• |
 • |
 • |
 • |
 • پنجشنبه 28 تیر 1403
 • |
 • 14:52

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر علی صیادانی
مشخصات
نام: علی صیادانی
درجه علمی:دانشیار زبان و ادبیات عربی.
 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عربی.
تاریخ تولد: ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۶۵
تخصص: گفتمان شناسی متون شعری و مطالعات ترجمه
سوابق تحصیلی:
* لیسانس: دانشگاه شهید مدنی آربایجان.
*فوق لیسانس: دانشگاه تهران.
*دکتری: دانشگاه تهران
سوابق آموزشی و پژوهشی:
*مترجم پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴.
*دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. از سال ۱۳۹۳ تا کنون.
*. عضو بنیاد ملی نخبگان کشوری. از سال ۱۳۹۲ تا کنون.
بخشی از مقالات و پژوهش های منتشر شده:
۱.جنبه های مثبت و منفی رنگ سیاه در شعر عنتره بن شداد
 دکتر علی صیادانی ، امیر مقدم متقی  
دو فصلنامه علوم ادبی، سال چهارم، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴  صص ۲۵۳-۲۷۵
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۴۴۹kb]    
 
 1.  
 ۲.چالش های معادل یابی اصطلاحات«ساختار» و «ساختارگرایی» در قاموس های لغوی و پژوهش های نوین عربی
دکتر علی صیادانی ، رسول بازیار ، الهام کاری   
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۲  صص ۳۷-۵۴
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۴۵۹kb]    
 
 1.  
 ۳.وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس
دکتر علی صیادانی   
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۳  صص ۱۴۳-۱۵۷
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۵۱۵kb]    
 
 1.  
 ۴.بررسی محتوایی کتاب الازهیه فی علم الحروف
دکتر علی صیادانی  
دو ماهنامه آینه پژوهش، شماره ۱۴۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳  ص ۵۹
مشاهده متن   [PDF ۴۱۱kb]    
 
 1.  
 ۵.الموقف الادبی لبهاء الدین زهیر  (عربی)
دکتر علی صیادانی ، سعید هادی پور   
مجله اللغه العربیه و آدابها، سال دهم، شماره ۲۰، بهار ۱۳۹۳  صص ۹۱-۱۲۰
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۵۶۳kb]    
 
 1.  
 ۶.آیرونی در شعر معروف الرصافی (عربی)
دکتر  علی صیادانی ، علی خالقی*  
فصلنامه إضاءات نقدیة ، شماره ۱۲، ۱۳۹۲  صص ۲۱۵-۲۳۷
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۲۴۷kb]    
 
 1.  
 ۷.بررسی و تحلیل برخی عقاید شیعه در همزیه ابن هانی اندلسی
دکتر محمدعلی آذرشب، دکتر علی صیادانی*  
نشریه ادبیات شیعه ، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲  ص ۲۹
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۵۷۲kb]    
 
 1.  
 ۸.تحلیل ابعاد معناشناختی رنگها در مثنوی معنوی
دکتر نرگس انصاری، دکتر علی صیادانی*، صدیقه اسدی مجره 
نشریه درّ دری (ادبیات غنایی ، عرفانی) ، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱  ص ۲۱
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۲۱۱kb]    
 
 1.  
 ۹.تحلیل و بررسی مصداقهای واژه ی فتوت (در دیوان عنتره بن شداد)
دکتر محمد دزفولی، دکتر علی صیادانی  
فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، سال سوم، شماره ۷، بهار ۱۳۹۱  ص ۱۶۴
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۲۵۴kb]    
 
 1.  
 ۱۰.نگاهی تحلیلی بر حماسه های صفی الدین حلی
دکتر محمدحسن فوادیان، دکتر علی صیادانی  
فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، سال سوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۹۰  ص ۱۴۷
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۲۷۳kb]    
 
 1.  
 ۱۱.بررسی روابط بینامتنی قرآن در شعر شاعران نوگرای فلسطین و نقش آن در بیداری اسلامی
دکتر علی صیادانی، رسول بازیار  
فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)، شماره ۲۵، پاییز ۱۳۹۰  ص ۲۴
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۲۱۸kb]    
 
 1.  
 ۱۲.تطور محتواییِ مدایح نبوی (در شعر شاعران عرب)
محمد دزفولی ، دکتر علی صیادانی ، رسول بازیار   
دو فصلنامه ادب عربی، سال سوم، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۰  ص ۹۹
 چکیده   مشاهده متن   [PDF ۲۸۷kb]    
 
۱۲.جمالیات البیان فی شعر البهاء زهیر
مجلة جامعة الانبار للغات والاداب،عراق ۱۰۶-۱۲۰ ۲۰۱۴    ۲۰۱۴ volume: issue:۱۴
    الدکتور علی صیادانی- سعید هادی پور
۱۳.تطبیق نظریه«دور» شیعه اسماعیلیه بر اشعار ابن هانی اندلسی
دو فصلنامه ادبیات دینی، شماره ششم- بهار و تابستان ۱۳۹۳
دکتر علی صیادانی
۱۴.التناص القرآنی فی شعر محمد مهدی الجواهری
مجلة لارک للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة؛ عراق       ۲۰۱۴ volume:۶ issue:۱۵
الدکتور حمید صباحی گراغانی- رسول بازیار- الدکتور علی صیادانی
۱۵.رنگ شناسی در دفتر اول مثنوی
مجلة لارک للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة؛ عراق       ۲۰۱۴ volume:۶ issue:۱۵
دکترعلی صیادانی- صدیقه اسدی مجره
۱۶.أسلوب شعر أحمد مطر السیاسی رؤیة نقدیة   
الدوریة العلمیة المحکَّمة لجامعة ابن رشد  العدد الثانی عشر
الدکتور شاکر عامری- صدیقة أسدی مجره - الدکتور علی صیادانی

 

افزودن نظرات:


آمار سایت

 • بازدید 24 ساعت قبل : 650
 • کاربران حاضر در پایگاه :0
 • مهمانان حاضر در پایگاه :31
 • بازدید کل : 5433595

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید