انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اخبار همایش ها و فراخوان ها
سلسله گفتگوهای صمیمی با استادان زبان و ادبیات عربی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/12 | 
سلسله گفتگوهای صمیمی با استادان زبان و ادبیات عربی برگزار می شود
سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸
لینک ورود به جلسه

https://www.skyroom.online/ch/hossein۵۰۹۲۸۱۱/arabic
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.62.650.fa
برگشت به اصل مطلب