• |
  • |
  • |
  • |
  • پنجشنبه 28 تیر 1403
  • |
  • 15:50

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر عیسی متقی زاده

  AWT IMAGEاطلاعات شخصی

  نام : عیسی

  نام خانوادگی : متقی زاده

  محل تولد : لنگرود

  وضعیت تأهل : متأهل

  شغل : عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

 

  زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

  ۱

  آموزش زبان عربی

  ۲

  بلاغت قدیم و جدید

  ۳

  ۴

  مطالعات قرآنی

  صرف و نحو عربی

  ۵

  خاور شناسی و استشراق

 

  تحصیلات دانشگاهی:

  کارشناسی: زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبایی/۱۳۶۷

  کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عرب،دانشگاه علامه طباطبایی/۱۳۷۲

  دکترا: الدراسات الاسلامیه،مطالعات اسلامی،دانشگاه الامام الاوزاعی،بیروت،لبنان/۱۳۸۳

  پایان نامه دکترا : أسالیب البیان فی القران الکریم

 

  فعالیت های آموزشی و تدریس

 

  تدریس در دانشگاه های :

  ۱- تربیت مدرس

  ۲- تهران

  ۳- علامه طباطبایی

  ۴- علوم و فنون قرآنی

 

  تدریس دروس کارشناسی:

  ۱- متون تفسیری

  ۲- متون حدیث

  ۳- متون نظم ونثر (دورهای مختلف)

  ۴- روزنامه و مجلات عربی

  ۵- نهج البلاغه

  ۶- علوم بلاغی

  ۷- آموزش زبان عربی

  ۸- متون اسلامی

  ۹- تاریخ اسلام

  ۱۰- تاریخ تفسیر قرآن

  تدریس دروس کارشناسی ارشد :

 

  ۱ - صرف و نحو عربی

  ۲- مباحث علوم بلاغی

  ۳-نثر صدر اسلام تا پایان عصر اموی

  ۴- شعر عباسی

  ۵- نثر عباسی

  ۶- روش تحقیق

  ۷- متون نظم و نثر معاصر

  ۸- خاورشناسی

  ۹- تاریخ تفسیر قرآن

  ۱۰ –روش تدریس

 

  تدریس دروس دکتری:

    ۱ - نثر عربی از آغاز تا دوره معاصر

  ۲- مباحث عالی صرف و نحو

    

  * تالیف کتابهای علمی و درسی (دانشگاهی،مراکز تربیت معلم،پیش دانشگاهی ،مدارس)

 

  ۱- مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشرعلم در ایران/پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، ISC /۱۳۸۹/ چاپ دوم ۱۳۹۰/کتاب برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی فارابی-و برگزیده دومین جشنواره کتاب سال تبریز ۱۳۹۱

  ۲- المنهج القویم لتعلم لغه القران الکریم/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها/چاپ اول۱۳۷۲/چاپ بیستم ۱۳۸۷

  ۳- زبان عربی(۱)/ سال اول تربیت معلم/وزارت آموزش و پرورش

  ۴- زبان عربی(۲)/سال دوم تربیت معلم/ وزارت آموزش وپرورش

  ۵- قرائت و ترجمه ی متون عربی(۱)/ سال اول تربیت معلم/ وزارت آموزش پرورش

  ۶- قرائت وترجمه ی متون عربی (۲) سال دوم تربیت معلم/ وزارت آموزش وپرورش

  ۷- زبان عربی(۱و۲) پیش دانشگاهی /وزارت آموزش وپرورش

  ۸- زبان عربی/سال اول دبیرستان/ وزارت آموزش و پرورش

  ۹- زبان عربی/ سال دوم دبیرستان/ وزارت آموزش وپرورش

  ۱۰- زبان عربی / سال سوم دبیرستان/ وزارت آموزش وپرورش

  ۱۱- زبان عربی/ سال دوم ادبیات وعلوم انسانی/ وزارت آموزش و پرورش

  ۱۲- زبان عربی/ سال سوم ادبیات و علوم انسانی/ وزارت آموزش و پرورش

  ۱۳- زبان عربی/سال اول راهنمایی/ وزارت آموزش و پرورش

  ۱۴- زبان عربی/ سال دوم راهنمایی/ وزارت آموزش وپرورش

   

  * تالیف و نظارت در فرهنگ نامه قرآن کریم

  ۱- همکاری در تالیف فرهنگ نامه قران کریم – جلد ۱

  ۲- طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۶

  ۳- طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۸

   ۴- طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۹

  ۵- طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۱۰

 

  * تالیف کتابهای راهنمای معلم و روش تدریس زبان عربی

    ۱- راهنمای معلم و روش تدریس عربی (۱و۲) پیش دانشگاهی

  ۲- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال سوم ادبیات و علوم انسانی

  ۳- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال سوم دبیرستان

  ۴- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال دوم ادبیات و علوم انسانی

  ۵ - راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال دوم دبیرستان

  ۶- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال اول دبیرستان

  ۷- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال دوم راهنمایی

  ۸-راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال اول راهنمایی

 

  *تالیف کتابهای علمی،آموزشی

    ۱-فرهنگ عربی،فارسی- قارسی،عربی/انتشارات مدرسه/ چاپ اول۱۳۷۳/چاپ سیزدهم۱۳۸۸-برگزیده ی جشنواره کشوری رشد در سال ۱۳۸۱

  ۲-راهنمای تجزیه و ترکیب عربی / انتشارات مدرسه/ برگزیده جشنواره سوم رشد / ۱۳۸۱

  ۳-کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال اول دبیرستان/انتشارات فاطمی/ برگزیده ی پنجمین جشنواره آموزشی رشد/ ۱۳۸۴

  ۴-کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال دوم دبیرستان/ انتشارات فاطمی/ برگزیده ی پنجمین جشنواره آموزشی رشد/۱۳۸۴

  ۵--کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال سوم دبیرستان/ انتشارات فاطمی/

  ۶- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال دوم ادبیات و علوم انسانی/ انتشارات فاطمی

  ۷- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال سوم ادبیات و علوم انسانی/ انتشارات فاطمی

  ۸- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی (۱و۲) پیش دانشگاهی/ انتشارات فاطمی

  ۹- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال اول راهنمایی/ تقدیری در جشنواره آموزشی رشد درسال ۱۳۸۶

  ۱۰ - کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سا ل دوم راهنمایی /انتشارات فاطمی ( برگزیده ی هفتمین جشنواره آموزشی رشد/۱۳۸۹

  ۱۱- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سا ل سوم راهنمایی /انتشارات فاطمی (برگزیده ی هفتمین جشنواره آموزشی رشد/۱۳۸۹

   

  *ترجمه

    ۱- تاریخ اکتشافات جغرافیایی/ انتشارات امیرکبیر

  ۲- خون برای فطیر مقدس/انتشارات برگ

   

  *مقالات علمی - پژوهشی

    ۱- اسلوب القصه فی القرآن الکریم/مجله آفاق الحضاره الاسلامیه/ شماره ۱۵/ سال۱۳۸۴

  ۲- الاسلوب و علاقته بالبلاغه /مجله زبان وادب،دانشکده زبان وادبیات دانشگاه علامه طباطبایی/ سال۱۳۸۴

  ۳- کیف یتعامل المفسرون الیوم مع قضیه بلاغه القران/ مجله آفاق الحضاره الاسلامیه/ شماره ۱۶/آبان ۱۳۸۴

  ۴- اعجاز القرآن و آراء العلماء فیه /مجله آفاق الحضاره الاسلامیه /شماره ۱۷ فروردین ۱۳۸۵

  ۵- فکره النظم بین وجوه الاعجاز/ مجله علمی پژوهشی"پژوهش دینی"شماره ۱۳/چاپ تابستان ۱۳۸۶

    ۶-ادعاهای مستشرقان در مورد تحریف قرآن، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم . زمستان ۸۷

    ۷- البنیه السطحیه و المضمره فی الترکیب الاضافی و الوصفی و أثرها فی تعلیم اللغه العربیه – مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها – فصلیه علمیه محکمه- ( مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی)

  شماره ۱۱- بهار و تابستان ۱۳۸۸

  ۸- المفردات العربیه و مدلولاتها فی تاریخ البیهقی – مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم _شماره ۸- بهار و تابستان ۱۳۸۸)

   ۹- تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان زبان و ادبیات عربی در مهارت های زبانی- مجله پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی- شماره ۱ بهار ۱۳۸۹ – مجله علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

  ۱۰- بررسی میزان موفقیت بخش " کارگاه ترجمه " در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش اموزان شهرستان دورود - مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره ۱۵ تابستان۱۳۸۹

  ۱۱- بررسی دیدگاه برخی خاور شناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی أحادیث – مجله قرآن پژوهی خاورشناسان- شماره۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹-

  ۱۲- الحاجات اللغویه العملیه لمتعلمی اللغه العربیه من الناطقین بغیرها - مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره ۱۷ زمستان۱۳۸۹

  ۱۳ - بررسی و نقد میزان استفاده دبیران از راهبردهای تدریس متون در کتاب عربی پیش دانشگاهی- فصلنامه علمی و پژوهشی نوآوری های آموزشی– شماره ۳۳ – ۱۳۸۹

  ۱۴- دراسه المحاولات التیسیریه فی النحو العربی عند المحدثین- مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم _شماره ۱۱- پاییز و زمستان ۱۳۸۹)

  ۱۵-پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره) و مصلحان دینی- مجله معرفت در دانشگاه اسلامی-سال پانزدهم-شماره ۱ –بهار ۱۳۹۰

  ۱۶ – جهود أبی عبیده (رائد علمی المعانی و البیان ) الأدبیه للقرآن الکریم فی میزان النقد و الدراسه - مجله العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الإیرانیه- ( مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در - (ISC السنه التاسعه عشره شماره ۱۹ ( ۱)-زمستان ۱۳۹۰

  ۱۷- بررسی جمع قرآن پیامبر (ص) و امام علی (ع) از نگاه مستشرقان و اهل سنت - مجله قرآن پژوهی خاورشناسان - شماره ۱۱- پاییز و زمستان ۱۳۹۰-

  ۱۸- بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی- مجله پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی- شماره ۱ (پیاپی ۹)بهار ۱۳۹۱ – مجله علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

  ۱۹- الصور الإشاریه ( التناصیه ) للموت عند خلیل الحاوی- مجله العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الإیرانیه- ( مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در - (ISC السنه التاسعه عشره شماره ۱۹ ( ۴) – ۲۰۱۲

    ۲۰- میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان - مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس – دوره ۴ شماره ۲- تابستان ۱۳۹۲

   ۲۱- الجمله الشرطیه فی اللغه العربیه و مکانتها من سائر الجمل_ مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم

  ۲۲- الخصائص الأسلوبیه فی أدب محمد الماغوط- فصلنامه لسان مبین- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  ۲۳- تحلیل الخطاب الأدبی فی مقامات الهمذانی- مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه- بهار ۱۳۹۱

  ۲۴- تحلیل ادبیات کودکان مصر با تکیه بر داستان شاپرک قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف - فصلنامه لسان مبین- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) شماره ۸ – تابستان ۱۳۹۱

  ۲۵- نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان بر اساس الگوهاو ملاک های تحلیل و سازمان دهی محتوا- مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس- ۱۳۹۲

  ۲۶- بررسی گونه کاربردی زبان زنانه در مرثیه معاصر( با تأکید بر مرثیه های سعاد صباح)- مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۹۲

  ۲۷- دلاله الأصوات فی القرآن الکریم( سوره النجم و القمر نموذجاً)- مجله آفاق الحضاره الإسلامیه – المجل د ۱۵ العدد الثانی ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

  ۲۸- الصوره الفنیه فی رسائل الامام علی علیه السلام- مجله آفاق الحضاره الإسلامیه –۱۳۹۲

  ۲۹- شخصیت بخیل در کتاب " البخلاء " – مجله علمی پژوهشی ادب عربی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  ۳۰- اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن ( بررسی موردی تالیفات ادبی قرآن پژوهان در قرن دوم و سوم هجری) فصلنامه لسان مبین –علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین-سال سوم شماره ۷-بهار ۱۳۹۱

  ۳۱- فن الخطابه فی ضوء الحیاه الاجتماعیه فی العصر الأموی- فصلیه دراسات الأدب المعاصر-سال چهارم شماره ۱۳- بهار ۱۳۹۱

  ۳۲- الأثر الفارسی فی شعر عبد الوهاب البیاتی – إضاءات نقدیه فصلیه محکمه– مجله علمی پژوهشی-شماره ۶ تابستان ۱۳۹۱

  ۳۳ – کارکر د تصویر هنری در شعر شیعی( بررسی موردی شعر ابو فراس حمدانی ، شریف رضی و مهیار دیلمی) فصلنامه لسان مبین –علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین - شماره ۸- تابستان ۱۳۹۱

  ۳۴- نظریه الصرفه فی میزان الدراسه و النقد- مجله علمی و پژوهشی اللغه العربیه و آدابها – دانشگاه تهران – پردیس قم

  ۳۵- جمالیه الوصف فی روایه " الثلج یأتی من النافذه " لحنا مینه- فصلیه علمیه محکمه- مجله جامعه ابن رشد فی هولندا (هلند) - العدد الثامن(۸)- مارس ۲۱۱۳

  ۳۶- صور ه الموت الفطریه فی شعر خلیل حاوی - مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم )

  ۳۷- ارزیابی میزان موفقیت بخش متون عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش آموزان( مطالعه موردی : شهرستان پیرانشهر)- مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها – فصلیه علمیه محکمه- ( مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی)

  ۳۸- السیاق و فاعلیته فی تبیین الصوره الفنیه ( دراسه فی رسائل الامام علی (ع) نموذجاً )– إضاءات نقدیه فصلیه محکمه – مجله علمی پژوهشی-شماره ۱۰ تابستان ۱۳۹۲

  ۳۹- ابن الأثیر من العبقریه الی النرجسیه - مجله " دراسات فی اللغه العربیه و آدابها " ال عدد العاشر، صیف ۱۳۹۱ه.ش، جامعه سمنان- جامعه تشرین

  ۴۰ – دراسه أسلوبیه فی قصیده " موعد فی الجنه " إضاءات نقدیه فصلیه محکمه – مجله علمی پژوهشی-شماره ۹ بهار ۱۳۹۲

  ۴۱- اطلاله علی حیاه الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی الفقیه الشاعر و دراسه شعره – مجله کلیه الآداب – جامعه بغداد – ۲۱۱۳

  ۴۲- - سبک ابن الأنباری در کتاب " الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین: البصریین و الکوفیین" و اصول نحوی او- مجله بحوث فی اللغه العربیه و آدابها شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

  ۴۳- دور المرأه فی الشعر الرثائی المعاصر( أشعار سعاد الصباح نموذجاً) - مجله آفاق الحضاره الإسلامیه –۱۳۹۲

  ۴۴- دلاله الأصوات فی الایات المتشابهه ( الأیات التی نزلت فی وصف الله تعالی نموذجاً)- مجله علمیه فکریه – جامعه ادرار – الجمهوریه الجزائریه

  ۴۵- مقایسه ضرب المثل های فارسی و عربی با موضوع سخن از لحاظ واژگانی ، نحوی ، بلاغی و معنا شناسی-

  مجله علمی پزوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان- تابستان ۱۳۹۳

  ۴۶- مقاربه أسلوبیه دلالیه فی خطبه الجهاد - مجله اللغه العربیه وآدابها - جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم ) السنه ۵۲ ، العدد ۶ ، صیف ۱۴۳۵

   ۴۷- آسیب شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان إشکالیه مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحله البکالوریوس فرع اللغه العربیه و آدابها، عرض لآراء الأساتذه والطلاب - مجله ی علمی - پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، شماره ۳۲ ، پاییز ۱۳۹۳ ه . ش /

۴۸- أنماط التعلّم الشائعه والمفضّله لدی متعلّمی اللغه العربیه وآدابها فی الجامعات الإیرانیه- مجله العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الإیرانیه- ( مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در - (ISC السنه ۲۱، العدد ۲، جمادی الاول ۱۴۳۶، February ۲۰۱۵ زمستان ۱۳۹۳ ۴۹- بررسی معانی مختلف حرف «لکنَّ» و نقد ترجمه های فارسی آن در قرآن کریم – مطالعت ترجمه قرآن و حدیث- د وره ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳، ۵۰ - بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه از نظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان - مجله علمی پژوهشی دو ماهنامه جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس - دوره ۶ شماره ۲ خرداد و تیر ۱۳۹۴

  

    *برنامه ریزی درسی( Curriculum Planing‌ )

    ۱- طراحی و برنامه ریزی درسی زبان عربی در دوره ی راهنمایی

  ۲- طراحی و برنامه ریزی درسی زبان عربی در دوره ی دبیرستان

  ۳- طراحی و برنامه ریزی درسی زبان عربی در رشته ی معارف اسلامی

   

  *عضویت و همکاری با سازمان های بین الملل اسلامی

    ۱-عضو بنیاد نخبگان بعد از برگزیده شدن در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی ۱۳۹۰

    ۲- مدرس زبان عربی و تربیت اسلامی آیسیسکو

  الف- تدریس در دوره ی آموزش زبان عربی در برونئی دارالسلام برای دبیران عربی از طرف آیسیسکو / سال ۲۰۰۵

  ب- تدریس در دوره ی آموزش زبان عربی در کابل افغانستان برای دبیران عربی از طرف آیسیسکو / سال ۲۰۰۴

  ج- شرکت در جمع مدرسان زبان عربی کشورهای اسلامی در اندونزی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و ارائه گزارش از کیفیت و سطح آموزش زبان عربی در ایران / سال ۲۰۰۳

 

  *نظارت در مجموعه های تالیفی

  ناظر و دبیر طرح بیست جلدی"کتابهای کوچک عربی" که توسط موسسه فرهنگی برهان ( انتشارات مدرسه) تاکنون ۷ جلد آن به زیور طبع آراسته شده است:

  ۱- اعراب و بناء-

  ۲- صحیح و معتل -

  ۳- اعداد در زبان عربی-

  ۴-مذکر و مؤنث

  ۵- ضمیر

  ۶-حال - تمییز

  ۷- انواع مفاعیل

    

  راهنمایی و مشاوره رساله ها و پایان نامه ها( دکتری- کارشناسی ارشد) :

    ۱-صوره الموت فی شعر خلیل الحاوی و عبدالوهاب البیاتی(من منظور ذاتی و جماعی ) - علی بشیری - راهنمایی-دکتری- یکم اردیبهشت ۱۳۹۲

  ۲- تخطیط منهج لتعلیم المهارات اللغویه فی مرحله البکالوریوس لأقسام اللغه العربیه و آدابها فی ضوء المبادی الحدیثه لتعلیم اللغه الأجنبیه – دانش محمدی- راهنمایی- دکتری-۳۰ شهریور ۱۳۹۳

  ۳-سیر تحول اندیشه اعجاز ادبی قرآن کریم از آغاز تا پایان قرن پنجم – رضوان باغبانی– شهریور ۱۳۹۱- مشاوره – دکتری

  ۴-بررسی تصویرهای هنری در شعر کلاسیک شیعی عربی (بررسی موردی:شعر ابوفراس حمدانی،شریف رضی، مهیار دیلمی،صاحب بن عباد)- احمد امید علی –شهریور ۱۳۹۱- مشاوره - دکتری

    ۵-نقد و بررسی آراء شوقی ضیف در باره تسهیل نحو عربی، یوسف پور حیدری – راهنمایی- کارشناسی ارشد-بهمن ۱۳۸۸

  ۶-بررسی و نقد جایگاه متون در کتابهای عربی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی و تأثیر این متون در آموزش زبان عربی- محمد رضا نیکوبخت - راهنمایی –کارشناسی ارشد- مهر ۱۳۸۹

  ۷- مبانی و نشانه های فلسفه اگزیستانسیالیسم در آثار نجیب محفوظ با تکیه بر " أولاد حارتنا "- راهنمایی –کارشناسی ارشد

  ۸- تحقیق ، تصحیح ، و شرح دیوان شیخ حسین نجف تبریزی – رضا عرب بافرانی - راهنمایی – آبان ۱۳۹۰- کارشناسی ارشد

  ۹- تعلیم النصوص الأدبیه فی أقسام اللغه العربیه و آدابها بالجامعات الایرانیه و مدی تحقق أهدافه- سجاد اسماعیلی-راهنمایی- شهریور ۱۳۹۱-کارشناسی ارشد

  ۱۰- فن الرثاء فی الشعر العربی المعاصر( دراسه أسلوبیه فی دیوان الیک یا ولدی لسعاد الصباح نموذجاً ) – نورالدین پروین- راهنمایی- کارشناسی ارشد- شهریور ۱۳۹۲

   ۱۱- بررسی و نقد دروس مهارت شنیداری و نقش متون ادبی در تقویت این مهارت در رشته زبان و ادبیات عربی- زهره شیبانی –راهنمایی – کارشناسی ارشد – مهر۱۳۹۱

  ۱۲-مشاهد القیامه فی القرآن، دراسه آسلوبیه فی سورالواقعه و القیامه و المرسلات و الانشقاق نموذجاً - زهادت- راهنمایی- کارشناسی ارشد- بهمن ۱۳۹۲

  ۱۳- دراسه أسلوبیه فی سوره التوبه ( بررسی سبک شناسی سوره توبه) فرشته بهرامیان- راهنمایی –کارشناسی ارشد – اسفند ۱۳۹۲

  ۱۴- الفانتازیا فی أدب الأطفال ، قصص أحمد نجیب نموذجاً – خالی زاده –راهنمایی- کارشناسی ارشد – آبان ۱۳۹۳

    ۱۵-عناصر فرهنگ عامیانه در شعر مقاومت فلسطین ( احمد دحبور ،توفیق زیاد، سمیح قاسم)- رقیه رکنی – مشاوره- کارشناسی ارشد – فروردین ۱۳۸۹

  ۱۶-بررسی ویژگی های محتوایی و اسلوبی ادبیات کودکان در آثار نبیل سلیمان سلیمان خلف – پوران رضایی -مشاوره – کارشناسی ارشد

  ۱۷- هجای سیاسی در ادبیات معاصر سوریه( با تکیه بر آثار نزار قبانی و محمد ماغوط) – آمنه خاکسار بلداجی- مشاوره –کارشناسی ارشد

  ۱۸- مطالعات ادبی دکتر محمد حسین علی الصغیر در حوزه قرآن کریم – محمد امیری فر - مشاوره- کارسناسی ارشد

  ۱۹- جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام- فاطمه توانا - مشاوره – کارشناسی ارشد-شهریور ۱۳۹۰

  ۲۰- بررسی تطبیقی بنیادهای مشترک شکل گیری شعر نو در ایران و عراق با تکیه بر شعر نیما یوشیج و بدر شاکر السیاب

  محمد صالحی- مشاوره – کارشناسی ارشد- دیماه ۱۳۹۱

  ۲۱- الصوره الفنیه فی رسائل الامام علی علیه السلام- محمد کبیری- مشاوره –کارشناسی ارشد –اسفند ۱۳۹۱

  ۲۲-الأدب و تجلیاته فی کلام الامام الرضا علیه السلام – سمیه ثامنی- مشاوره –کارشناسی ارشد- دی ۱۳۹۲

   

  شرکت در کنفرانس های علمی بین المللی و داخلی با ارائه مقاله یا سخنرانی

  ۱-تعلیم المهارات اللازمه لمتعلمی العربیه من الناطقین بغیرها - المؤتمر الدولی فی اللغه العربیه من المنظور الثقافی و الاجتماعی

  اندونزی – جاکارتا – ۱۳۸۸

  ۲-الحاجات اللغویه العملیه لمتعلمی العربیه من الناطقین بغیرها – اولین همایش بین المللی آموزش زبان عربی- ایران- تهران

  ۳- آموزش مهارت شنیداری و مهارت خواندن در رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاهها - چهارمین همایش سراسری مدیران گروه‌های زبان و ادبیات عربی – کرمانشاه – دانشگاه رازی

  ۴- بررسی تطبیقی جلوه‌های مقاومت در شعر محمود درویش و پابلوا نرودا ( با تکیه بروطن دوستی) - همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان - رشت- دانشگاه گیلان

