انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
مجمع عمومی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/20 | 
مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی روز دوشنبه 20 شهریور 1397 در تالار میرحسینی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در این جلسه دکتر میرزایی رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به بیان گزارشی از عملکرد انجمن در سال گذشته پرداخت.
سپس دکتر کمالجو خزانه دار انجمن گزارشی مختصر از وضعیت مالی انجمن ارائه نمود. در ادامه دکتر پروینی به آسیب شناسی وضعیت انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی پرداخت و تعدادی از شرکت کنندگان در مجمع عمومی نیز به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند.
سپس دکتر مسعود فکری مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران به بیان گزارشی از برگزاری 4 دوره آزمون بسندگی زبانی زبان عربی (اشتمال) در آن دانشگاه پرداخت و از مراحل اعتباربخشی به این آزمون با همکاری سازمان سنجش خبر داد که برخی از اعضای حاضر به بیان دیدگاه های خود در خصوص این آزمون و ارائه پیشنهاداتی چون تشکیل کارگروهی از اساتید مهارت های زبانی دانشگاه های مختلف، برگزاری هم زمان آزمون در دانشگاه های مختلف با کمک سازمان سنجش و اجباری کردن کسب حد نصابی از این آزمون برای اساتید مهارت های زبانی، معلمان عربی مدارس و ... ارائه دادند.
در ادامه دکتر محمد خاقانی مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان از مراحل نشست بین المللی مدیران گروه های عربی جهان در دانشگاه اصفهان و راه اندازی تصنیف اصفهان برای نمایه سازی پایان نامه ها، مجلات و کتاب های عربی با دسته بندی موضوعی خبر داد.


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.99.539.fa
برگشت به اصل مطلب