انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
پیام تسلیت رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/16 | 
هو الباقی

خبر درگذشت زنده‌یاد دکتر آذرتاش آذرنوش استاد مسلّم زبان و ادبیات عربی، باعث تأثر و تألم خاطر تمامی کسانی شد که از دور و نزدیک با شخصیت علمی و ادبی ایشان آشنا بودند و با واسطه یا بی‌واسطه در محضرشان شاگردی کرده و درس‌ها آموخته و از سفرۀ دانش‌شان لقمه‌ها چیده بودند. در کنار دانش ژرف ایشان، روش علمی و متمایز این استاد فقید که محصول نبوغ و تحصیل در غرب بود، از ایشان استادی تأثیرگذار و منحصر به فرد ساخته بود، به طوری که می‌توان استاد آذرنوش عیار و اعتبار رشته و خانواده زبان و ادبیات عربی دانست و از خوش‌اقبالی و بختیاری این رشته بود که یک اتفاق ساده در جوانی، ایشان را به تحصیل در زبان و ادبیات عربی کشانده بود تا استعداد و نبوغ خود را خرج این راه کنند.
 

البته سخن گفتن دربارۀ خدمات کسی که عمر خود را مخلصانه و بی‌دریغ در پژوهش‌های اصیل و ارزشمند در زبان و ادبیات عربی صرف کرده و همچنین تخصص خود را در خدمت شناساندن فرهنگ ایرانی و اعتلای آن قرار داده و آثار متعددی از خود به جای گذاشته است، در این مجال نمی‌گنجد.
 

این‌جانب درگذشت این استاد فقید را به خانوادۀ سوگوار ایشان، به خانوادۀ زبان و ادبیات عربی، و تمامی علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایرانی صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و سخن خود را با این بیت از فریدون مشیری به پایان می‌برم:
 
چون او دوباره بیاید کسی محال محال
 هزار سال بمانی اگر، چه دیر، چه دیر

روحشان شاد و یادشان گرامی

 

 
علی اصغر قهرمانی مقبل

رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

۱۵ مهرماه ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.659.fa
برگشت به اصل مطلب