انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
نخستین همایش پژوهش های شعر معاصر عربی برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۲ | 
نخستین همایش پژوهش های شعر معاصر عربی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار می گردد
آدرس سایت همایش: amp2018.azaruniv.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.546.fa
برگشت به اصل مطلب