انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
دكتر علی صیادانی، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/30 | 
دکتر علی صیادانی، مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. ضمن تبریک، آروزی توفیقات بیشتر را برای ایشان خواستاریم
رزومه دکتر علی صیادانی در لینک زیر قابل دسترسی است
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.652.fa
برگشت به اصل مطلب