• |
  • |
  • |
  • |
  • پنجشنبه 30 فروردین 1403
  • |
  • 01:33

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر محمد دزفولي

دانشكده گروه:  دانشكده ادبيات و علوم انساني‏‎/‎‏گروه زبان و ادبيات عربي

مرتبه علمي:  استاديار
تلفن:  
دور نگار:  
پست الكترونيكي:  dezfooli@ut.ac.ir
آدرس وبسايتهاي ديگر:
صندوق پستي:  ۶۳۳۹۳‎-‎۱۶۶۳۶

تحصيلات.:|:. خدمات علمي اجرايي.:|:.
دروس آموزشي.:|:. راهنمايي پايان نامه.:|:. انتشارات(كتاب-مقاله-همايش).:|:.
گالري تصاوير

  تحصيلات
   كارشناسي ارشد‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام
   كارشناسي‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام
   دكترا‏‎,‎‏۱۱۱۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تربيت مدرس‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام

بالا

  خدمات علمي اجرايي
   1991‎,‎1997‎,‎بنياد انديشه اسلامي ( وابسته به وزارت ارشاد)
   ۱۳۶۸‏‎,‎‏۱۳۷۴‏‎,‎‏سمت مدرس‏‎,‎‏دانشگاه تهران
   ۱۳۶۰‏‎,‎‏۱۳۷۰‏‎,‎‏سمت نويسنده و سر دبير‏‎,‎‏سازمان صدا و سيما
   ۱۳۵۹‏‎,‎‏سمت معلم‏‎,‎‏وزارت آموزش و پرورش

بالا

  دروس آموزشي
كارشناسي
   (ع )ادب متعهداهل بيت
   تاريخ ادبيات ازآغازتاسقوط
   تاريخ ادبيات ازجاهلي تاپايان اموي
   تاريخ ادبيات ازسقوطبغدادتاعصرحاض
   تاريخ ادبيات دوره اندلس
   تاريخ ادبيات دوره عباسي اول
   تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم
   تاريخ ادبيات دوره معاصر۱
   تاريخ ادبيات دوره معاصر۲
   تاريخ اسلام
   قرائت متون تفسيري قران كريم
   متون حديث
   متون نظم ونثرازجاهلي تاپايان اموي
   متون نظم ونثرازسقوطبغدادتاعصرحاض
   متون نظم ونثردوره اندلس
   متون نظم ونثردوره عباسي اول
   متون نظم ونثردوره عباسي دوم
   متون نظم ونثرمعاصر۱
   متون نظم ونثرمعاصر۲
   متون نهج البلاغه
   نظم نثرعربي درايران ازسقوطبغداد
   نظم ونثرازاغازتاسقوطبغداد
   نقدادبي
كارشناسي ارشد
   تاريخ ادبيات ازدوره عباسي تا
   تاريخ ادبيات دوره جاهلي
   تاريخ ادبيات دوره جاهلي تاپايان ام
   تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم
   متون نظم ونثرازدوره عباسي تاس
   متون نظم ونثردوره جاهلي واموي
   تاريخ ادبيات ازدوره عباسي تا
   متون نظم ونثرازدوره عباسي تاس
   متون نظم ونثرمعاصر
دكتري
   متون تفسيرقرآن كريم
   متون علمي منطق عرفان كلام

بالا

  راهنمايي پايان نامه
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
   ترجمه كتاب عقليات اسلاميه تاليف علامه محمد جواد مغنيه قسمت اول (الحسين عليه السلام و القرآن‏‎,‎‏پروين حق شناس‏‎,‎‏۱۳۹۱
   ترجمه و تحليل كتاب الحب العذري نشته و تطوره‏‎,‎‏عيسي حمادي‏‎,‎‏۱۳۹۰
   ترجمه وشرح ۲۰۰ بيت از اشعار قاضي تنوخي وبررسي زندگي ايشان‏‎,‎‏ياسر رضايي‏‎,‎‏۱۳۹۰
   ترجمه و تحليل كتاب الحب العذري نشته و تطوره‏‎,‎‏عيسي حمادي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   معرفي شخصيت و جايگاه ادبي محمود تيمور‏‎,‎‏ابوالفضل تقي پور‏‎,‎‏۱۳۸۰
   شعر نو در ادب عربي و پيشگامان آن در عراق‏‎,‎‏جعفر امشاسفند‏‎,‎‏۱۳۷۹
   زنان معاصر عرب در عرصه نگارش داستانهاي كوتاه ‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۹
   بررسي آثار ادبي مالك اشتر‏‎,‎‏افسانه خاكي بختياروند‏‎,‎‏۱۳۷۹
   الادب الملتزم في العصر الجاهلي‏‎,‎‏فاطمه مقدسي‏‎,‎‏۱۳۷۸
   شرح و تحليل اسلوب سيد قطب در نقد ادبي‏‎,‎‏كريم عزيزي نقش‏‎,‎‏۱۳۷۸
   ترجمه و تحقيق اهل الكهف‏‎,‎‏ناصر زارع‏‎,‎‏۱۳۷۸
   بررسي شرح حال و آراي مهيار ديلمي ‏‎,‎‏ليلا قاسمي حاجي آبادي‏‎,‎‏۱۳۷۸
   شرح حال ابن حجاج بغدادي و غديريه او ‏‎,‎‏ابوالقاسم ايزد‏‎,‎‏۱۳۷۷
   موقف ابي العلا من المعتقدات الاسلاميه‏‎,‎‏مسعود فكري‏‎,‎‏۱۳۷۶
   المتنبي في ايران ‏‎,‎‏زينت عرفت پور‏‎,‎‏۱۳۷۶
   زندگينامه شاعر معاصر عرب احمد صافي نجفي‏‎,‎‏سيد عدنان اشكوري‏‎,‎‏۱۳۷۶
پايان نامه دكتري
   الروايه العربيه المعاصره في بلاد الشام‏‎,‎‏زينت عرفت پور‏‎,‎‏۱۳۸۲
   ابوالقاسم الشابي شاعرا و كاتبا‏‎,‎‏ربابه رمضاني‏‎,‎‏۱۳۸۱
   بررسي زندگي و افكار صلاح عبدالصبور ‏‎,‎‏حميد احمديان‏‎,‎‏۱۳۸۱
   زهديات در شعر عربي تا پايان عصر عباسي اول‏‎,‎‏محمدرضا اسدي‏‎,‎‏۱۳۸۰
   نقد و تحليل نثر فني عربي در مقامات‏‎,‎‏عبد الرحيم حقدادي ‏‎,‎‏۱۳۷۹

بالا

  انتشارات(كتاب-مقاله-همايش)
مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات داخلي
   محمد دزفولي‏‎,‎‏"معرفي ترجمه اي كهن از قرآن كريم "‏‎,‎‏نشريه كتابخانه مركزي‏‎,‎‏۳۳‏‎,‎‏۳۰‏‎-‎‏۳۱‏‎,‎‏۱۴۱‏‎,‎‏۱۳۷۸
   محمد دزفولي‏‎,‎‏"نقدي بركتاب فرهنگ عبارتهاي عربي در شعر فارسي"‏‎,‎‏نشريه كتابخانه مركزي‏‎,‎‏۳۲‏‎,‎‏۲۸‏‎-‎‏۲۹‏‎,‎‏۱۸۹‏‎,‎‏۱۳۷۷
   محمد دزفولي‏‎,‎‏"تطور غزل در عصر اول عباسي "‏‎,‎‏مجله دانشكده وعلوم انساني‏‎,‎‏۳۵‏‎,‎‏۱۴۱‏‎-‎‏۱۴۵‏‎,‎‏۱۳۹‏‎,‎‏۱۳۷۷
   محمد دزفولي‏‎,‎‏"به ياد مرحوم آيه الله حبوبي"‏‎,‎‏كيهان فرهنگي‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۲‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۳۶۷
   محمد دزفولي‏‎,‎‏"مديحه رسول (ص)"‏‎,‎‏كيهان فرهنگي‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۷‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۳۶۷
   محمد دزفولي‏‎,‎‏"يادويادگاري از مرحوم حاج ميرزا ابوالحسن شعراني"‏‎,‎‏كيهان فرهنگي‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۱۳۶۶

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 807
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :29
  • بازدید کل : 5372349

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید