• |
  • |
  • |
  • |
  • سه شنبه 8 خرداد 1403
  • |
  • 20:51

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر غلامعباس رضایی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دانشكده گروه:  دانشكده ادبيات و علوم انساني‏‎/‎‏گروه زبان و ادبيات عربي

مرتبه علمي:  دانشيار
تلفن:  
دور نگار:  
آدرس پستي:  دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی
پست الكترونيكي:  ghrezaee@ut.ac.ir
آدرس وبسايتهاي ديگر:
صندوق پستي:  ۷۶۱۵۵‎-‎۱۴۷۵۸

تحصيلات.:|:. خدمات علمي اجرايي.:|:. زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه.:|:.
دروس آموزشي.:|:. راهنمايي پايان نامه.:|:. انتشارات(كتاب-مقاله-همايش).:|:.
گالري تصاوير

  تحصيلات
   دكترا‏‎,‎‏۱۳۷۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏dictionary of rhetorical terminologys‏‎,‎‏فرهنگ اصطلاحات بلاغي
   كارشناسي ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۶‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏correction of alfaraedo baheyyah in expelenation of alfavaedess amadiyyah‏‎,‎‏تصحيح الفرائد البهيه في شرح الفوائد الصمديه
   كارشناسي‏‎,‎‏۱۳۶۳‏‎,‎‏زبان وادبيات فارسي‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏‏‎-‎‏

بالا

  خدمات علمي اجرايي
   ۱۳۸۹‏‎,‎‏۱۳۹۳‏‎,‎‏عضو هيات تحريريه پژوهشنامه نقد ادب غربي دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي‏‎,‎‏دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي
   ۱۳۸۹‏‎,‎‏۱۳۹۲‏‎,‎‏سردبير مجله ادب عربي نشريه گروه عربي دانشكده ادبيات‏‎,‎‏دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
   ۱۳۸۹‏‎,‎‏۱۳۹۲‏‎,‎‏نماينده هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران ‏‎,‎‏دانشكدن ادبيات دانشگاه تهران
   ۱۳۸۸‏‎,‎‏عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد‏‎,‎‏دانشگاه فردوسي مشهد
   ۱۳۸۵‏‎,‎‏۱۳۸۵‏‎,‎‏معاون اداري مالي دانشكده ادبيات ‏‎,‎‏دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
   ۱۳۸۳‏‎,‎‏عضو هيأت تحريريه مجله گروه عربي پرديس قوم ‏‎,‎‏پرديس قم
   ۱۳۸۱‏‎,‎‏عضو هسته علمي گروه عربي دانشكده ‏‎,‎‏دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
   ۱۳۸۱‏‎,‎‏عضو شوراي پژوهشي گروه عربي ‏‎,‎‏دانشكده ادبيات دانشگاه تهران
   ۱۳۷۷‏‎,‎‏عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه عربي ‏‎,‎‏دانشكده ادبيات‏‎-‎‏ دانشگاه تهران
   ۱۳۷۷‏‎,‎‏۱۳۸۰‏‎,‎‏معاون گروه عربي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ‏‎,‎‏دانشكده ادبيات‏‎-‎‏ دانشگاه تهران
   ۱۳۷۶‏‎,‎‏مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده ادبيات ‏‎,‎‏دانشكده ادبيات‏‎-‎‏ دانشگاه تهران
   ۱۳۷۱‏‎,‎‏۱۳۷۸‏‎,‎‏مدير گروه عربي ايثارگران تحت نظارت معاونت ‏‎,‎‏وزارت علوم
   ۱۳۶۷‏‎,‎‏۱۳۷۰‏‎,‎‏رئيس كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ‏‎,‎‏دانشكده ادبيات‏‎-‎‏ دانشگاه تهران

بالا

  زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه
بلاغت‏‎,‎‏صرف‏‎,‎‏علوم قرآني‏‎,‎‏متون دوره اسلامي ‏‎,‎‏متون دوره اموي‏‎,‎‏متون دوره انحطاط‏‎,‎‏متون دوره جاهلي ‏‎,‎‏متون دوره عباس اول ‏‎,‎‏متون دوره عباسي دوم ‏‎,‎‏نحو

بالا

  دروس آموزشي
كارشناسي
   ادب سياسي دراسلام
   تاريخ ادبيات ازآغازتاسقوط
   تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم
   تاريخ ادبيات معاصر
   تمرين صرف ونحو
   تمرين صرف ونحو۲
   صرف ۲
   صرف ونحوباتمرين
   صرف۱
   علوم بلاغي ۱معاني وبيان
   علوم بلاغي ۲عروض وقافيه وبديع
   متون نظم ونثرازسقوطبغدادتاعصرحاض
   متون نظم ونثردوره عباسي اول
   متون نظم ونثردوره عباسي دوم
   متون نظم ونثرمعاصر
   نحو۱
   نحو۲
   نظم ونثرازاغازتاسقوطبغداد
كارشناسي ارشد
   تاريخ ادبيات دوره جاهلي
   صرف ونحو۱
   صرف ونحو۲
   عربي ۱صرف ونحو
   متون نظم ونثرازدوره عباسي تاس
   متون نظم ونثردوره جاهلي واموي
   معاني وبيان وبديع
   تاريخ ادبيات ازدوره عباسي تا
   صرف ونحو۱
   صرف ونحو۲
   متون نظم ونثرازدوره عباسي تاس
   معاني وبيان وبديع
دكتري
   تحقيق درمباحث بيان وبديع وعروض
   تحقيق درمباحث صرفي ونحوي
   متون عربي ۲نظم ونثر
   تحقيق درمباحث بيان وبديع وعروض
   متون عربي ۱نظم ونثر

بالا

  راهنمايي پايان نامه
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
   جنبه هاي زيباشناختي قصص قرآن‏‎,‎‏شعيب علي خواجه‏‎,‎‏۱۳۹۱
   تصحيح قسمت دوم از نسخه خطي شرح احمد بن حسن جاربردي بر كتاب الشافيه في التصريف ابن حاجب ‏‎,‎‏راضيه يادگاري‏‎,‎‏۱۳۹۱
   ترجمه وشرح ۴۰۰ بيت پاياني ديوان زهيربن ابي سلمي‏‎,‎‏حميد صباحي گرغاني‏‎,‎‏۱۳۹۰
   ترجمه وشرح ۲۰۰ بيت از اشعار قاضي تنوخي وبررسي زندگي ايشان‏‎,‎‏ياسر رضايي‏‎,‎‏۱۳۹۰
   ترجمه وشرح ۲۶۰بيت برگزيده از ديوان ابو تمام‏‎,‎‏مطهر روشني‏‎,‎‏۱۳۹۰
   بررسي اعراب ايات مشكل قران‏‎,‎‏محمد رضا غفاري‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسي تطور محتوايي وساختاري شعر حسان قبل وبعد از اسلام‏‎,‎‏ابوبكر محمودي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه كتاب نشاه النحو وتاريخ اشهرالنحاه‏‎,‎‏محمد براهويي پيران‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه كتاب نشا النحو و تاريخ اشهر النحا‏‎,‎‏محمد براهوئي پيران‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه وبررسي كتاب الطره شرح لاميه الافعال ابن مالك ‏‎,‎‏رحيم اذر نيا‏‎,‎‏۱۳۸۹
   شرح شواهد شعري جامع الدروس العربيه ‏‎,‎‏كمال اسدي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه معجم التعابير از انطون بشاره قيقانو‏‎,‎‏محمد حسن نزاد‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه وشرح كتاب تاريخيه الفكر العربي الاسلامي تاليف محمد اركون‏‎,‎‏رحيم حمداوي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه شرح وتحليل ۵۰۰ بيت از ديوان ابو تمام‏‎,‎‏طاهره حيدري‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه شرح وتحليل ۵۰۰ بيت از ديوان ابو تمام ‏‎,‎‏بهاره كرم زادگان‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسي تطبيقي بين مناظرات برجسته ادبي در زبان عربي وفارسي‏‎,‎‏بهنام فارسي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   تحقيق وترجمه كتاب التصوير البياني في حديث القران عن القران تاليف عبد العزيز بن صالح العمار‏‎,‎‏پيمان حسيني برياخان‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه وبررسي تحليلي وتوصيفي كتاب تاريخ روابط ايران ومصر به انضمام فصلي درباره مناسبات فرهنگي‏‎,‎‏لوا فيلي رودباري‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه وشرح كتاب تاريخيه الفكر العربي الاسلامي تاليف محمد اركون‏‎,‎‏رحيم حمداوي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه و بررسي كتاب ‹‹معجم المصطلحات الاقتصاديه›› تاليف د. احمد زكي بدوي‏‎,‎‏مجيد ابراهيمي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   بررسي معاني حروف جر در دو جزو اول قرآن كريم‏‎,‎‏رقيه اسماعيلي كركشه‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه و بررسي كتاب ‹‹نحو هندي و نحو عربي›› به عربي‏‎,‎‏فواد طايي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   بررسي ساختار ادبي و لغوي اعداد در زبان و ادب عربي‏‎,‎‏سيد محمد جعفر هاشمي شاهرودي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   تصحيح و تحقيق شرح ابن عطيفه بر منظومه العروه الوثقي‏‎,‎‏مجتبي عمراني پور‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه و بررسي كتاب ‹‹جزيره الموت›› از د.طالب عمران‏‎,‎‏كاظم حميدي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه و شرح كامل سي غزل از عمر بن ابي ربيعه‏‎,‎‏مسعود عبداللهي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   بررسي نكات وصنايع بلاغي (معاني وبيان)حكمت هاي نهج البلاغه‏‎,‎‏علي ضيغمي‏‎,‎‏۱۳۸۷
   شرح روميات ابوفراس حمداني ‏‎,‎‏اميد جهان بخت ‏‎,‎‏۱۳۸۶
   شرح ديوان حاتم طائي با توضيح لغات و بيان معني و نكات ادبي‏‎,‎‏حسين تك تبار فيروز جايي‏‎,‎‏۱۳۸۶
   تصحيح و تحقيق شرح التفه الورديه ‏‎,‎‏اصغر اسدزاده‏‎,‎‏۱۳۸۶
   شرح و تحليل رجزهاي حماسه آفرينان كربلا ‏‎,‎‏فاطمه حسنلو‏‎,‎‏۱۳۸۶
   شرح حال و آثار الوشاء و ترجمه كتاب الموشي ‏‎,‎‏عيسي زارع دزيناني ‏‎,‎‏۱۳۸۶
   چين و ادبيات عرب ‏‎,‎‏يونگ ما ‏‎,‎‏۱۳۸۵
   بررسي احوال جرير و بررسي نقايض وي با اخطل ‏‎,‎‏ابوافضل رضواني ‏‎,‎‏۱۳۸۴
پايان نامه دكتري
   بررسي فرايند دگرگوني ساختار موسيقايي شعر معاصر عربي از پيدايش شعر تاكنون‏‎,‎‏جوادگرجامي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه شرح وتحليل هاشميات كميت ابن زيد اسدي‏‎,‎‏مجيد محمدي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسي نقد ادبي د.احسان عباس با مطالعه موردي نقد وي بر شعر معاصر عرب‏‎,‎‏حسين تك تبار فيروز جائي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسي جايگاه ادبي و فرهنگي ابو تمام در ايران وتاثير فرهنگ ايراني بر شعر او‏‎,‎‏امير مقدم متقي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسي وتحليل كنايه ها در دو زبان و فرهنگ عربي وفارسي‏‎,‎‏محمد رضا عزيزي‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسي وتحليل اراي نقدي حازم القرطاجني‏‎,‎‏مهدي مقدسي نيا‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسي كاركرد تصوير هنري در نهج البلاغه از ديد نقد ادبي معاصر‏‎,‎‏حسين چراغي وش‏‎,‎‏۱۳۸۸
   بررسي،تصحيح و شرح ‹‹المصباح في شرح المفتاح›› از مير سيد شريف جرجاني‏‎,‎‏هيوا حفيدي‏‎,‎‏۱۳۸۸
   دراسه دلاليه ومعجم المصطلحات العقيديه التي ابتدعهاالشعراء الشيعه في قرن الرابع الهجري‏‎,‎‏عبدعلي فيض الله زاده‏‎,‎‏۱۳۸۷
   سيماي امام علي ( ع ) در شعر شعراي اهل سنت ‏‎,‎‏حجت الله فسنقري ‏‎,‎‏۱۳۸۶
   برسي تأثير فرهنگ نهج البلاغه بر شعر شريف رضي ‏‎,‎‏محمدرضا ملكي آدرياني‏‎,‎‏۱۳۸۶
   بررسي شخصيت ادبي حافظ بر تكيه بر عقل گرايي وي‏‎,‎‏سيد اسماعيل حسيني احدادنياكي‏‎,‎‏۱۳۸۵
   نقش ادباي ايراني در تطور ادب عربي‏‎,‎‏سيد محمد موسوي بفرويي‏‎,‎‏۱۳۸۵
   مقولات اسمي در صرف عربي و فارسي‏‎,‎‏احسان اسماعيلي طاهري‏‎,‎‏۱۳۸۵
   تجزيه و تحليل لفظ و معني در ديوان احمد شوقي ‏‎,‎‏حميد ولي زاده ‏‎,‎‏۱۳۸۴
   مقايسه شعر ابن الفارض مصري با شعر حافظ شيرازي ‏‎,‎‏احسان داوود مراكش‏‎,‎‏۱۳۸۴
   نقد و بررسي آثار شعري و شخصيت رصافي ‏‎,‎‏حميدرضا مشايخي ‏‎,‎‏۱۳۸۳

