• |
 • |
 • |
 • |
 • جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 • |
 • 14:26

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر هادی نظری منظم

دکتر هادی نظری منظم (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

AWT IMAGE                                         

1- مشخصات فردی:
نام: هادی     نام خانوادگی: نظری منظم    نام پدر: محمدرضا    شماره شناسنامه: 834     محل تولد: همدان     تاریخ تولد: 23/10/1354    آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عرب   دانشگاه محل خدمت: تربیت مدرس     رتبه علمی: استادیار
2- سوابق تحصیلی:
ا- کسب مدرک دیپلم در خرداد سال 1373(همدان، دبیرستان پیرو، معدل کل: 14/17)
ب-کسب مدرک کارشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی درسال 1377(معدل: 62/17)
ج-دارنده  مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس درسال 1380( معدل:
 38/ 18). 
د-کسب مدرک دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1388( معدل 62/17).
 
3- سوابق پژوهشی:
1-تالیف مقاله ای انتقادی با عنوان « نقد ترجمه الادب المقارن» ( مجله آینه پژوهش،
شماره 74، 1381).
2-ترجمه کتاب الأدب المقارن(= ادبیات تطبیقی)، اثر دکتر طه ندا( نشر نی،1383؛ چاپ دوم
:1387؛ چاپ سوم: 1393) ترجمه مزبور برنده کتاب سال دانشجویی کشور در سال 1384(گروه علوم انسانی و اجتماعی، شاخه ترجمه) شد.
3-تالیف 23 مدخل در شماره های مختلفی از دائره المعارف بزرگ اسلامی( جلدهای 12 تا 18). مدخل های مزبور عبارتند از: بشتی، بکر بن عبدالعزیز، بندار اصفهانی، بیهس بن صهیب،
تامر ملاط ، تبریزی، محمد تجانی، عبد الله تجانی، تصریع، تضاد، تضمین، تلمیح، توشیح،
توما نقولا، عفیف الدین تلمسانی، تمیم بن مقبل، توبه بن حمیر، ابو الحسن تهامی، عایشه تیمور،
  ثابت بن اسلم ، جاوانی، جاد المولی، حفص بن عمر.
4-تالیف یک مقاله در مجله علمی- پژوهشی انجمن علمی زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت
مدرس(شماره  7، 1387). عنوان مقاله« الأدب المقارن لطه ندا فی میزان النقد و الدراسه»(=
ادبیات تطبیقی اثر طه ندا در ترازوی نقد و بررسی) است.
5-تالیف یک مقاله مشترک علمی- ترویجی در فصلنامه زبان و ادب پارسی دانشگاه علامه
طباطبایی  (شماره 38، 1387). عنوان مقاله« ادبیات تطبیقی در ایران: پیدایش و چالش ها» است.
6-تالیف یک مقاله علمی- پژوهشی در مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
عنوان مقاله «ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه های پژوهش» است(سال دوم، شماره 2، 1389،
صص221-237).
7- تالیف یک مقاله علمی- پژوهشی در مجله « دراسات فی اللغه العربیه و آدابها»(چاپ  دانشگاه
سمنان و تشرین سوریه). عنوان مقاله «تاریخ الأدب المقارن فی إیران»(= تاریخچه ادبیات تطبیقی
در ایران) است(سال اول، شماره 1، 1389،صص 125-151).
8- پذیرش چکیده مقاله از سوی پنجمین همایش سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.
عنوان چکیده مقاله« پیشگامان ادبیات تطبیقی در ایران» است و در کتاب (گلبانگ سربلندی،
1389، ص328) منتشر شده است.
9- چاپ یک مقاله مشترک با عنوان« الأدب المقارن: مدارسه و مجالات البحث فیه»(= ادبیات
تطبیقی: مکاتب و حوزه های پژوهش در آن). این مقاله در مجله التراث الأدبی(دانشگاه آزاد
جیرفت، سال 2، شماره 8، 1389) منتشر شده است.
10- ارائه مقاله مشترکی در همایش« ادبیات مقاومت در لبنان»( دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان،1389). عنوان مقاله عبارت است از: بررسی تطبیقی پیشینه ادبیات مقاومت عامیانه(با تکیه بر ادبیات عامیانه افغانستان).
11- پذیرش کامل اصل مقاله از سوی همایش سراسری نهج البلاغه در دانشگاه بوعلی سینا
( خرداد 1390). عنوان مقاله«از نهج البلاغه تا گلستان: پژوهشی تطبیقی در کوچ اندیشه ها
و مضامین» است.
12- ارائه یک مقاله مشترک در همایش مدیران گروه های عربی کشور( یزد، شهریور 1390).عنوان
 مقاله« عربی کاربردی با اهداف ویژه» است.
13- چاپ 3 مقاله مشترک در مجله علمی- پژوهشی « إضاءات نقدیه» (1390). این مقالات عبارتند از:
قضایا الأدب الفارسی المقارن و تحدیاته(= مسائل و چالشهای ادبیات تطبیقی در ایران)/  رافد
الترجمه فی الأدب الفارسی المقارن(= آبشخور ترجمه در ادبیات تطبیقی فارسی)/  الحیاه
 العاطفیه بین العذریه و الصوفیه لمحمد غنیمی هلال« رؤیه نقدیه مقارنه»(= نگرشی انتقادی و
تطبیقی به کتاب الحیاه العاطفیه اثر غنیمی هلال).
14- ویراستاری علمی و فنی فرهنگ معاصر عربی- فارسی اثر دکتر آذرتاش آذرنوش( نشر
نی) و ویراستاری علمی کتاب« شواهد عربی مرزبان نامه» اثر دکتر مهدی مسبوق(1391).
15- تالیف یک مقاله مشترک در مجله علمی- پژوهشی متن شناسی ادب فارسی(دانشگاه اصفهان، بهار 1391، شماره اول( پیاپی13 ). عنوان مقاله عبارت است از: خوش باشی و دم غنیمت شمری در اندیشه طرفه و خیام.
16- تالیف یک مقاله مشترک علمی- پژوهشی با عنوان: از عقل ناصرخسرو تا عقل معری(مجله ادبیات تطبیقی، دانشگاه باهنرکرمان، سال سوم، شماره 6، 1391).
17- تالیف مقاله ای با عنوان:« از نهج البلاغه تا گلستان: پژوهشی تطبیقی در کوچ اندیشه ها و مضامین». این مقاله در مجله علمی- تخصصی «پژوهشهای نقد و ترجمه زبان و ادبیات عربی»(دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، شماره اول، زمستان 1390) منتشر شده است.
18- پذیرش و چاپ دو چکیده مقاله در دومین همایش نهج البلاغه (دانشگاه بوعلی سینا،اردیبهشت 1391). عنوان چکیده مقالات عبارت است از: مؤلفه های سیاست خدامحور از منظر نهج البلاغه؛ حکومت شایسته در نهج البلاغه.
20- ترجمه کتاب لیلی و المجنون فی الأدبین العربی و الفارسی اثر دکتر محمد غنیمی هلال(نشر نی، 1392)
21- تالیف 1 مقاله مشترک در مجله علمی- پژوهشی إضاءات نقدیه. عنوان مقاله: صوره مایاکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البیاتی و شیرکو بیکس( شماره 8، 1391).
22- تالیف 1 مقاله مشترک علمی- پژوهشی در مجله انجمن علمی زبان و ادبیات عربی ایران( مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه، شماره 29، سال 1392). عنوان  مقاله: گول نمایی و هنجارگریزی در ادبیات عصر عباسی)
23- تالیف 1 مقاله مشترک در مجله علمی- پژوهشی «نقد ادب معاصر عربی» دانشگاه یزد( سال 3،شماره 5، صص 105-131)
24- تالیف 1 مقاله مشترک در مجله علمی- پژوهشی إضاءات نقدیه. عنوان مقاله: التشاؤم فی شعر أبی العلاء المعری و عبدالرحمن شکری.) شماره 12، زمستان 1392، صص 197-213)
25- چاپ چکیده مقاله در دومین همایش ادبیات تطبیقی( دانشگاه شهید بهشتی، 1393).عنوان چکیده: پیوند ادبیات و فلسفه در اندیشه معاصر.
26- ارائه مقاله کامل در دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی( کرمانشاه، شهریور 1393). عنوان مقاله: ادبیات تطبیقی در کشورهای عربی: چالش ها و چشم اندازها
 
27- داوری بیش از 60 مقاله علمی- پژوهشی، و علمی- ترویجی، و 10 پایان نامه ارشد
 
 
4-  سوابق آموزشی:
أ- تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران( از سال 1380لغایت 1385)
ب-تدریس در دانشگاه بوعلی همدان از سال 1384 تا 1392
ج- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی( واحد تهران شمال) در سالهای 83-85 و 1389- 1390
د- تدریس در دانشگاه تربیت مدرس تهران به عنوان عضو هیئت علمی( از سال 1391- ادامه دارد).
 
5- جوایز و افتخارات علمی:
 
 1. برنده کتاب سال دانشجویی کشور در سال 1384( گروه علوم انسانی و اجتماعی،
شاخه ترجمه). عنوان کتاب: ادبیات تطبیقی، تالیف طه ندا، ترجمه هادی نظری منظم، نشر
نی، چاپ اول: 1383؛ چاپ دوم: 1387ش.
2- کسب رتبه نخست در آزمون دکترای دانشگاه علامه طباطبایی(1383)
 

افزودن نظرات:


journal  ads ads

آمار سایت

 • بازدید 24 ساعت قبل : 3066
 • کاربران حاضر در پایگاه :0
 • مهمانان حاضر در پایگاه :10
 • بازدید کل : 2760851

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید