• |
  • |
  • |
  • |
  • شنبه 2 تیر 1403
  • |
  • 08:58

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر علی نجفی ایوکی

رزومه دکتر علی نجفی ایوکی ( عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان)AWT IMAGE

الف: مقالات علمی پژوهشی:

1.الیاس ابوشبکه و نگاه وی به زن در دیوان افاعی الفردوس، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان 1384، شماره176 .

2. اسطوره و اسطوره گرایی در شعر عبدالوهاب البیاتی، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، بهار 1387، شماره 3-185.

3. اسطوره‌های برجسته در شعر عبدالوهاب البیاتی، مجله علمی – پژوهشی زبان و ابیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2، بهار و تابستان 1389.

4.درآمدی بر نقاب و کارکرد آن در شعر معاصر عربی، مجله علمی- پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران، شماره 1، سال سوم، تابستان 1390.

5. أشکال التناص الدینی فی شعر خلیل حاوی، مجله علمی – پژوهشی دراسات فی اللغه العربیّه و آدابها، دانشگاه تشرین سوریه و دانشگاه سمنان، سال دوم، شماره6، تابستان 1390.

6. شگردهای فراخوانی شخصیت های سنتی در شعر أمل دنقل، مجله علمی- پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران. پاییز 91.

7. أشکال الحنین فی شعر بدرشاکر السیّاب، مجله علمی – پژوهشی دراسات فی اللغه العربیّه و آدابها، دانشگاه تشرین سوریه و دانشگاه سمنان،شماره 11، پاییز 91.

8. بازآفرینی اسطوره عولیس در شعر معاصر عربی، مجله علمی- پژوهشی «کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی» دانشگاه کرمانشاه، شماره 5، بهار 91.

9. التناص فی شعر الشاعر المصری أمل دنقل، فصل نامه علمی – پژوهشی اللغه العربیه و آدابها، دانشگاه قم، شماره 16، بهار 92.

10.آرایه متناقض‌نما در نهج البلاغه، مجله علمی – پژوهشی حدیث پژوهی دانشگاه کاشان، شماره 9، بهار وتابستان 92.

11. قصیده القناع عند الشاعر المصری أمل دنقل، مجله علمی – پژوهشی دراسات فی اللغه العربیّه و آدابها، دانشگاه تشرین سوریه و دانشگاه سمنان، شماره 13، بهار 1392.

12. نشانه‌شناسی سروده «کلمات سبارتاکوس الأخیره»، مجله علمی-پژوهشی «نقد ادب معاصر عربی» دانشگاه یزد، سال سوم، شماره6، بهار و تابستان 1392.

13. .هنجارگریزی در شعر صلاح عبدالصبور، مجله علمی- پژوهشی لسان مبین قزوین، شماره 11، بهار 1392.

14. خوانش‌های گوناگون شاعران معاصر عربی از داستان حضرت ایوب (ع)، مجلۀ علمی –پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه مشهد، شماره 9، پاییز و زمستان 1392.

15. سبک‌شناسی سرودۀ «الخروج» عبدالصبور، مجله علمی-پژوهشی «نقد ادب معاصر عربی» دانشگاه یزد، شماره 6، بهار 1393.

16. نقد سبک‌شناسانه سروده بکائیّه إلی شمس حزیران، مجلۀ علمی –پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه مشهد، شماره 10، بهار و تابستان 1393.

17. نقد تطبیقی اسطوره سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب، مجله علمی- پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران، شماره2، پاییز و زمستان 1393.

18.زیبایی شناسی خطبه آفرینش بر اساس نقد فرمالیستی، مجله علمی-پژوهشی حدیث پژوهی دانشگاه کاشان، شماره13، بهار 1394.

 19.آشنایی‌زدایی در شعر ادونیس و یدالله رویایی، مجله علمی-پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان، شماره12،  بهار1394.

20. اسطوره اودیب فی الشعر العراقی المعاصر، مجله علمی – پژوهشی اللغه العربیه وآدابها قم،شماره1، بهار1394

21.نقد فرمالیستیِ خطبه قاصعه، مجله علمی- پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهراء، شماره 15، تابستان 1394.

22. گونه‌های حضور اسطوره اورفئوس در شعر معاصر عربی، مجله علمی-پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی تربیت مدرس، شماره 36، پاییز 1394.

و چندین مقاله در نوبت چاپ

ب) مقالات علمی- تخصصی:

1.شعر منثور عرب، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال نهم، شماره 1، آبان 1384.

2.بینامتنی جوزف الهاشمی المسیحی با نهج البلاغه، فصلنامه  علمی- تخصصی ادبیات دینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مشهد مقدس، شماره 5، پاییز و زمستان 1392.

ج) مقالات همایشی:

1. أشکال التناص القرآنی فی الشعر العربی المعاصر، مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، آبان ماه 1390.

2. بررسی تطبیقی «کتیبه» مهدی اخوان ثالث و «الصخره» فدوی طوقان، دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، شهریور 1393.

3. «وام‌گیری عبدالوهاب البیاتی از قرآن کریم»، همایش ملی بینامتنی، قم، آبان ماه 1393.

4.«بازتاب قرآن کریم در شعر أحمد مطر»، همایش ملی بینامتنی، قم، آبان ماه 1393.

5.«تناص أسطوره برمیثیوس فی شعر عبدالوهاب البیاتی»، همایش ملی بینامتنی، قم، آبان ماه 1393.

6.«بازتاب قرآن کریم در دفترهای شعری نازک الملائکه»، همایش ملی بینامتنی، قم، آبان ماه 1393.

7. «سبک­شناسی سروده جواز السفر محمود درویش»، همایش ملی ادب مقاومت و هنر، قم، 1394.

د)کتاب‌ها:

1.فرهنگ تعابیر متداول فارسی- عربی، انتشارات دانشگاه کاشان، بهار 1392.

2.شعر و شاعری از نگاه نبوی (ص)، نشر معارف و کانون اندیشه جوان، بهار 1394.


افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 696
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :19
  • بازدید کل : 5420000

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید