انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
سومین همایش ملی بررسی راهکارهای تقویت مهارت ترجمه و کاربرد مهارت‌های زبانی عربی در تدریس کتاب‌های عربی مدارس کشور برگزار می‌گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/21 | 
با همکاری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، انجمن علمی زبان عربی استان سمنان و دبیرخانه کشوری زبان عربی وزارت آموزش و پرورش، سومین همایش ملی بررسی راهکارهای تقویت مهارت ترجمه و کاربرد مهارت‌های زبانی عربی در تدریس کتاب‌های عربی مدارس کشور با حضور دبیران عربی سراسر کشور به صورت مجازی برگزار می‌گردد:
زمان: پنج شنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۲ - ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر
لینک شرکت در همایش:

https://vc۱۰.semnan.ac.ir/arbic
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find-1.61.691.fa.html
برگشت به اصل مطلب