انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی فنون و راهکارهای ترجمه متون عربی دانشگاه یزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد کارگاهی با عنوان فنون و راهکارهای ترجمه متون عربی در تاریخ 3/9/95 در دو نوبت صبح و عصر در تالار فرهنگ دانشگاه یزد برگزار کرد.

در این کارگاه که دکتر علی سعیداوی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان تدریس آن را به عهده داشت مهم ترین مباحث مربوط به حوزه ترجمه مطرح شد.

در نوبت صبح چکیده ای از نظریه های مختلف همراه با بیان نمونه های عینی مطرح شد که با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان همراه بود.

در نوبت عصر مدرس گارگاه به طرح ترجمه پیشنهادی از مهم ترین مباحث ترجمه چون مفعول مطلق، حال، تمییز و زمان افعال پرداخت که همراه با آن مثال های گوناگونی از کتب فن ترجمه که غالباً جزء منابع درسی هستند به چالش کشیده شد و با مشارکت و ارائه نظر از طرف حاضران ، ترجمه های مناسب تر برای آن ها پیشنهاد گردید.

یادآور می شود در این کارگاه علاوه بر استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد و دانشگاه های استان اساتیدی از گروه ادبیات فارسی و انگلیسی و همچنین دبیران آموزش و پرورش استان یزد حضور داشتند.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.419.fa
برگشت به اصل مطلب