• |
 • |
 • |
 • |
 • شنبه 2 تیر 1403
 • |
 • 11:20

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر سجاد اسماعیلی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: سجاد اسماعیلی
مرتبه علمی: استادیار
محل خدمت: گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تخصص علمی: آموزش زبان و ادبیات عربی
ایمیل: sjd.esmailigmail.com
پرفایل دانشگاهی: http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=۴۰۶&lang=۰
 
 
 1. مدارک و رشته تحصیلی:
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل
۱ کارشناسی زبان و ادبیات عرب ۱۳۸۵ ۱۳۸۹ دانشگاه دولتی کاشان
۲ کارشناسی ارشد ادبیات عرب ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت مدرس
۳ دکترای زبان و ادبیات عرب ۱۳۹۱ ۱۳۹۵ دانشگاه تربیت مدرس
 
 
 1. زمینه‌­های پژوهشی:
ردیف عنوان
۱ آموزش زبان عربی
۲ آموزش متون بر اساس مهارت های تفکر نقادانه
۳ پژوهش های زبانی در حوزه داستان
 
 1. سوابق تدریس:
ردیف عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس
۱ کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس
۲ کارشناسی زبان و ادبیات عربی     دانشگاه شهید بهشتی تهران
۳ کارشناسی مترجمی عربی ۱۳۹۶ تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۴ کارشناسی زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۶ تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 
 
 1. سوابق پژوهشی و تحقیقاتی:
ردیف عنوان تاریخ مؤسسه/سازمان
۱ نقد و بررسی کتاب «تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة والتطبیق» ۱۳۹۳ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
۲ نقد و بررسی کتاب «تدریس فنون اللغة العربیة» تالیف احمد مدکور ۱۳۹۴ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
۳ نقد و بررسی کتاب «تنمیة مهارات القراءة والکتابة» تالیف حاتم حسین البصیص ۱۳۹۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
 


  دوره های تخصصی:
ردیف عنوان تاریخ محل برگزاری
۱ کارگاه آسیب شناسی ترجمه از عربی به فارسی با تکیه بر متون داستانی ۱۳۹۱ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۲ کارگاه اصول و فنون ترجمه متون دینی و مذهبی ۱۳۹۲ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۳ دوره آموزشی آشنایی با پایگاه های علمی اطلاعاتی مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی، تاریخ و علوم اسلامی ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت مدرس
۴ کارگاه بررسی وضعیت و فرایند نقد کتب دانشگاهی رشته زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۵ کارگاه آموزش مهارت های زبان عربی «خواندن، صحبت کردن» ۱۳۹۷ دانشگاه الزهراء تهران
 

 
 1. مقالات چاپ شده در نشریات:
ردیف عنوان مقاله تاریخ عنوان نشریه چاپ شده
۱ بررسی و نقد اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۱ پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی
۲ میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان ۱۳۹۲ جستارهای زبانی
۳ آموزش «نهج البلاغه» در دانشگاه‌های تهران و ارائه‌ راهکاری مناسب برای تدریس آن در مقطع کارشناسی ۱۳۹۲ پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
۴ تحلیل محتوی کتب قواعد اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة و آدابها فی ضوء معاییر الجودة. ۱۳۹۲ بحوث فی اللغة العربیة و آدابها
۵ نقد و بررسی سرفصل درس متون نظم و نثر در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی و ضرروت بازنگری در آن ۱۳۹۳ پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
۶ آسیب شناسی سرفصل درسی رشته زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص های تجاری سازی ۱۳۹۴ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
۷ ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۴ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
۸ مدی استخدام مهارات التفکیر الناقد فی تدریس النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة اللیسانس بالجامعات الحکومیة الإیرانیة ۱۳۹۵  العلوم الانسانیة
۹ بررسی تأثیر مهارت‌های تفکر نقادانه بر مهارت درک مطلب متون ادبی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در ایران ۱۳۹۵ جستارهای زبانی
۱۰ آسیب‌شناسی روش‌های تدریس درس آزمایشگاه زبان از نظر استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۳ پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
۱۱ مدی استخدام إستراتیجیّات التدریس المتقدّمة لتدریس مادّة البلاغة العربیّة فی أقسام اللغة العربیّة وآدابها بالجامعات الإیرانیّة الحکومیّة فی ضوء آراء الأساتذة والطلبة ۱۳۹۵ دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وآدابها،
۱۲ بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی ۱۳۹۳ پژوهش های زبان وادبیات تطبییقی
۱۳ جمالیة الوصف فی روایة «الثلج یأتی من النافذه» لحنا مینة ۱۳۹۱ مجله علمی- پژوهشی دانشگاه ابن رشد هلند
۱۴ بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر نادر نادرپور و احمد عبد المعطی حجازی ۱۳۹۱ فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۵ مقاربة أسلوبیة دلالیة فی خطبة الجهاد (دراسة فی المستوی المعجمی و الصوتی و الصرفی) ۱۳۹۳ اللغة العربیة وآدابها
۱۶ درون‌مایه‌های مقاومت در شعر جواد جمیل با تاکید بر دفتر شعری «أشیاء حذفتها الرقابه»   ادبیات پایداری کرمان
۱۷ بررسی زیبایی شناسی قصیده‌ی «العام السادس عشر» احمد عبد المعطی حجازی، با تاکید بر نقد فرمالیسم ۱۳۹۴ پژوهشنامه نقد زبان و ادبیات عربی
۱۸ دراسة تحلیلیة لمحتوى کتاب "تدریس فنون اللغة العربیة" فی ضوء مؤشرات الجودة للکتب التعلیمیة ۱۳۹۷ پژوهشنامه انتقادی
۱۹ تجلّیات الکرونوتوب (الزمکانیة) فی روایة "الثلج یأتی من النافذة" لحنّا مینة ۱۳۹۸ اللغة العربیة وآدابها قم
 


 
 1. مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها:
ردیف عنوان مقاله تاریخ عنوان همایش برگزار شده
۱ دلالة الأصوات فی القرآن الکریم «سوره القیامه و النازعات نموذجا» ۱۳۹۱ مجموعه مقالات کنفرانس خارجی قرآن کریم، دانشگاه مالایا مالزی
۲ بینامتنی قرآنی در «کتاب التوهم» حارث محاسبی ۱۳۹۰ مجموعه مقالات همایش ملی قرآن کریم و ادبیات عربی دانشگاه کردستان
۳ نقش شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در رشته زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۶ همایش بین المللی عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی زبان. دانشگاه شیراز
۴ سنجشگرانه اندیشی؛ رویکردی جدید برای تدریس متون ادبی عربی ۱۳۹۸ المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة
۵ بررسی و نقد مجموعه آموزشی «العربیة للعالم» بر اساس مبانی آموزش زبان خارجی ۱۳۹۸ المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة
 

افزودن نظرات:


آمار سایت

 • بازدید 24 ساعت قبل : 759
 • کاربران حاضر در پایگاه :0
 • مهمانان حاضر در پایگاه :31
 • بازدید کل : 5420124

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید