انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- اساتید زبان و ادبیات عربی
دکتر حبیب کشاورز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/7 | 
اطلاعات شخصی :


نام و نام خانوادگی: حبیب کشاورز
رشته تحصیلی: زبان وادبیات عربی
استادیار دانشگاه سمنان
صفحه شخصی دکتر حبیب کشاورز در دانشگاه سمنان

سایت : naasar.ir

ایمیل: hkeshavarzsemnan.ac.ir
آدرس: سمنان دانشگاه سمنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عربی

تحصیلات
سابقه علمی
    زمان    دانشگاه    نام دوره
    ۱۳۸۱-۱۳۸۴    دانشگاه خلیج فارس    کارشناسی
    ۱۳۸۵-۱۳۸۷    تهران    کارشناسی ارشد
    ۱۳۸۸-۱۳۹۲    تهران    دکترا


برخی از مقالات
تناقض میان مرگ وزندگی در اشعار ابوالقاسم شابی
غزل در شعر شعرای زن فلسطینی
بررسی ترجمه آیات مشابه در قرآن کریم
الالتزام وأثره فی العاطفة الشعریة فی عصر النهضة حافظ إبراهیم وأحمد شوقی نموذجا
مناهج تعلیم النحو فی فرع اللغة العربیة و آدابها بالجامعات الإیرانیة(مشاکل و حلول)
أثر التراث الإسلامی فی تعلیم اللغة العربیة للناشئة فی إیران (المدارس الخاصة بالبنات فی المنطقة الرابعة فی طهران)

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.78.587.fa
برگشت به اصل مطلب