• |
  • |
  • |
  • |
  • پنجشنبه 30 فروردین 1403
  • |
  • 01:25

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر سید مهدی مسبوق
باسمه تعالی
رزومه سید مهدی مسبوق
مشخصات شخصی
درجه علمی: استاد تمام زبان و ادبیات عربی
محل خدمت: دانشگاه بوعلی­سینا
محل تولد: همدان
ایمیل: smm.basu@yahoo.com
خلاصه سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی:
سوابق تحصیلی:
- دانش ­آموخته مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه بوعلی­سینا در سال 1380 با معدل 16/17
 - دانش ­آموخته مقطع کارشناسی­ ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران در سال 1383 با معدل 64/18
- دانش­ آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران درسال 1387 با معدل 06/17
عنوان پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد «بررسی اغراض جدید شعر در عصر عباسی» به راهنمایی دکتر محمود خورسندی.
عنوان رساله دکتری «بررسی افکار انتقادی ابوالعلاء معری در لزومیات پیرامون مسایل دینی، اجتماعی و سیاسی» به راهنمایی شادروان دکتر فیروز حریرچی.
سوابق آموزشی:
تدریس در دانشگاه بوعلی­ سینا از سال 83 تاکنون.
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از سال 83 لغایت 86.
تدریس در مدرسه عالی فدک حوزه خواهران در سطح سه از سال 1389 تا 1392.
سوابق پژوهشی:
1. مقالات علمی پژوهشی
1- سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن­فارض شاعر حب الهی، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 1، بهار 1384، (دو نفره نفر دوم) ISC
2- بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبي (با تکیه بر تصاویر شنیداری)، فصلنامه لسان مبین، دانشگاه امام خمینی(ره)، شماره 4، تابستان1390، (سه نفره نفر اول)  ISC
3- توظیف المصطلحات الصرفیة و النحویة و البلاغیة في لزومیات المعري، مجلة دراسات في اللغة العربیة و آدابها، دانشگاه سمنان و تشرین، شماره 2، تابستان 1389، (سه نفره نفر اول)  ISC
4- بررسی تصاویر استعاری دنیا در خطبه­های نهج­البلاغه، دوفصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، شماره 15، بهار و تابستان 1390، (سه نفره نفر دوم)  ISC
5- سیر تحول شعر صوفی در ادب عربی از آغاز تا ابوالحسن ششتری، فصلنامه عرفان اسلامی، شماره 24، تابستان 1390، (دو نفره نفر اول)  ISC
6- جبر و اختیار در لزومیات ابوالعلاء معری، پژوهش­های اعتقادی کلامی، شماره 2، تابستان1390، (دو نفره نفر اول)  ISC
7- بررسی تطبیقی دو قصیده تائیه دعبل خزاعی و طلائع بن رُزّیک در مدح اهل بیت(ع)، مجله ادب عربی، دانشگاه تهران، شماره 3، پاییز 1391، (دو نفره نفر اول)  ISC
8- الدور الحضاري لأبي علی القالی فی الأدب الأندلسي، فصلنامه إضاءات نقدیة في الأدبین العربی و الفارسی، شماره 6، تابستان 1391، (سه نفره نفر دوم)  ISC
9- جمالیة الصورة البرناسیة فی أشعار عمر أبو ریشه، معبد کاجوراو نموذجاً، مجلة اللغة العربیة و آدابها، دانشگاه تهران، پردس قم، شماره 14، بهار و تابستان 1391. (دو نفره نفر دوم)  ISC
10- میهن­دوستی در اشعار ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی، کاوش­نامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، شماره 2، تابستان 1390. (سه نفره نفر اول)  ISC
11- سیری در مضامین و معانی زهد در اشعار سنایی غزنوی و ابو اسحاق البیری، دو فصلنامه پژوهش­ های ادبیات تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، سال اوّل، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، (سه نفره نفر اول) ISC
12- از عقل ناصر خسرو تا عقل ابو العلاء؛ پژوهشی تطبیقی در حوزه موضوعات و مضامین، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید با هنر، شماره 6، تابستان 1391. (سه نفره نفر اول)  ISC
13- درآمدی بر اندیشه­ های سیاسی سعدی شیرازی و ابوالعلاء معری، فصلنامه لسان مبین، دانشگاه امام خمینی(ره)، شماره 9، پاییز 1391. (سه نفره نفر اول)  ISC
14- خوشباشی و دم­غنیمت شمری در اندیشه­های خیام نیشابوری و طرفه بن عبد، فصلنامه متن­ شناسی ادب فارسی، دانشگاه اصفهان، سال چهارم، شماره 1،  بهار1391. (سه نفره نفر اول)  ISC
15- بررسی فضای موسیقایی قصیده سینیه ابن ابار قُضاعی و پیوند آن با موضوع مقاومت، نشریه ادبیات پایداری، دانشگاه شهید با هنر کرمان، شماره 6، بهار 1391، (سه نفره نفر اول)  ISC
16- اندیشه وحدت­وجود در «همس­الجفون» میخائیل نُعیمه، دو فصلنامه ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهرا، شماره 6، بهار و تابستان 1391، (سه نفره نفر اول) ISC
17- بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی، دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی، دانشگاه یزد، شماره 2، بهار و تابستان 1391، (دو نفره نفر اول)  ISC
18- پیوند موسیقی و رثا در شعر خنساء، پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 20، بهار و تابستان 1392، (دو نفره نفر اول)  ISC
19- روابط بینامتنی قرآن با خطبه­های نهج­البلاغه، دوفصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، (تک نفره) ISC                                                                                 
20- ششتری و نقش او در شعر عرفانی عربی، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره­ شناختی، سال دهم، شماره 34، بهار 1393، (تک نفره)  ISC
21- بررسی انتقادی سیمای زن در امثال و حکم فارسی و عربی با استناد به آیات و روایات، فصلنامه لسان مبین، دانشگاه امام خمینی(ره)، سال پنجم، شماره چهاردهم، زمستان 1392، (دو نفره نفر اول) ISC
22- رسالت طنز در شعر ابو الشمقمق و عبید زاکانی، نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید با هنر، شماره 11، پاییز و زمستان 93، (دو نفره نفر دوم) ISC
23- بررسی اصول و شیوه­های نقد ادبی در نزد ابوالقاسم السبتی، مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، (سه نفره نفر سوم) ISC
24- مظاهر المقاومة في شعر ابن ­القیسرانی، فصلنامه إضاءات نقدیة، شماره 18، تابستان 1394، (دو نفره نفر اول)  ISC
25- ابن نباته مصری و رویکرد نوستالژیک، پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 25، پاییز و زمستان 1394، (دو نفره نفر اول).  ISC
26- مضامین عرفانی در سروده­های ابو مدین مغربی، فصلنامه عرفان اسلامی، شماره 44 تابستان 1394، (دو نفره نفر اول).  ISC
27- واکاوی شخصیت حی و نی در منظومه نی­نامه مولانا و داستان حیّ بن یقظان ابن طفیل، دو فصلنامه ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهرا ، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، (دو نفره نفر اول) ISC
28- شاخصه­ های مینی­مالیسم در حکایتی از نهج­البلاغه، پژوهشنامه نهج­البلاغه، دانشگاه بوعلی­سینا، شماره 11، پاییز 1394، (دو نفره نفر اول) ISC
29- تعادل واژگانی و اهمیت آن در فهم دقیق متن؛ موردکاوی پنج ترجمه فارسی از نهج­ البلاغه، پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، (سه نفره نفر اول) ISC
30- مؤلفه­ های پایداری در سروده­ های ابن منیر طرابلسی، نشریه ادبیات پایداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 14، بهار و تابستان 1395، (دو نفره نفر اول) ISC
31- الحوار في شعر أبي­نواس "صيغه، أنواعه، ووظائفه" (التحلیل الأسلوبی والسردی)، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، شماره 38، بهار 1395، (دو نفره نفر اول)  ISC
32- تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی در مقامه مضیریه بدیع­الزمان همدانی، مجله جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 1(پیاپی 29)، فروردین و اردیبهشت 1395، (دو نفره نفر اول) ISC
33- تجلیات السخریة وأسالیبها في نهج­البلاغة (الخطب المائة الأولی أنموذجا)، مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1، بهار و تابستان 1395، (دو نفره نفر اول)  ISC
34- نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج­البلاغه بر اساس نظریه گرایش­های ریخت­شکنانه آنتوان برمن، دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، (سه نفره نفر دوم) ISC
35- نقش و کارکرد تقابل­های معنایی در ترجمه نهج­ البلاغه، دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1395، (سه نفره نفر اول) ISC
36- کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگان در فرایند ترجمه نهج­البلاغه، دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1396، (سه نفره نفر اول) ISC
37- نقد و تحلیل تعدیلات ساختاری در ترجمه طسوجی و اقلیدی از هزار و یک شب، مجله مطالعات زبان و ترجمه، دانشگاه فردوسی، سال 48، شماره 3، پاییز 1394، (دو نفره نفر اول) ISC
38- بررسی مقابله­ای کارکرد آنتروپی در ترجمه­ های فارسی هزار و یک شب، مجله مطالعات زبان و ترجمه، دانشگاه فردوسی، سال چهل و نهم، شماره 1، بهار 1395، (دو نفره نفر دوم) ISC
39- بازکاوی ترجمه عبد­ اللطیف طسوجی از داستان بنیادین هزار و یک شب بر اساس الگوی ژان رنه لادمیرال، دو فصلنامه پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 6، شماره 15، پاییز و زمستان 1395. (سه نفره نفر دوم) ISC
40- بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان­شناسی نقش­گرا، فصلنامه پژوهش­های ادبی- قرآنی، دانشگاه اراک، دوره 4، شماره 1، بهار 1395، (دو نفره نفر اول) ISC
41- دراسة تحلیلیة لروایة خدیجة و سوسن لرضوی عاشور في ضوء نظریة جیرار جینیت، مجلة اللغة العربیة و آدابها، دانشگاه تهران، پردیس قم، دوره 12، شماره یک، بهار 1395، (سه نفره نفر اول).  ISC
42- مقوّمات العالمیة في دیوان أغاني مهیار الدمشقي حسب آراء حسام الخطیب، مجلة دراسات في اللغة العربیة و آدابها، دانشگاه­های سمنان و تشرین، سال دوازدهم، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، (دو نفره نفر اول).
43- تأثیر داستان­های قرآن بر سلامت روان (مطالعه موردی داستان­های سوره کهف)، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا، شماره 30، تابستان 1395، (سه نفره نفر اول).  ISC
44- پژوهشی در ویژگی­های زبانی و ادبی موشّحات عرفانی ابن عربی، فصلنامه عرفان اسلامی، شماره 49، پاییز 1395، (سه نفره نفر اول). ISC
45- موقع الراوي و تجلیاته فی روایة قالت ضحی لبهاء طاهر، پژوهشنامه نقد ادب عربی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار و تابستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC
46- بازنمایی گفته­های داستانی در داستان­های کوتاه طیب صالح (موردکاوی دو داستان نخلة علی الجدول و دومة ود حامد)، دوفصلنامه نقد ادب معاصر عربی، دانشگاه یزد، شماره 11، پاییز و زمستان 1395(دو نفره نفر اول). ISC
47- بررسی تطبیقی سازمایه گفت­وگو در داستان­های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقه الأجمل با تأکید بر آموزه­های دینی، فصلنامه ادب عربی، دانشگاه تهران، دوره 10، شماره 1، بهار 1397، (دو نفره نفر اول). ISC
48- مفهوم التاریخ و تجلیاته فی روایه عبث الأقدار لنجیب محفوظ، مجلة اللغة العربیة و آدابها، دانشگاه تهران، پردیس قم، شماره 13، تابستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC
49- تحلیل معنی­شناختی واژه ضلال و اوصاف آن در قرآن، دوفصلنامه پژوهش­های زبان­شناختی قرآن، دانشگاه اصفهان، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC
50- التمظهرات الدینیة فی رحلة ابن جبیر الأندلسي، مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1، بهار و تابستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC
51- درآمدی تطبیقی بر شاخصه ­های رئالیسم در آثار غلامحسین ساعدی و طیّب صالح؛ (بررسی موردی داستان گاو و دومه ود حامد)، کاوش­نامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، (سه نفره نفر اول) ISC
52- رهیافتی نو بر ترجمه‌های نهج‌البلاغه در پرتو تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان، پژوهشنامه نهج­البلاغه، دانشگاه بوعلی­سینا، شماره 17، بهار 1396، (سه نفره نفر اول) ISC 
53- نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهج­البلاغه، فصلنامه علوم حدیث، دانشکده علوم حدیث، شماره 2، تابستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC
54- انسجام پيوندي و کاربست آن در ابیات توصیف گرگ بحتری، مجله زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی، شماره 16، بهار و تابستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC 
55- روش­شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه­های قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومارک، فصلنامه پژوهش­های ادبی- قرآنی، دانشگاه اراک، دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC 
56- بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری، فصلنامه شعر پژوهی، دانشگاه شیراز، (دو نفره نفر اول)، دوره 10، شماره 1، بهار 1397، ISC 
57- تجزیه بر آحاد واژگان و کاربست آن در ترجمه قرآن (مطالعه مورد پژوهانه سوره­های نور، فرقان و شعراء)، فصلنامه زبان پژوهی، دانشگاه الزهرا، شماره 29، زمستان 1397، (سه نفره نفر اول) ISC 
58- جهان­بینی عرفانی در اشعار عفیف­الدین تلمسانی، پژوهشنامه عرفان، انجمن عرفان اسلامی ایران، سال هشتم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان 1396، (دو نفره نفر اول) ISC 
59- بررسی تطبیقی سه اثر تائیس، درد دل ملا قربان­علی و پیوند مقدس با رویکرد جامعه­شناختی لوکاچ، فصلنامه پژوهش­های ادبیات تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 4، زمستان 1396، (سه نفره نفر اول) ISC 
60- بررسی تطبیقی بن­مایه­های سوگ­ سروده­ های سعدی شیرازی و شمس­الدین کوفی در رثای بغداد، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، (دو نفره نفر اول)، (پذیرش) ISC 
61- واکاوی ترجمه پورعبادی از حکمت­های رضوی بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن، فصلنامه فرهنگ رضوی، شماره 19، پاییز 1396، (دو نفره نفر اول) ISC 
62- اندیشه وحدت وجود در شعر عبدالغنی نابلسي، فصلنامه عرفان اسلامی، شماره 51، بهار 1396، (دو نفره نفر اول) ISC   
63- صدی المرأة في شعر أبي العلاء المعري و خاقاني الشرواني، مجله زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی، (سه نفره نفر اول)، (پذیرش)، ISC   
64- نقد و بررسی شیوه­های معادل ­یابی واژگانی در ترجمه قرآن با تکیه بر تحلیل مؤلفه­های معنای واژگان، مجله پژوهش­های قرآنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، شماره 86، بهار 1397، (دو نفره نفر اول). ISC   
65- تعلیم النحو العربي في الجامعات الإیرانیة؛ العقبات والحلول، مجله بحوث في اللغة العربیة، دانشگاه اصفهان، (سه نفره نفر اول)، (پذیرش). ISC   
66- تحلیل تکنیک توازی در حکایت ملک شهرمان و پسرش قمر الزمان در هزار و یک شب، کهن­نامه ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره اول، بهار 1396، (دو نفره نفر اول). ISC   
67- خوانش ترجمه­های دعای عرفه در پرتو نظریه زیبایی­شناسی دریافت آیزر، دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 9، بهار و تابستان 1397، (سه نفره نفر سوم). ISC
68- الزمن السردي و دوره في عملیة إنتاج المضمون في قصة الخطوبة لبهاء طاهر، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة و آدابها، شماره 49، زمستان 1397، (سه نفره نفر اول)،  ISC
69- انسان کامل و نمود آن در مدایح نبوی ابن جابر اندلسی، فصلنامه عرفان اسلامی، شماره 55، بهار 1397، (دو نفره نفر اول) ISC
70- بررسی مقابله­ای توصیف در داستان زال و رودابه و ترجمه عربی بنداری اصفهانی، فصلنامه مطالعات ترجمه، شماره 60، پاییز 1396، (دو نفره نفر اول)، ISC
71- تبیین نقش و کارکرد ساخت­واژه ­ها در ترجمه خطبه ­های نهج ­البلاغه، فصلنامه پژوهش­های نهج­ البلاغه، بنیاد بین­ المللی نهج­ البلاغه، شماره 54، پاییز 1396، (دو نفره نفر اول) ISC
72- المؤتلف و المختلف فی فخر أبی فراس الحمدانی و طالب آملی، مجله الآداب، دانشگاه بغداد، ( دو نفره نفر اول)، (پذیرش)  ISC
73- مقاربه أسلوبیه لخطبة القاصعة في نهج­ البلاغة، مجلة الآداب، دانشگاه کوفه، شماره 36، سال 2018 (سه نفره نفر اول). ISC
2. مقالات علمی- ترویجی
1- روابط بینامتنی قرآن با نامه سی و یکم نهج­البلاغه، فصلنامه مشکوه، شماره 114،  بهار 1391، (دو نفره نفر اول)  ISC
2- تحلیل زیباشناختی تصاویر کنایی دنیا و آخرت در خطبه­های نهج البلاغه، فصلنامه مشکوه،  شمارۀ 117،  تابستان 1391، (سه نفره نفر دوم)  ISC
3- هنر تصویرگری در وصفیات ابن سهل اندلسی و منوچهری دامغانی، دو فصلنامه مطالعات بلاغی، سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان 1391، (دو نفره نفر اول)
4- جلوه­ های جبر و اختیار در مثنوی مولوی و لزومیات معری، فصلنامه مطالعات تطبیقی، شماره 34، تابستان 1394، (دو نفره نفر اول).
5- خودشیفتگی و خودستایی در اشعار بشار بن برد و خاقانی شروانی، فصلنامه مطالعات تطبیقی، (چهار نفره نفر اول)، شماره 35، پاییز 1394، (چهار نفره نفر اول).
6- مطالعه سبک­شناختی واژه­ های گناه در قرآن، فصلنامه مشکوه، شماره 130، بهار 1395، (دو نفره نفر اول)،  ISC
7- أنماط الشخصیة في روایة تحت شمس­ الضحی لابراهیم نصرالله، فصلیة دراسات الأدب المعاصر، سال 8، شماره 32، زمستان 1395، (دو نفره نفر اول).
3. مقالات علمی- تخصصی
1- حکومت و حاکمان در اندیشه سیاسی امام علی(ع) و سعدی شیرازی، مجله پژوهش علوم انسانی، شماره 27، بهار و تابستان 1389، (دو نفره نفر اول).
2- جلوه­های نوستالژی در اشعار ابراهیم ناجی، فصلنامه پژوهش ­های نقد و ترجمه زبان و ادبیات عربی، شماره 3، تابستان 1391، (دو نفره نفر اول) ISC
3- سیر تحول زهدیه سرایی در ادبیات عربی از آغاز تا قرن دوّم هجری، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 84، مهر 1383، (تک نفره)  
4- بررسی تأثیر ترجمه­هایی از رباعیات خیّام در ادبیات معاصر عربی، مجله کیهان فرهنگی، شماره 221، اسفند 1383، (تک نفره)
5- تحلیل زیبایی­شناختی تصویرهای ادبی آیات جهاد در قرآن، فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی، شماره دو، تابستان 1395، (دو نفره نفر اول).
6- ویژگی­ های زبانی سبکی قصیده لامیه ابوالعلاء معری، فصلنامه پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی، شماره 4، زمستان 1396، (دو نفره نفر اول).
4. کتاب­ها
1- تاریخ الأدب العربی فی الأندلس، انتشارات دانشگاه پیام نور. (دو نفره نفر دوم)
2- نصوص من الأدب الأندلسي،  انتشارات دانشگاه پیام نور. (دو نفره نفر دوم)
3- تاریخ الأدب العربي فی العصرین المملوکي و العثماني، انتشارات دانشگاه پیام نور. (دو نفره نفر اول)
4- المنهج الجلي في العروض و القوافي، انتشارات دانشگاه بوعلی­سینا. (تک نفره)
5- شواهد عربی مرزبان­نامه، حرکت­گذاری، معانی واژگان، ترجمه و ترکیب، انتشارات دانشگاه بوعلی­سینا (دو نفره نفر اول)
6- دلیل الاستثمار في محافظة لرستان. (ترجمه از فارسی به عربی). (دو نفره نفر دوم)
7- أروع مغارة مائیة فی العالم. (ترجمه از فارسی به عربی). (دو نفره نفر اول)
5. مقالات کامل در همایش­ها
- ایثارگری و شهادت طلبی در شعر انتفاضه فلسطین، همایش ملی ادبیات و هنر در عرصه فرهنگ، اسفند 90، دانشگاه آزاد اسلامی همدان. (تک نفره)
- مرگ اندیشی در نهج ­البلاغه، اولین همایش ملی نهج­البلاغه و علوم انسانی، اردیبهشت 90، دانشگاه بوعلی­سینا. (دو نفره نفر دوم)
- بررسی تصویر تشبیهی دنیا و آخرت در خطبه­ های نهج ­البلاغه، پنجمین جشنواره دو سالانه نهج ­البلاغه، مشهد مقدس. (دو نفره نفر اول).
- مردم­سالاری دینی از منظر نهج­البلاغه، دومین همایش ملی نهج­البلاغه و علوم انسانی، اردیبهشت 91، دانشگاه بوعلی سینا. (دو نفره نفر اول).
- بینامتنیت قرآن و حدیث در زهدیات ابو اسحاق البیری، همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی، آبان 90، دانشگاه کردستان. (دو نفره نفر اول).
- بازتاب شخصیت­ های قرآنی در اشعار ابن­ حداد اندلسی، همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی، آبان90، دانشگاه کردستان. (دو نفره نفر اول).
- مفهوم عدالت از دیدگاه امام علی(ع) و اندیشمندان غربی، همایش ملی نهج ­البلاغه در حوزۀ فرهنگ، اسفند 90، دانشگاه آزاد اسلامی همدان. (چهار نفره نفر اول).
- بیت­المال از منظر نهج­ البلاغه، همایش ملی نهج ­البلاغه در حوزه فرهنگ، اسفند 90، دانشگاه آزاد اسلامی همدان. (دو نفره نفر اول).
- خط و مشی­های دولت علوی در فقر زدایی، همایش ملی نهج­البلاغه در حوزه فرهنگ، اسفند 90، دانشگاه آزاد اسلامی همدان. (دو نفره نفر اول).
- بینامتنیت قرآن و حدیث در اشعار شیعی طلائع بن رزیک، همایش ملی قرآن و ادب، آذر 90، دانشگاه بوعلی سینا. (دو نفره نفر اول).
- زن در آینه امثال و حکم فارسی و عربی، همایش ملی ادبیات تطبیقی، اردیبهشت 91، دانشگاه رازی. (سه نفره نفر اول)
- مردم­سالاری دینی از منظر نهج ­البلاغه، دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، اردیبهشت 91، دانشگاه بوعلی سینا .(دو نفره نفر اول)
- اسطوره مسیح در اشعار احمد شاملو و ادونیس، همایش ملی ادبیات تطبیقی و چشم­اندازهای آن در دهه کنونی، خردادماه 91، دانشگاه شهید بهشتی. (دو نفره نفر اول)
- آرمان­شهر در اشعار فروغ فرخزاد و نازک الملائکه، همایش ملی ادبیات تطبیقی و چشم­اندازهای آن در دهه کنونی، خرداد ماه 91، دانشگاه شهید بهشتی. (دو نفره نفر اول)
- مضامین مشترک تعلیمی در مقصوره ابن درید و گلستان سعدی، آبان 91، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. (سه نفره نفر اول)
- بن­مایه ­های پایداری در اشعار ابن قُسیم حموی، همایش ملی ادب مقاومت و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی قم. (دو نفره نفر اول)
- جلوه­ های پایداری در اشعار عماد الدین کاتب اصفهانی، همایش ملی ادب مقاومت و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی قم. (دو نفره نفر اول)
- تحلیل زیبایی­شناختی صنعت التفات در سوره مائده، دومین همایش قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان. (دو نفره نفر اول).
- کاربردشناسی تضمین نحوی در قرآن کریم(مورد کاوی سوره اسراء)، دومین همایش قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان. (دو نفره نفر اول).
- مؤلفه­ های پایداری در مرثیه­ های عمر ابو ریشه، همایش ملی ادبیات پایداری دانشگاه گیلان. (دو نفره نفر اول).
- پژوهشی در اسباب و عوامل خاموشی هزار و یک شب در طول چندین سده، همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، دانشگاه بوعلی­سینا. (دونفره نفر اول)
- تحلیل ساختاری نمایشنامه شهرزاد توفیق­الحکیم، همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، دانشگاه بوعلی­سینا. (دونفره نفر اول)
- بررسی تطبیقی حسرت­ سروده­های مسعود سعد و معتمد بن عباد، همایش بین­ المللی نقش و جایگاه عربی­ نویسان و عربی­ سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه شیراز. (دونفره نفر اول)
- از عرفان باباطاهر همدانی تا عرفان عبدالقاهر گیلانی، همایش ملی هزاره باباطاهر، دانشگاه بوعلی­ سینا. (سه نفره نفر اول)
 

6. چکیده مقالات همایشی
- مصادیق فتنه و جنگ روانی از منظر نهج ­البلاغه، دومین همایش ملی نهج­ البلاغه و علوم انسانی، اردیبهشت 91، دانشگاه بوعلی­سینا. (دو نفره نفر اول)
- ضرورت، قصد و غایت نظام سیاسی از منظر امام علی(ع)، دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، اردیبهشت 91، دانشگاه بوعلی­ سینا. (دو نفره نفر دوم)
7. راهنمایی پایان­نامه­های کارشناسی­ارشد
- «سیمای اهل بیت(ع) در اشعار طلائع بن رزیک» پژوهشگر: اعظم دریادل موحد.
- «بررسی و تحلیل آرایه ­های بدیعی در لزومیات ابوالعلاء معری» پژوهشگر: مهدی ترکاشوند.
- «موسیقی شعر خنساء» پژوهشگر: نرگس نسیم بهار.
- «جلوه های نوستالژی در اشعار ابن نُباته مصری» پژوهشگر: مدینه کریمی.
- «بررسی و تحلیل درون­مایه­ های حکمی و اخلاقی در اشعار ابوالفتح بستی» پژوهشگر: طیبه نوروزی.
- «هنر تصویرگری در وصفیات ابن زیدون» پژوهشگر: ظریفه شکوهی.
- «تحقیق و ترجمه کتاب نقد ادبی نوشته صلاح فضل» پژوهشگر: مهناز سلیمانی اتفاق.
- «جلوه ­های پایداری در اشعار دوره زنگیان (موردکاوی شعر ابن قسیم حموی، ابن منیر طرابلسی و ابن القیسرانی» پژوهشگر: سارا اسدی.
- «سرچشمه­های حکمت در شعر محمود وراق» پژوهشگر: علی­رضا رضائیان.
- «ترجمه و تحقیق بخش اول کتاب "فی جمالیة الکلمه"» پژوهشگر: مریم خادمی.
- «ترجمه و تحقیق بخش دوم کتاب "فی جمالیة الکلمه"» پژوهشگر: هنادی جمعه فلاحیه­زاده.
- «زبان و بیان در موشحات عرفانی ابن عربی» پژوهشگر: زهرا نیکو نژاد.
- «بررسی زیباشناختی آیات جهاد در قرآن کریم» پژوهشگر: مریم علی­کرمی.
- «بررسی سبک­ شناختی اشعار مدحی ابوالعلاء معری در سقط الزند»، پژوهشگر: مهری قادری بیباک.
- «المؤتلف والمختلف في شعر خاقانی شروانی و طالب آملی»، پژوهشگر: اعظم حاجی­زاده.
- «ترجمه و تحقیق کتاب "الوراثه و الاستنساخ فی القران الکریم"» پژوهشگر: بابک بهادری.
- «معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه­های حرام و حلال در قرآن کریم» پژوهشگر: مریم زارعی.
- «معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه­های عذاب و عقاب در قرآن کریم» پژوهشگر: مریم عظیمی.
- «دراسة دلالیة لکلمة الجبر في القرآن الکریم» پژوهشگر: محمدصادق خورشیدی.
- «نقد و بررسی ترجمه جملات مؤکد با نون تاکید در قرآن؛ موردکاوی سوره­های انعام، اعراف و عنکبوت» پژوهشگر: افسانه مصباحی همراه.
8. مشاوره پایان­نامه ­های کارشناسی­ ارشد
- «بررسی تصاویر ادبی دنیا و آخرت در خطبه­های نهج­البلاغه» پژوهشگر: حسین بیات.
- «پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی» پژوهشگر: پروین فرخی راد.
- «بررسی عنصر حکمت در مقصوره ابن درید» پژوهشگر: زهرا سایه­وند.
- «پدیده نوستالژی در اشعار عصر مرابطین» پژوهشگر: نسرین عباسی.
- «بررسی و تحلیل آرایه­های لفظی در دیوان متنبی» پژوهشگر: فاطمه فتاحی­کیا.
- «بررسی مضامین اخلاقی در اشعار جبران خلیل جبران» پژوهشگر: فاطمه بهرامی.
- «رمز و اسطوره مکان در اشعار عبد الوهاب بیاتی» پژوهشگر: محمد جواد عندلیبی.
- «تصاویر هنری فضایل و رذایل اخلاقی در خطبه­های نهج البلاغه» پژوهشگر: لیلا عسگری.
- «تصویر پردازی از شخصیت امام علی(ع) در ملحمه عبد المسیح الأنطاکی» پژوهشگر: ناهید آیینی.
- «زیباشناسی ایرانیات محمد مهدی جواهری» پژوهشگر: جواد طالبی.
9. راهنمایی رساله ­های دکتری
«کاربردشناسی تعادل واژگانی در ترجمه­های فارسی خطبه­های نهج­ البلاغه (موردکاوی پنج ترجمه)» پژوهشگر: رسول فتحی مظفری.
«نقد و تحلیل ترجمه­ های فارسی هزار و یک شب مطابق با الگوی ژان رنه لادمیرال» پژوهشگر: شهرام دلشاد.
«تعادل واژگانی و کاربست آن در ترجمه پانزده جزء دوم قرآن (موردکاوی پنج ترجمه فارسی قرآن)» پژوهشگر: علی­حسین غلامی یلقون­آقاج.
«نقش و کارکرد زمان در تولید درون­مایه در داستان­های کوتاه بهاء طاهر» پژوهشگر: جابر سوسونی.
«تحلیل بیست خطبه نهج­ البلاغه بر اساس نظریه ارتباط یاکوبسن» پژوهشگر: سونیا کهریزی.
10. مشاوره رساله دکتری
«بررسی اصول و معیارهای نقد ادبی در دوره بنی احمر»، پژوهشگر: سبحان کاوسی.
سوابق اجرایی:
- دبیر علمی همایش ملی «هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان»
- سردبیر مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه نهج­ البلاغه
- معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 9/ 5 /88 لغایت 12 /2 /89
- مدیر کل آموزش دانشگاه از 13 /2 /89 تا 31 /5/ 95.
- معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی از 1 /6/ 95 ادامه دارد.
- نماینده تام­ الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون­ها از 15/ 10 /90 ادامه دارد.
- معاون آموزشی طرح ضیافت اندیشه اساتید در تابستان 90.
- مسئول برگزاری ترم تابستان سال­های 94 و 95 در دانشگاه بوعلی­ سینا.
عضویت­ها:
- عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
- عضو شورای دانشگاه
- عضو شورای روابط بین ­الملل دانشگاه.
- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
- عضو شورای انتشارات دانشگاه
- دبیر شورای آموزشی دانشگاه.
- رئیس کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه.
- عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.
- دبیر کمیته ترفیع دانشکده علوم انسانی.
- عضو کمیته حمایت از انجمن­ های علمی دانشجویی.                                                                                                            

 

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 798
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :28
  • بازدید کل : 5372340

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید