انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
مراسم بزرگداشت استاد مرحوم دکتر آیینه وند در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراسم بزرگداشت استاد مرحوم دکتر آیینه وند در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در تاریخ دوشنبه 28/02/1394 برگزار می گردد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.173.fa
برگشت به اصل مطلب