انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی تربیتی استادان و دبیران آموزش زبان عربی برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/22 | 
دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی تربیتی استادان و دبیران آموزش زبان عربی در پردیس شهید بهشتی مشهد دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.585.fa
برگشت به اصل مطلب