انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- فعالیت های انجمن
صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره دوره ششم انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/23 | 
بر اساس هماهنگی قبلی اولین جلسه هیئت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 19 /04 /1398در محل تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تشکیل شد و در مورد تفکیک وظایف رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه:

1ـ آقای دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل از دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رییس هیئت مدیره
2ـ آقای دکتر سید ابراهیم آرمن از دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نایب رییس
3ـ آقای دکتر مصطفی کمالجو از دانشگاه مازندران به عنوان خزانه دار


انتخاب شدند در پایان انتخاب شدگان قبول مسئولیت نمودند.
به تمامی اعضای انتخاب شده دوره ی ششم هیأت مدیره و بازرسان محترم انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی تبریک عرض می نماییم.

با احترام
انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی:
http://arabiciran.ir/find.php?item=1.99.575.fa
برگشت به اصل مطلب