انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
شماره کارت جدید انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به تغییر پیش شماره کارت های بانک تجارت شماره کارت مجازی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی نیز تغییر یافت.

کلیه اعضای گرامی انجمن می توانند علاوه بر شماره حساب و شماره شبای قبلی از طریق شماره کارت جدید (5859837000073243) نیز واریز های خود به حساب انجمن را انجام دهند.

شماره حساب : 0143379523

  شماره کارت جهت واریز کارت به کارت: 5859837000073243

  شماره شبا جهت پرداخت بین بانکی: IR190180000000000143379523

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find-1.99.402.fa.html
برگشت به اصل مطلب