انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
نخستین جلسه دوره چهارم هیات مدیره انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی در سال 95 برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/9 | 

نخستين جلسه هیأت مدیره دوره چهارم انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی درسال 95 روز چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 با حضور جناب آقای دکتر فرامرز میرزائی، جناب آقای دکتر عبدالحسین فقهی، جناب آقای دکتر علی ضیغمی، جناب آقای دکتر خلیل پروینی، جناب آقای دکتر حسین ابویسانی، جناب آقای دکتر هادی نظری منظم، جناب آقای دکتر عیسی متقی زاده، سرکار خانم دکتر بتول مشکین فام و سرکار خانم دکتر شکوه حسینی، سرکار خانم دکتر کبری روشنفکر و سرکار خانم خدیجه شاه محمدی، (کارشناس انجمن) برگزار گردید.

1ـ در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر علی ضیغمی خلاصه گزارش مالی سال 1394 انجمن را بر اساس پرینت بانک تجارت و مدارک ارائه دادند و تراز مالی سال 1394با حضور اعضای هیأت مدیره و جناب آقای دکتر عیسی متقی زاده، بازرس انجمن مورد تصویب قرار گرفت.
2ـ مقرر شد مجمع عمومی انجمن روز چهارشنبه 17 شهریورماه 1395 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردد و در این مجمع اعضای هیات مدیره دوره ی پنجم انتخاب شوند و تجدید نظر در حق عضویت انجمن صورت گیرد و گزارشی از عملکرد انجمن در دوره چهارم ارائه داده شود.
3ـ پیشنهاد شد انجمن راهکارهایی جهت جذب هر چه بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاهها تدارک ببیند و نقش مرجعیت علمی خود را تقویت نموده و تلاش کند نقش برجسته تر و فراگیرتری اعمال کند.
4ـ مقرر شد جناب آقای دکتر خلیل پروینی به عنوان نماینده انجمن با جناب آقای دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل از دانشگاه خلیج فارس جهت پیگیری موضوع هفتمین همایش مدیران گروه های عربی و عنوان همایش هماهنگی نمایند.
5ـ جناب آقای دکتر میرزائی رییس محترم انجمن درباره همایش دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در همدان گزارشی ارائه دادند، همایش مزبور بین المللی خواهد بود و با عنوان : میراث سید جمال ادلین اسد آبادی و آینده جهان اسلام، این همایش در اسفند سال 95 برگزار خواهد شد.

جلسه ساعت 16:30 با ذکر صلوات به پایان رسد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.99.326.fa
برگشت به اصل مطلب