دامنه کافی از واژگان، اصطلاحات، تعابیر، دستور زبان، مهارت های چهارگانه شنیدن و فهم شنیداری، سخن گفتن، خواندن و فهم خوانشی و نگارش (انشاء) را در نزدیک ترین سطح به گویشوران اصلی آن زبان دارا می باشد.

آزمون اشتمال در بالاترین سطح زبان عمومی عربی تعریف شده است.وآزمون زبان تخصصی یا زبان برای اهداف خاص محسوب نمی گردد.

5ـ ساختار آزمون

آزمون  در شکل پرسش های چهار گزینه ای طراحی گردیده و در دو رویکرد پرسش های کاربردی و مفهومی تنظیم شده است.

آزمون اشتمال شامل شش بخش زیر می باشد:

الف ـ واژگان

 ب ـ دستور زبان

ج ـ شنیدن و فهم شنیداری

دـ خواندن و فهم متن

ه ـ نگارش (انشاء)

و ـ ترجمه

6-امتیاز دهی

امتیاز مجموعی آزمون 500 بوده که به صورت برابر میان پرسش ها توزیع شده است.  قبولی شرکت کنندگان در این آزمون کسب حداقل 300 بوده و امتیاز کسب شده در هر بخش در کارنامه داوطلبان منعکس خواهد شد.

7ـ منابع آزمون

از آنجا که در آزمون های بین المللی از منابع پیشنهادی به جای منابع متمرکز استفاده می شود و دلیل آن نیز محدود نساختن شرکت کنندگان به دامنه اطلاعات و آموزش های شخصی می باشد تا امکان رقابت و سنجش افراد برای نظام های آموزشی و استفاده از منابع آموزشی متنوع و گوناگون را فراهم  سازد، برخی منابع پیشنهادی برای این آزمون بر اساس جدول زیر خواهد بود.

تأکید می شود معرفی این منابع صرفا به جهت معرفی سطح محتوای آزمون و نه لزوما منابع طراحی پرسش هاست.

ردیف/عنوان

موضوع

منبع

مؤلف

1

شنیدن

لغة الاعلام/شاهد و تعلم/بخش شنیداری متوسطه وپیشرفته صدی الحیاة/رسانه های عربی مثل الکوثر،العالم،الجزیرة و....

اشکوری/فکری و.....

2

واژگان

در سطح متون عمومی در حوزه های فرهنگی، دینی، اجتماعی و رسانه ای ودامنه واژگانی کتاب" ندی الحیاة" وفرهنگ معاصر عربی،

فکری،آذرنوش،

3

دستور زبان

دستور زبان کاربردی(بخش صرف وبخش نحو)،مبادئ العربی ج4تصحیح علی محمدی(بخش صرف ونحو)،قواعد کاربردی عربی،آموزش صرف،جامع الدروس العربیة،الجدید فی الصرف و النحو

عبدالرسول کشفی،علی محمدی،دکتر میرقادری،فقهی زاده،الغلایینی،دکتر دیباجی

4

 درک مطلب

درس اللغة،اللغة العربیةالحدیثة،قرائت متون معاصر،متون دوره پیشرفته صدی الحیاة،قرائت متون،المنهج،نصوص من النثر(بخش نثر)،اضواء علی النصوص التفسیریة

دکتر محمدی،دکترآذرشب،فکری،فکری،رادمنش،دکترجعفر شعار،نادر نظام،دکتر صدقی و دکتر پروینی

5

نوشتن

اللغة العربیة الحدیثة،آموزش زبان عربی 1و2،دروس دارالعلوم3 جلد،الجدید فی الانشاء

دکترآذرشب،آذرنوش،دکتر نجفی،حنا الفاخوری

6

ترجمه

ترجمه متون مطبوعاتی،کارگاه روش ترجمه،ورشة التعریب،کارگاه ترجمه،فن ترجمه،بررسی متون تخصصی،فن ترجمه،رهیافتی نو در ترجمه،الوجیز المترجم

دکتر ناظمیان،دکتر فقهی زاده،دکتر طهماسبی،دکتر نقی زاده،دکتر معروف،دکتر فرزانه،دکتر منصوره زرکوب،دکتر اصغری،محمد حیدری

جدول زمان بندی برگزاری آزمون تافل عربی

ثبت نام

2 لغایت 16 تیر ماه

صدور کارت

26 لغایت 27 تیر ماه

برگزاری آزمون

28 تیر ماه

اعلام نتایج

7 مرداد ماه

ثبت نام و صدور کارت از طریق سایت جامع آموزش دانشگاه تهران به آدرس http://ems.ut.ac.ir است .


منبع: سایت دانشکده ادبیات دانشگاه تهران


افزودن نظرات:


کد امنیتی را در کادر بنویسید >
نظرات کاربران
نظر ارسال شده توسط کاربر ناشناس در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۰
به نظر من کار بسیار مبارکی است این جایگزینی، اگر برای رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی هم موافقت شود بسیار خوب است. در ادبیات فارسی سر و کار ما بیشتر با زبان عربی می باشد تا زبان انگلیسی، چه لزومی دارد با حفظ چند لغت انگلیسی که آن هم پس از اخذ مدرک حتما فراموش خواهد شد اینهمه انرژی هدر بدهیم؟
نظر ارسال شده توسط as.behdad40@gmail.com در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۹

با سلام افرادی که در حیطه زبان عربی فعالیت میکنند آیا نمیتوانند در این آزمون شرکت کننده و از مدرک آن استفاده کنند؟نظر ارسال شده توسط mn7201@yahoo.com در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۵

سلام ازمون تافل عربی از ضروریات برای رشته الهیات میباشد ضمن تشکر از بر گزار کنندگان محترم استدعا داریم مسولین برای همه دانشگاهها ببیدیرند تا مشکل دانشجویان مرتفع شودنظر ارسال شده توسط کاربر ناشناس در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۵

سلام ازمون تافل عربی از ضروریات برای رشته الهیات میباشد ضمن تشکر از بر گزار کنندگان محترم استدعا داریم مسولین برای همه دانشگاهها ببیدیرند تا مشکل دانشجویان مرتفع شودنظر ارسال شده توسط rahim در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۷

آقای "rezasadeghi@yahoo.com" با نظر شما مخالفم. چرا که اولا آزمون های تافل msrt و تولیمو که برگزار میشه کاملا غیر استاندارد هستن. ثانیا اتفاقا این آزمون باعث می شه که دانشجویان چندباره در آزمون انگلیسی شرکت نکنند و در زبان تخصصی خود آزمون دهند و قبول شوند. اتفاقا این آزمون باعث می شود که دانشجویان عربی اهتمام بیشتری به مهارت های زبانی داشته باشند. در نهایت چشم بر حقیقت نمی بندم که انگلیسی زبان علم است و هر کس برای افزایش دانش خود و دستیابی به منابع گسترده و به روز بایداین زبان را فراگیرد. اما نباید اجباری باشد. یا علینظر ارسال شده توسط bagherabadi در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰

با سلام آیا امکان ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاهها در آزمون اشتمال ممکن است یا فقط برای دانشجویان دانشگاه تهران است؟ سامانه کنونی امکان ورود برای کاربران غیر از دانشجویان دانشگاه تهران را ندارد. آیا به سایر دانشگاهها ابلاغ شده است تا نتیجه ی آزمون را بجای آزمون زبان انگلیسی بپذیرند؟ با سپاسنظر ارسال شده توسط shahab در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۵

بسیار موجب خرسندی است که بالاخره برای زبان عربی هم آزمون بسندگی گذاشته اند. عربی چیزی از زبان های دیگر کم ندارد اما متاسفانه مورد اهمال واقع شده است.نظر ارسال شده توسط salami1365 در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۵

جدیدترین کلک شرعی حوزه ادبیات: برگزاری آزمون بسندگی زبان عربی (تافل عربی) در دانشگاه تهران. تورو خدا یه وقت چهار کلمه انگلیسی نخونید ها خسته میشید، ما منتظربعدی هستیم آزمون تافل فارسی بعدش هم ترکی و لری و .......نظر ارسال شده توسط rezasadeghi@yahoo.com در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۴

جایگزین آزمون تافل انگلیسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!! تاسف تاسف تاسفنظر ارسال شده توسط ali987@gmail.com در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۴

این آزمون راهی برای دور زدن آزمون زبان انگلیسی است متاسفانه اساتید عربی تنبل پروری می کنند و دانشجویان عربی را از اینکه حتی یک کتاب انگلیسی مطالع نمایند منع می نمایند «بر اساس قبولی داوطلبان با در نظر گرفتن حداقل نمره قبولی که به آن اشاره خواهد شد علاوه بر رشته های مرتبط در مقطع دکترا، نتیجه این آزمون می تواند جایگزین آزمون تافل انگلیسی به عنوان پیش شرط آزمون جامع در این رشته ها محسوب گردد» این آزمون راهی میانبر برای فرار از انگلیسی و منبع درآمد جدیدی برای دانشگاه تهران است.دکتر سیّد مهدی مسبوق به مرتبه استادی ارتقاء یافت
دکتر سیّد مهدی مسبوق عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافت.

نشست جریان های فکری معاصر در جهان عرب، ضرورتها و چالشها در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود
نشست جریان های فکری معاصر در جهان عرب، ضرورتها و چالشها در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود

دکتر مینا جیگاره به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر مینا جیگاره عضو محترم هيأت علمی دانشگاه الزهراء به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

دکتر روح الله صيادی نژاد به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر روح الله صيادی نژاد عضو محترم هیأت علمی دانشگاه کاشان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

نشست تخصصی نقد کتاب «ملمّع در شعر فارسی» در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ادامه سلسله نشست های تخصصی نقد کتاب خود، این بار با همکاری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه¬ شهید بهشتی و انجمن ایران زبان و ادبیات عربی، نشست تخصصی نقد کتاب با حضور مولفان و ناقدان برگزار کرد.

نشست تخصصی نقد کتاب «مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر (عملی-تطبیقی) در دانشگاه اصفهان برگزار شد
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در ادامه سلسله نشست¬های تخصصی نقد کتاب خود، با همکاری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان و انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، نشست تخصصی نقد کتاب با حضور مولف و ناقدان برگزار کرد.

دکتر هومن ناظمیان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر هومن ناظمیان عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

دکتر مسعود فکری به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران منصوب گردید
دکتر مسعود فکری به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران منصوب گردید

إعلان مجلة الدراسات الثقافیة والأدبیة للغة العربیة
سیتم نشر مجلة نصف سنویة (الدراسات الثقافیة والأدبیة للغة العربیة) باللغتین العربیة والفارسیة والتي تنتمي إلی النیابة الثقافیة والاجتماعیة لوزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجیا وذلك من قبل رابطة الجمعیات العلمیة لطلبة اللغة العربیة وآدابها بالتعاون مع الجمعیة العلمیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها.

دكتر محمد خاقاني إصفهاني به عنوان مدير گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان منصوب گردید
دکتر محمد خاقانی اصفهانی استاد محترم  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی این دانشگاه منصوب گردید.  

journal  ads ads

آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 1248
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :5
  • بازدید کل : 1861734

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید