انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر علی ضیغمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/21 | 

علی ضیغمی

آدرس سايت شخصی: www.zeighami.ir  و  www.zeighami.semnan.ac.ir

رزومه پژوهشی و اجرايی دکتر علی ضيغمی (عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان):

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی: علی ضيغمی

کارشناسی: زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان (1381 - 1385)

کارشناسی ارشد: زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهران (1385 - 1387)

دکتری: زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهران (1387 - 1390)

ايميل: zeighamisemnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532164 – تلفکس: 02333654139

آدرس: سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده ادبيات و زبان­ های خارجی، گروه زبان و ادبيات عربی.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.473.fa
برگشت به اصل مطلب