انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه (نوبت اول) انجمن ايرانی زبان و ادبیات عربی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/6 | 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه (نوبت اول) انجمن ايرانی زبان و ادبیات عربی
بر اساس آگهي روزنامه اطلاعات مورخ 09/ 03 /1398 جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه (نوبت اول) انجمن ايرانی زبان و ادبیات عربی رأس ساعت 14روز سه شنبه مورخ 04 /04 /1398 در محل: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی تشكيل شد.
1- آقای دکتر علی سلیمی به عنوان رئيس 2- آقای دکتر مجتبی رحماندوست به عنوان ناظر
3- آقای دکتر عبدالحسین فقهی به عنوان ناظر 4- آقای دکتر وصال میمندی به عنوان منشي
آنگاه بر طبق دستور جلسه و پس از معرفي نامزدهاي عضويت در هيات مديره و بازرسي انجمن و اخذ و قرائت آرا نتايج به شرح زير اعلام شد.
1- آقای دکتر سید ابراهیم آرمن
2- آقای دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
3- خانم دکتر کبری روشنفکر
4- آقای دکتر مصطفی کمالجو
5- آقای دکتر محمدخاقانی اصفهانی
6- آقای دکتر هومن ناظمیان
7- آقای دکتر حجت رسولی
به عنوان "اعضاي اصلي هيات مديره "
و 1- آقای دکتر علیرضا حسینی
2- آقای دکتر حسین میرزائی نیا
3ـ آقای دکتر عبداله حسینی
به عنوان "اعضاي علي‌البدل هيات مديره"
1-آقای دکتر فرامرز میرزائی 2- آقای دکتر عیسی متقی زاده .به عنوان بازرسان اصلی و1-آقای دکتر ابوالحسن امین مقدسی به عنوان بازرس علي‌البدل.
در پايان انتخاب شدگان قبول مسئوليت نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find-1.99.574.fa.html
برگشت به اصل مطلب