انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
کاربست نظریه نقد کهن الگو در متون ادبی عربی و فارسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 
سخنرانی علمی کاربست نظریه نقد کهن الگو در متون ادبی عربی و فارسی برگزار می‌گردد.
زمان سه شنبه ۱۹ اسفند
لینک ورود:
http://www.skyroom.online/ch/hossein۵۰۹۲۸۱۱/arabic
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.644.fa
برگشت به اصل مطلب