انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
چهارمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/9 | 

چهارمین جلسه هیات مدیره دوره پنجم انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی در تاریخ 2 بهمن 1395 دانشگاه تربیت مدرس با حضور آقایان دکتر فرامرز میرزائی، دکتر خلیل پروینی، دکتر سید ابراهیم آرمن، دکتر حسین ابویسانی، دکتر علی ضیغمی و خانم ها دکتر نرگس گنجی، دکتر فاطمه قادری و خدیجه شاه محمدی (کارشناس انجمن) برگزار شد.

دستور کار جلسه
1ـ گزارش مسوولین کمیته های انجمن ( نهایی کردن برنامه پیشنهادی هر کمیته برای سال 96)
2. بررسی و تصمیم گیری در مورد همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس به همراه هفتمین گردهمائی سراسری مدیران گروه های عربی دانشگاه های کشور.
3ـ بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهاد جناب آقای دکتر پروینی در مورد "همایش ملی چالش های نقد ادبی در حوزه نظریه  وتحلیل"  زمان پیشنهادی برای برگزاری این همایش 14/ 15 شهریور ماه 96
4. بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهاد جناب آقای دکتر ابویسانی مبنی بر تاسیس یک مجله ی بینا رشته ای مشترک بین دانشگاه خوارزمی و انجمن ایرانی زبان وا ادبیات عربی.

مصوبات و پیشنهادات:
در ابتدا جناب آقای دکتر ضیغمی از موجودی انجمن و دخل و خرج های انجمن یک گزارش مبسوط با ارائه مستندات ارائه کردند و در خصوص عیدی کارشناس انجمن نیز بحث و گفت وگو به عمل آمد و مصوب شد بر اساس قانون ابلاغی وزارت کار با هماهنگی جناب آقای دکتر میرزائی و جناب آقای دکتر پروینی تصمیم گرفته شود.

در خصوص همایش خلیج فارس و بودجه همایش مذکور نیز بحث و گفت و گو به عمل آمد و تصمیم گرفته شد مبلغی از حساب پارسیان انجمن برای مصارف پیش روی انجمن برداشت شود.
خانم دکتر گنجی نیز گزارشی از همایش دانشگاه خلیج فارس ارائه کردند و ضمن تشکر از مسؤولین برگزاری همایش بابت ارسال دعوتنامه ها قرار شده است مسوولین محترم همایش طی همین هفته برای مدیران گروه ها نیز دعوتنامه ارسال نمایند، ضمنا قرار شد دوستان همایش خلیج فارس برنامه اجرایی را نیز زودتر برای انجمن جهت هماهنگی ارسال نمایند.
مقرر شد رووس برنامه های سال 96 انجمن توسط همه مسوولین کمیته ها تدوین شود و تایپ شده و امضاء شده با نام و ذکر مسؤولیت برای  خانم شاه محمدی ایمیل نمایند، مهلت نهایی ارسال برنامه های هر کمیته تا 10بهمن ماه میباشد.

جناب آقای دکتر پروینی نیز در خصوص برگزاری شورای سردبیران گفتند  اقدامات اولیه را انجام داده اند و قرار شد تا اردیبهشت سال 96 این نسشت برگزار گردد.
در خصوص اصلاح اطلاعات عربی در سامانه سیناوب تصمیم گرفته شد به مهندس سلطانی نژاد اعلام شود که جناب آقای دکتر ضیغمی اطلاعات عربی این سامانه را ویرایش نمایند منوط به اینکه به مدت یکسال سامانه سیناوب خدمات پشتیبانی رایگان برای مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی منظور فرمایند.
همایش ملی چالش های نقد ادبی در حوزه نظریه و تحلیل توسط دکتر پروینی مطرح شد و  تصمیم گرفته شد زمان همایش به سال 97 موکول شود و در خصوص محورها نیز اصلاحاتی صورت بگیرد همایش مذکور با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برگزار خواهد شد.
جناب آقای دکتر ابویسانی نیز طرح مفصلی از طرف گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی ارائه کردند که در خصوص تاسیس مجله ای با عنوان (دراسات فی السرد والتمثیل) با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، پیشنهاد خوبی شناخته شد. مصوب گردید مجله دو فصلنامه باشد و عنوان مجله نیز مجددا بررسی شود و سرانجام انجمن نیز حمایت خود را جهت تبدیل به مجله پژوهشی شدن معطوف خواهد کرد.
جلسه ساعت 17:30 با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.99.460.fa
برگشت به اصل مطلب