انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
کسب رتبه ب توسط نشریه دراسات فی السردانیة العربیة

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 
کسب رتبه ب توسط نشریه دراسات فی السردانیة العربیة
نشریه دراسات فی السردانیة العربیة با صاحب امتیازی دانشگاه خوارزمی موفق به کسب رتبه ب شد
این موفقیت را به دست اندرکاران مجله فوق تبریک می گوییم
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find-1.61.672.fa.html
برگشت به اصل مطلب