انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی در دانشگاه گیلان برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/5 | 
همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی در فروردین ماه 1399 در دانشگاه گیلان برگزار می گردد.
مهلت ارسال مقالات:  8/ 1/ 1399
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.584.fa
برگشت به اصل مطلب