انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار رشته زبان و ادبیات عربی
اولین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی برگزار می‌گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 
اولین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی  ۲۷ آذر ۱۴۰۲ مصادف با روز جهانی زبان عربی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌گردد.
محورهاى همایش:
* رابطه میان زبان و ادبیات عربى و فارسى
* تأثیر زبان عربى بر سایر زبان ها
* پیوند میان ادبیات و زبان هاى بین الملل
* ادبیات داستانى
* ادبیات تطبیقى
* رمان و قصه
چاپ مقالات برتر در مجله الأدب القصصی المقارن

زمان ارسال مقالات: ۲۰ آذر ۱۴۰۲

سایت همایش: http://aladabuma.ir

 کد ISC: ۰۲۲۳۰-۲۳۷۷۱

مرکز همایش های دانشگاه محقق اردبیلی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find-1.61.693.fa.html
برگشت به اصل مطلب