  ۵-- فن الخطابه فی ضوء الحیاه الاجتماعیه فی العصر الأموی- اصفهان – دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان-بهمن ۱۳۸۹

  ۶- الإضمار و الإظهار لمعانی الفاء فی تیسیر نقلها الی الفارسیه – یزد – دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه یزد-همایش ملی راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی- شهریور ۱۳۹۰

  ۷- دلاله الأصوات فی القران الکریم فی سورتی القیامه و النازعات. مالزی –کوالالامپور- الموتمر القرانی الدولی(مقدس ۲)

  ۲۲ -۲۳/۲/۲۱۱۲

  ۸- توظیف الأدب فی تعلیم اللغه- الموتمر الدولی الثانی للغه العربیه . دبی .۲۰۱۳- اللغه العربیه فی خطر: الجمیع شرکاء فی حمایتها

  ۹- مقایسه تطبیقی ضرب المثل های فارسی و عربی با موضوع قناعت از منظر سبک شناسی- هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی- ۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱- تهران دانشگاه علامه طباطبایی

  ۱۰- نقد آراء مستشرقان پیرامون اصالت تشریعی قرآن – همایش بین المللی قرآن و مستشرقان – بهمن ۱۳۹۱- قم – جامعه مصطفی العالمیه( مجتمع آموزش عالی امام خمینی)

  ۱۱- الموت و الحیاه و ابعادهما المعنویه عند بدر شاکر السیاب و نیما یوشیج- الندوه الدولیه &#۳۹;&#۳۹; الدرس المقارنی وتحاور الآداب- تونس-۲۰۱۴

  ۱۲- سخنرانی در همایش ملی کار آفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی- دانشگاه سمنان- ۱۴و ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

    

  درجات و جوایز علمی

    ۱- برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی فارابی-۱۳۹۰

  ۲- برگزیده کتاب سال تبریز- ۱۳۹۱

  ۳- برگزیده هفتمین جشنواره رشد -۱۳۸۹

  ۴- برگزیده پنجمین جشنواره رشد -۱۳۸۴

  ۵- برگزیده سومین جشنواره رشد -۱۳۸۱

  

  داوری مجلات علمی – پژوهشی

    ۱- فصلنامه علمی- پژوهشی بین المللی علوم انسانی

  ۲- فصلنامه علمی- پژوهشی زبان و ادبیات تطبیقی

  ۳- مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی ربان و ادبیات عربی

  ۴-فصلنامه علمی- پژوهشی لسان مبین(پژوهش ادب عربی)

  ۵- فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری های آموزشی

  ۶-فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه درسی ایران

  ۷-مجله علمی- پژوهشی اللغه العربیه و آدابها

  ۸-مجله علمی- پژوهشی ادبیات تطبیقی

  ۹-مجله علمی- پژوهشی دو فصلنامه زبان پژوهی

  ۱۰.فصلنامه علمی پژوهشی کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی

  ۱۱- مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه

  ۱۲- مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی

  ۱۳- مجله علمی پژوهشی اللغه العربیه و آدابها

  ۱۴- مجله علمی پژوهشی اضاءات نقدیه

  ۱۵ - مجله علمی پژوهشی " پژوهش نامه انتقادی"

   

  مسؤولیت های اجرایی

  ۱- معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی از شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

  ۱.مدیر گروه زبان و ادبیات عربی , از ۵ / ۵ / - ۱۰/۸/۱۳۹۱

  ۲. مدیر گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی از ۱۳۹۰ تاکنون

  ۳.عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشکده علوم انسانی

  ۴. عضویت در کمیته تخصصی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

  ۵-مسئول آزمایشگاه مشترک گروههای زبان فارسی و عربی

  ۶-استاد مشاور فرهنگی دانشگاه

  ۷-عضو شورای مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه تربیت مدرس

  ۸- دبیر کمیته ارتقای دانشکده علوم انسانی

  ۹- عضو کمسیون ارتقای علوم انسانی در دانشگاه

  ۱۰- عضو کمسیون ارتقای رشته های زبان در دانشگاه

 


افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 702
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :29
  • بازدید کل : 5433650

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید