• |
 • |
 • |
 • |
 • پنجشنبه 30 فروردین 1403
 • |
 • 02:11

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر روح الله صيادي نژاد
                                                                                   

1ـ مشخصات فردي:

lنام و نام خانوادگي: روح الله  صيادي نژاد
lتاريخ تولد:lمحل تولد:1/ 10/ 1357             lنام پدر: هادي
lتلفن محل كار:03155912743
lمرتبه علمي:‌ دانشيار                                     
lپست الكترونيكي (E-mail):saiiadi57@gmail.com

2ـ اطلاعات تحصيلي:

مدرك
تحصيلي
دانشگاه كشور سال اخذ مدرك رشته تحصيلي عنوان پايان نامه
دکتري تهران ايران 1386 زبان و ادبيات عربي ترجمه، شرح و تحليل علويات ديوان سيد حميري
کارشناسي ارشد تهران ايران 1383 زبان و ادبيات عربي شعر عربي در خراسان عصر اموي
کارشناسي شهيد چمران اهواز ايران 1380 زبان و ادبيات عربي ــــــــــــــــ

 

فعاليت‏هاي پژوهشي :

3-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا بين المللي :
رديف  
عنوان مقاله
مشخصات نشريه اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
 
 
نام نشريه نوع امتياز سال شماره
 1.  
پارادوکس در ديوان ابن عربي ادبيات عرفاني علمي پژوهشي 1391 7 روح الله صيادي نژاد
فاطمه سميعي
 1.  
بررسي ناسازوارگي در ديوان ابن فارض و ابن عربي کاوشنامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي علمي پژوهشي 1391 6 روح الله صيادي نژاد
محسن سيفي
منصوره طالبيان
 1.  
بررسي دوزبانگي در احاديث نبوي زبان و ادبيات عربي   علمي پژوهشي 1390 5 روح الله صيادي نژاد
 1.  
بازتاب اعياد و وجشنهاي ايراني در آثار جاحظ بصري ادب عربي علمي پژوهشي 1390 5 روح الله صيادي نژاد
الهام کوچيان
 1.  
انفصال و شميم وصال در شعر صوفي عصر عثماني و مملوکي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي علمي پژوهشي 1388 17 روح الله صيادي نژاد
مريم آقاجاني
 1.  
دودمان ايراني تبار مهلب و شاعران تازي سراي ادبيات تطبيقي دانشگاه کرمان علمي پژوهشي 1390 4 روح الله صيادي نژاد
 1.  
مدايح و مناقب علوي در ديوان سيد حميري دانشکدة ادبيات
دانشگاه تهران
علمي پژوهشي 1387 59 عزت ملا ابراهيمي
روح الله صيادي نژاد
 1.  
پارادوکس در شعر معاصر عربي مجله زبان و ادبيات عربي علمي پژوهشي 1389 2 روح الله صيادي نژاد
 1.  
تحليل خطاب قائد الثورة الإسلاميّة  في ايران السيد علي الخامنئي مجله انجمن ايراني  زبان و ادبيات عربي  دانشگاه تربيت علمي پژوهشي 1395 43 روح تالله صيادي نژاد
عبدالحسين ذکايي
 1. 1
ظرفيت ها ، راهکارها و اصول کارآفريني و تجاري سازي در رشته زبان و ادبيات عربي مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي  دانشگاه تربيت مدرس علمي پژوهشي 1395 38 روح الله صيادي نژاد- امير حسين عبدلي
 1. 23
چالش هاي فرا روي زبان و فرهنگ عربي در عصر جهاني شدن انجمن ايراني مطالعات فرهنگي
فرهنگي'
علمي پژوهشي 1392 30 روح الله صيادي نژاد- نادر دادايي
 1. 27
نقد و بررسي تشبيهات هنجار گريخته در ديوان مولوي و ابن فارض مجله ادبيات تطبيقي دانشگاه تربيت مدرس علمي پژوهشي  1395 2 روح الله صيادي نژاد- منصوره  طالبيان
 1.  
نقد و بررسي کنايات هنجار گريخته در ديوان ابن فارض و کليات شمس مولوي مجله نقد ادبي و بلاغت تهران علمي پژوهشي    1394 1 روح الله صيادي نژاد- منصوره طالبيان
 1.  
دو زبانگي و دو گانگي زبان در شعر عربي پس از يورش مغول فصلنامه لسان مبين علمي پژوهشي   1394 20 روح الله صيادي نژاد- حسين ايمانيان
 1.  
- نقد رمان « عصفور من الشرق» توفيق الحکيم بر اساس مکتب فرانکفورت زبان و ادبيات عربي دانشگاه مشهد علمي پژوهشي 1393 11 روح الله صيادي نژاد-
راضيه نظري
 1.  
المفارقة في ديوان سنايي و ابن العربي مجلة اللغة العربيّة و آدابها . فرديس قم( فارابي) علمي پژوهشي 1393. 2 روح الله صيادي نژاد- زهرا مؤذن زاده
 1.  
. نقد و بررسي هنجار گريزي معنايي در ديوان ابن فارض و مولوي نقد و سبک دانشگاه آزاد شهر کرد علمي پژوهشي 1393 17 روح الله صيادي نژاد- منصوره طالبيان
 1.  
.زيبايي شناسي نحو يا نحو زيبايي شناسي فصلنامه لسان مبين علمي پژوهشي 1393 15 روح الله صيادي نژاد
 1.  
زبان عاشقانه در سروده هاي سعاد الصباح و ناز ک الملائکه زن و فرهنگ علمي پژوهشي- دانشگاه آزاد 1392 20 روح الله صيادي نژاد- مهوش حسن پور
 1.  
بررسي زمينه هاي نوستالژي در سروده هاي فروغ فرخزاد و ناز ک الملائکة ادب غنايي علمي پژوهشي   1393 22 روح الله صيادي نژاد- حسين قربانپور- مهوش حسن پور
 1.  
- نقد و بررسي توانش زباني از ديدگاه ابن خلدون ، مجله جستارهاي زباني دانشگاه تربيت مدرس علمي پژوهشي 1392 4 روح الله صيادي نژاد
 1.  
نقد و بررسي توانش زباني از ديدگاه ابن خلدون و چامسکي زبان شناخت علمي پژوهشي 1393 11 روح الله صيادي نژاد-
دکتر عباس زارعي
طيبه باغچايي
طيبه باغچايي
 1.  
آليات الإقناع في قصيدة لا تصالح امل دنقل  بحوث في اللغة العربيّة علمي پژوهشي 1395 14 روح الله صيادي نژاد
مهوش حسن پور
 1.  
بررسي منظورشناسانه زبان برهان در احاديث نبوي  حديث پژوهي علمي پژوهشي 1396  
17  
روح الله صيادي نژاد
 1.  
جلوه هايي از اقتصاد زباني در قرآن پژوهش هاي زبان شناختي قرآن علمي پژوهشي 1395 1 روح الله صيادي نژاد
صديقه جعفري نژاد
 1.  
بررسي گزاره هاي پرسشي کنش هاي گفتاري در خطبه فدکيه بر اساس نظريه سرل شيعه شناسي علمي پژوهشي 1395 پذيرش روح الله صيادي نژاد
کاظم حسيني باصري
 1.  
بررسي و تحليل پديده دوزبانگي در شعر معاصر عربي پژوهش هاي زبان شناختي در زبانهاي
خارجي
 
 خارجي
علمي پژوهشي 1395 2 روح الله صيادي نژاد
علي نجفي ايوکي
مرجان ژيانپور
 
 
 
 
 1.  
رمز گشايي از نمادهاي اشغالگران در سروده هاي عزالدين مناصره نقد ادب معاصر عربي علمي پژوهشي 1395 11 محسن سيفي
روح الله صيادي نژاد
فرحناز شريعت
 1.  
بررسي جايگاه اجتماعي و فرهنگي زنِ ديروزِ عرب در ساختارها و و لايه¬هاي صوري زبان ادب عربي علمي پژوهشي 1395 1 روح الله صيادي نژاد
 1.  
شگردهاي زباني (دستوري و آوايي) متنبي در اقناع از منظر پراگماتيسم زبان و ادبيات عربي علمي پژوهشي 1395 پذيرش روح الله صيادي نژاد
عبدالحسين ذکايي
 1.  
التماسک النصّي في قصيدة "مجاز و سبعة أبواب" لسعدي يوسف دراسات في الادب المعاصر علمي پژوهشي 1395 29 روح الله صيادي نژاد
سمانه نقوي
 1.  
نقد رمان «لم نعد جواري لکم» سحر خليفه بر اساس نظريه سيمون دو بوآر زن و فرهنگ علمي پژوهشي
دانشگاه آزاد
1394 24 روح الله صيادي نژاد
زهرا مرتضايي
 1.  
نقد و بررسي تلويح گفتار در رمان العصفور الأحدب محمد الماغوط ادب معاصر علمي پژوهشي 1395 پذيرش روح الله صيادي نژاد
سعيده حسن شاهي
 1.  
بازخواني انديشه بيداري اسلامي امام خميني(ره) در اشعار مصطفي جمال الدين بيداري اسلامي علمي ترويجي 1392 4 روح الله صيادي نژاد
عبدالحسين ذکايي
ابوالفضل ذکايي
 1.  
بازتاب سنت و فرهنگ ايرانيان در شعر عصر عباسي ( مطالعه مورد پژوهانه: بشاربن برد، ابن معتز و ابن رومي) مطالعات ايراني علمي ترويجي 1395 29 روح الله صيادي نژاد
مرضيه عبداللهي
 
 
3-2) مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:
رديف عنوان مقاله مشخصات همايش اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
 
 
نام همايش سطح* محل برگزاري سال
 
1
 
مناهج تعليم  التعبير الکتابي في مرحلة التمهيدية و المتوسطة، تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها بين المللي ترکيه 2015 روح الله صيادي نژاد
 
2
 
التحديات التي تواجه اللغة العربيّة في عصر العولمة المؤتمر الدولي الثاني للغة العربيّة بين المللي امارات متحده عربي 2013 روح الله صيادي نژاد- نادر دادايي ديگه سرا
 
3
 
المحافظة علي اللغة العربيّة علي اساس نظريّة ملکة ابن خلدون اللغويّة المؤتمر الدولي الثاني للغة العربيّة بين المللي امارات متحده عربي 2013 روح الله صيادي نژاد- طيبه باغچايي
4 تطوير المهارات اللغوية الاربعة في الجامعات ال موتمر اللغة العربية بين المللي مالزي 2011 روح اله صيادي نژاد، محسن سيفي، عباس شکاري
5 دراسة اسباب قلة رغبة التلاميذ الايرانيين إلي تعلم اللغة العربية   موتمر اللغة العربية بين المللي مالزي 2011 محسن سيفي، روح الله صيادي نژاد، عباس شکاري
6 اخلاق و تدبير در سروده هاي معري و ناصر خسرو انجمن ترويج زبان فارسي همايش بين المللي دانشگاه محقق اردبيلي 1394 حسين قربانپور، روح الله صيادي نژاد، فاطمه درياباري
7 سبک شناسي سروده رثاي بغداد سعدي همايش ملي  جايگاه زبان و ادبيات عربي در فارس ملي دانشگاه شيراز 1394 مهوش حسن پور- روح الله صيادي نژاد
 
8
 
بررسي چالش ميان زبان و فرهنگ ايل عرب خمسه فارس با زبان و فرهنگ فارسي همايش ملي  جايگاه زبان و ادبيات عربي در فارس ملي دانشگاه شيراز 1394 افروز سادات موسوي- روح الله صيادي نژاد
9
 
سيبويه و شم زبان عربي همايش ملي  جايگاه زبان و ادبيات عربي در فارس ملي دانشگاه شيراز 1394 روح الله صيادي نژاد- طيبه باغچايي
 
10
بررسي زبان بدن در غزليات عربي سعدي جايگاه زبان و ادبيات عربي در فارس شيراز 1394 روح الله صيادي نژاد- فاطمه معاون، زهرا معاون.
11 تحليل گفتمان خطبه خجة الوداع   غدير و    بين الملي پژوهشگاه علوم انساني 1391 روح الله صيادي نژاد- مريم نيک فخر
12 بررسي تطبيقي «حکمت ديني در سروده هاي «ابوالعلا معري» با «ناصر خسرو» همايش ملي ادبيات تطبيقي ملي دانشگاه رازي کرمانشاه 1391 روح الله صيادي نژاد- فاطمه درياباري
13 بازتاب سنتهاي ايراني در سروده هاي عاشقانه عصر عباسي همايش مديران گروههاي زبان و ادبيات عربي ملي دانشگاه يزد 1391 روح الله صيادي نژاد- مرضيه عبداللهي
14 امثال و حکم فارسي در آثار جاحظ همايش جوان ،رسانه و هويت ايراني ملي مرکز راهبردي مهندسي فرهنگي 1390 روح الله صيادي نژاد- الهام کوچيان
15 متناقض نما در ديوان ابن فارض  همايش مديران گروههاي زبان و ادبيات عربي ملي  دانشگاه يزد 1390 روح اللله صيادي نژاد- هاجر پوربافراني
16 معرفي و بررسي اجمالي کتاب"إزدواجية اللغة؛ النظرية و التطبيق" نوشته ي"ابراهيم صالح الفلاي" کنگره بين المللي زبان و ادبيات بين المللي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مفتح شهر ري 95 مرجان ژيان پور
روح الله صيادي نژاد
17 «سيماي کهن‌‌جشنهاي پارسي در تابلوي نثرِ جاحظ بصري» ادبيات و پژوهش هاي تطبيقي در آن داخلي - بين المللي مؤسسه فرهنگي موعود 1395 روح الله صيادي نژاد
جواد جرنگيان
اسماعيل يعقوبي مقدم
18 اقناع ادبي سعدي در گلستان نخستين همايش متن پژوهي ادبي ملي هسته مطالعات ادبي با همکاري کتابخانه ملي جمهوري اسلامي 1395 افروز سادات موسوي
روح الله صيادي نژاد
19 بررسي نقش و کارکرد «مکان » در اشعار جاهلي اولين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني - غدير بين المللي دانشگاه رازي- دانشگاه چمران و سيستان و بلوچستان 1395 روح الله صيادي نژاد
20 بررسي تطبيقي نماد و اسطوره در شعر ادونيس و بدر شاکر السياب اولين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني - غدير بين المللي دانشگاه رازي- دانشگاه چمران و سيستان و بلوچستان95 1395 روح الله صيادي نژاد
محمد حسين فاضلي
21 گاهي زبان شناسانه به اسلوب ندا در قرآن کريم بر اساس نظريه کنش گفتاري اولين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني - غدير بين المللي دانشگاه رازي- دانشگاه چمران و سيستان و بلوچستان 1395 روح الله صيادي نژاد
سکينه محب خواه
22 اقناع، اصول و روشهاي آن در خطبه هاي نهج البلاغه اولين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني - غدير بين المللي دانشگاه رازي- دانشگاه چمران و سيستان و بلوچستان 1395 روح الله صيادي نژاد
محمد حسين فاضلي
23 زبان نوستالژيک در سروده¬هاي نازک¬الملائکه همايش ملي ادبيات غنايي ملي دانشگاه آزاد نجف آباد 1395 مهوش حسن پور
روح الله صيادي نزاد
 
3-7) تأليف يا تصنيف كتاب:
رديف عنوان كتاب نوع كتاب تاريخ اولين چاپ ناشر اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)
تأليف تصنيف
1
 
 
 
رويکرد نشانه شناسي و نقد شعر * 1394 سخنوران  روح الله صيادي نژاد- مريم اقاجاني، زهرا انصاري زاده
2 ترجمه ، شرح و تحليل علويات ديوان سيد حميري * 1393 دانشگاه تهران  عزت ملا ابراهيمي- روح الله صيادي نژاد
3 الإنشاء العربي مناهجه و أساليبه * 1391 نشر دانشگاه کاشان روح الله صيادي نژاد
4  مقتطفات من الوصايا لشهداء بوشهر * 1395 نشر آثار و ارزشهاي دفاع مقدس  روح الله صيادي نژاد
دکتر عباس اقبالي 
 
 
3-9) سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي ، هيئت مديره انجمن هاي علمي، داوري مقالات:
رديف سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي ، داوري مقالات عنوان نشريه امتياز
1 عضو هيات تحريريه پژوهشنامه غدير
2 عضو هيات تحريريه مجله فلسفه فرهنگ و عرفان
3
 
3-10) جوائز دريافت شده از جشنواره ها يا ساير مراجع معتبر:
رديف مرجع اعطاي جايزه عنوان دستاورد منجر به جايزه نوع جايزه سال دريافت جايزه رتبه امتياز
داخلي بين المللي
 1. 5
 دانشگاه کاشان پژوهشگر نمونه داخلي- دانشگاه کاشان 91
 1. 6
دانشگاه کاشان پژوهشگر برگزيده داخلي- دانشگاه کاشان 93
 1. 7
دانشگاه کاشان استاد نمونه آموزشي داخلي- دانشگاه کاشان 94
 1. 8
دانشگاه کاشان پژوهشگر نمونه داخلي- دانشگاه کاشان 95
 
 
افتخارات علمي:
 1. احراز رتبه 4کنکور کارشناسي ارشد در سال 1380.
 2. . احراز رتبه 1آزمون دکتري دانشگاه تهران در سال 1383
 3. . عضو کانون نخبگان کشور از سال 1384تاکنون
 
سوابق اجرايي:
 1. مدير گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشان ازارديبهشت سال 1393تا  مهرماه 1396.
 2. مدير گروه زبان و ادبيات عربي پرديس خواهران از مهرماه 1393تا دي ماه 1396.
 3. عضو ثابت کارگروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشان  از سال 1388تا  1396
 4.  عضو کميته فرهنگي دانشکدة ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه کاشان از سال 1392تا 1396.

افزودن نظرات:


آمار سایت

 • بازدید 24 ساعت قبل : 833
 • کاربران حاضر در پایگاه :0
 • مهمانان حاضر در پایگاه :31
 • بازدید کل : 5372382

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید