انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
تمدید برگزاری اولین همایش بین المللی روایت شناسی عربی افق ها و دیدگاه های انتقادی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/13 | 
با همکاری انجمن ایرانی زبانی و ادبیات عربی  اولین همایش بین المللی روایت شناسی عربی افق ها و دیدگاه های انتقادی جدید برگزار می شود
برای ورود به سایت همایش اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.631.fa
برگشت به اصل مطلب