بالا

  انتشارات(كتاب-مقاله-همايش)
كتابهاي علمي
   شرح گزيده ديوان متنبي‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۴۳۰‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۸۳
مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات داخلي
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏ محمدرضا عزيزي‏‎,‎‏"تجلي عاطفي دورنگ سياه وسفيددرخيال جاهلي"‏‎,‎‏پژوهشنامه ادب غنايي‏‎,‎‏هفتم‏‎,‎‏۱۲‏‎,‎‏۴۹‏‎-‎‏۷۳‏‎,‎‏۱۳۸۸
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"شرح وتحليل قصيده نونيه ابوالبقاي رندي"‏‎,‎‏كاوش نامه‏‎,‎‏سال ۹‏‎,‎‏۱۷‏‎,‎‏۶۳‏‎-‎‏۹۳‏‎,‎‏۱۳۸۷
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏ اميد جهانبخت ‏‎,‎‏"انواع الدرزبان عربي"‏‎,‎‏مجله دانشكده ادبيات‏‎,‎‏۵۹‏‎,‎‏۳‏‎-‎‏۱۸۶‏‎,‎‏۱۰‏‎,‎‏۱۳۸۷
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏ فاطمه حسنلويي‏‎,‎‏"نگاهي به زندگي فكري و ادبي صالح بن عبدالقدوس "‏‎,‎‏مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران‏‎,‎‏۵۸‏‎,‎‏۱۸۱‏‎,‎‏۲۲‏‎,‎‏۱۳۸۶
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏ علي نجفي ايوكي‏‎,‎‏"الياس ابوشبكه و نگاه وي به زن در ديوان افاعي الفردوس"‏‎,‎‏مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران‏‎,‎‏شماره ۱۷۶ دوره ‏‎,‎‏۲۱‏‎-‎‏۴۱‏‎,‎‏۱۳۸۴
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"موارد خروج كلام از مقتضاي ظاهر "‏‎,‎‏مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران‏‎,‎‏۵۶‏‎,‎‏۱۷۳‏‎,‎‏۲۰‏‎,‎‏۱۳۸۴
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"نعت واغراض بلاغي آن "‏‎,‎‏دانشكده ادبيات‏‎,‎‏۱۷۲‏‎,‎‏از۳۷تا۵۱‏‎,‎‏۱۳۸۳
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"شرح و تحليل رثاي خوله"‏‎,‎‏مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏۶‏‎-‎‏۷‏‎,‎‏۱۸‏‎,‎‏۱۳۸۳
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"رثاء در شعر متنبي"‏‎,‎‏مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎-‎‏۲‏‎,‎‏۲۲‏‎,‎‏۱۳۸۱
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"زن در جاهليت عرب "‏‎,‎‏مجله دانشكده ادبيات وعلوم اسلامي ‏‎,‎‏۳۹‏‎,‎‏۱۵۱‏‎,‎‏۱۴‏‎,‎‏۱۳۷۸
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"كنايه و اسباب بلاغت آن "‏‎,‎‏مجله دانشكده ادبيات وعلوم اسلامي ‏‎,‎‏۳۸‏‎,‎‏۱۵۰‏‎,‎‏۷‏‎,‎‏۱۳۷۸
   غلامعباس رضائي هفتادر‏‎,‎‏"شرح و تحليل قصيده عتابيه متنبي"‏‎,‎‏ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني‏‎,‎‏۳۵‏‎,‎‏۱۴۱‏‎-‎‏۱۴۵‏‎,‎‏ ۱۰‏‎,‎‏۱۳۷۶

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 1315
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :37
  • بازدید کل : 5404022

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید