• |
 • |
 • |
 • |
 • سه شنبه 8 خرداد 1403
 • |
 • 19:46

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر حسین سیدی
شرح حال علمی و شخصی:
 • سید حسین سیدی    متولد 1341- ساری
 • پایان تحصیلات دبیرستان   1359
 • ورود به مرکز تربیت معلم     1360
 • ورود به دانشگاه مشهد و ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی   1364
 • فراغت از تحصیل   1367
 • قبولی در کارشناسی ارشد  1367
 • فراغت از تحصیل در کارشناسی ارشد 1369 و دفاع از رساله (( نقد و بررسی اندیشه و اشعار صاحب بن عباد))
 • عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد 1369
 • تدریس در دانشگاه مخدومقلی عشق آباد (ترکمنستان) 1372
 • مربی نمونه دانشگاه  1373
 • پذیرش در دوره دکتری 1377 و دفاع از رساله (( نقد وتحلیل شیوه تحلیل نحویان کوفه و بصره))
 • ارتقاء به مرتبه دانشیاری  1381
 • برنده جایزه کتاب خراسان 1383
 • پژوهشگر نمونه در رشته علوم انسانی  1385
 • برنده جایزه کتاب جشنواره فردوسی 1385
 • مترجم و مولف برگزیده دانشگاه مشهد 1386
 • ارتقاء به مرتبه استادی  1388
مقالات (ترجمه)
1-  بحثی در منابع و مآخذ تاریخ ماقبل اسلام ] عمرفروخ[. فصلنامه مطالعات تاریخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، زمستان 1369.
2- مشکل ترجمه متون دینی] ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه، شماره 46، بهمن و اسفند 1371.
3- پیروزی عقل در اندیشه ابن رشد] محمد عاطف العراقی[. کیهان اندیشه،شماره 50، مهر و آبان 1372.
4- اشتراک لفظی ]ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه، شماره 56، مهر و آبان 1373.
5- بنیادهای دینی جنگهای صلیبی ] عبدالکریم یوسف[. کیهان اندیشه، شماره 61.
6- نقد و بررسی مبانی فصاحت ] محمود عبدالجفال[. کیهان اندیشه، شماره 64.
7- دلالت الفاظ(معنی شناسی) ] محمد المبارک[ . کیهان اندیشه، شماره 70.
8- مترادفات، اشتراک لفظی و تضاد در زبان عربی ] ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه.
9- شعر معاصر عرب در گفتگویی با شاعران معاصر عرب. ]احسان عباس و نازک الملائکه[. کیهان فرهنگی، شماره 4.
10- رابطه بین لفظ و دلالت ] ابراهیم انیس[. کیهان فرهنگی، شماره 9.
11- مبانی هفتگانه شعر ] عزالدین اسماعیل[ . کیهان فرهنگی، شماره 130و 131.
12- عملکرد شعر انقلابی ] ادونیس[. توس، شماره 32، فروردین 1372.
13- مشکلات ترجمه الفاظ قرآنی ] ابراهیم انیس[. مترجم، شماره 5.
14- نقش ایرانیان در بنای تمدن اسلامی ] فواد عبدالمعطی الصیاد[ . مشکوه، شماره 45.
15- رمز و اسطوره در شعر معاصر عرب ] عزالدین اسماعیل[. کیهان فرهنگی.
مقالات (تالیف)
1-  درباره واژه ((جاهلیت)).مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 3، 1371.
2- توصیف و تجویز در نحو عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 140، 1382.
3- نگاه قرآن به شعر. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 145، 1383
4- نمادپردازی در شعر صلاح عبدالصبور. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 147، 1383.
5- نگاهی تازه به واژگان اضداد در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 149، 1384.
6- نگاهی به انواع جمله در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 150، 1384.
7- مولوی و قرآن (( تفسیر یا تاویل)). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 196، 1384.
8- التحلیل الموسیقی لای القرآن الکریم (الجزء الثلائون انموذجا). پژوهشنامه علوم انسانی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 47-48، 1384.
9- نقد روش شناختی نحو عربی. مجله دانشگاه تربیت مدرس، 1384.
10- شعر و قرآن کریم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 152، 1385.
11- نماد گرایی در شعر ادونیس، دانشگاه اصفهان، 1386.
12- معناشناسی درزمانی واژگانی از قرآن، دانشگاه کرمان، 1387.
13- ابعاد گفتمان علی(ع) در نهج البلاغه. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
14- فراهنجاری در قرآن. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
15- سنت فرهنگ نویسی در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
16- نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 152، 1385.
17- شابی و رمانتیسم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 155، 1385.
18- تمهیدی بر ترجمه قرآن. کیهان اندیشه، شماره 40.
19- تاثیر قرآن بر زبان عربی. کیهان اندیشه، شماره 43.
20- قرآن در آیینه مثنوی. مشکوه، شماره 46.
21- تاملاتی درباره ترجمه قرآن با نگاهی به ترجمه استاد آیتی. مترجم، شماره 100.
22- از یسوع تا مسیح (ع). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
23- الضوء فی المعارف القرآنیه. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1385.
24- مولفه های تصویر هنری در قرآن. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، 1387.
25- کارکرد تصویر هنری در حدیث نبوی. لب لباب آرا در مکتب نبوی، دانشگاه هنر اصفهان، دی ماه 1385.
26- آموزش زبان از دیدگاه زبان شناختی و روان شناختی. فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، بهار 1385.
27- زبان قرآن. قرآن و ادب و هنر 2(بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه)، 1387.
28- بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابولعلا. نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات دانشکاه شهید باهنر کرمان، بهار 1389.
29- نقد منابع نحو عربی. مجموعه مقالات سومین همایش مدیران گروه های عربی در همدان، تیر 1386.
30- شعر و قرآن کریم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1385.
31- نقد مبانی فصاحت (رویکرد زبان شناختی). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1387.
32- بررسی گویش عربی جنوب خراسان. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
، زمستان 1387.
33- از مسیح تا یسوع. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1386.
34- مؤلفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت. اندیشه حوزه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آذر و دی 87
35- اساس و مبانی تصویر هنری در قرآن. مجله پژوهش های اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان، زمستان 87.
36- تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه. شیعه شناسی قم. زمستان 1388.
37- رمانتیسم در آثار جبران و سپهری. کنفرانس بین المللی لبنان، 2010.
كتاب‌ها (ترجمه)
 1. زبان‌شناسي تطبيقي (ابراهيم السامرايي) انتشارات دانشگاه سبزوار، 1373
 2. سيري در قرآن كريم، نگاهي به اصلي‌ترين مفاهيم بيست و شش سوره از قرآن (شيخ محمد شلتوت) انتشارات آستان قدس رضوي، 1377
 3. انديشة نوين اسلامي در رويارويي با استعمار غرب (محمد بهي)، انتشارات آستان قدس رضوي، 1377
 4. بررسي روان‌شناختي تحول ارزش‌ها (عبداللطيف محمد خليفه) انتشارات آستان قدس رضوي، 1378
 5. زبان‌شناسي عربي ( محمود فهمي حجازي) انتشارات سمت، 1379
 6. معناشناسي وا‍‍ژگان قرآن (صالح عضيمه) انتشارات آستان قدس رضوي، 1380
 7. بررسي زبان‌شناختي وجوه و نظاير در قرآن ( سلوي محمد العوا) انتشارات آستان قدس رضوي، 1381
 8. استراتژي اقتصادي اسرائيل در خاورميانه ( جميل هلال) انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1381
 9. تاريخ قرآن ( عبدالصبور شاهيني) انتشارات آستان قدس رضوي، 1381
 10. ادبيات تطبيقي ( عبدالسلام كفافي) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382
 11. زمينه‌هاي اجتماعي و رهاوردهاي انساني قيام امام حسين (ع) ( محمد مهدي شمس الدين) ) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382
 12. نگرشي بر فلسفة زبان، انتشارات چاپار، 1382
 13. دفاع از قرآن ( عبدالرحمن بدوي) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382
 14. ويژگي‌هاي بلاغي قرآن ( عبدالعظيم ابراهيم محمد المطعني) انتشارات سخن، 1388
 15. كاركرد سنت در شعر معاصر عرب « بدر شاكر السياب، خليل حاوي، نازك الملائكه، عبدالوهاب بياتي، أدونيس، صلاح عبدالصبور» ( احمد عرفات الضاوي) انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1384
 16. مفهوم شعر « از ديدگاه شاعران پيشگام عرب » ( فاتح علاق)  انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1388
 17. بررسي نشانه شناختي و مردم شناختي معلقات سبع ( عبدالملك مرتاض)  انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1386
 18. زبان‌شناسي توحيدي، نظريه و تطبيق ( محمد علي الحسيني )  انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،1386
 19. معنا شناسي ( احمد مختار عمر) انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1385
 20. گفتمان قرآن « بررسي زبن‌شناختي پيوند متن و بافت قرآن، مطالعة موردي: سورة بقره» ( خلود العُموش) انتشارات سخن، 1388
 21. سبك‌شناسي اعجاز بلاغي قرآن ( محمد كريم الكواّز) انتشارات سخن،1386
 22. كاركرد تصوير هنري در قرآن كريم ( عبدالسلام احمد الراغب) انتشارات سخن، 1387
 23. زيباشناسي واژگان قرآن ( احمد ياسوف) انتشارات سخن، 1388
تأليف:
 1. به باغ همسفران: دربارة سپهري و جبران، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1384
 2. مست و مستور « جستاري تطبيقي در شعر و انديشة مولوي و حافظ»، انتشارات رواق مهر، 1386
 3. رويكرد زبان شناختي به نحو عربي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1387
مقالات ارائه شده در همایش ها:
 1. شیوه های تحلیل نحویان کوفه و بصره. تهران (چهارمین کنفرانس زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،1376.
 2. آموزش زبان از دیدگاه زبان شناختی و روان شناختی. اصفهان (دومین همایش مدیران گروه های عربی دانشگاه های کشور)،1384.
 3. مؤلفه های تصویر هنری در قرآن (همایش ملی پژوهش های قرآنی)، تهران، 1385.
 4. بررسی تطبیقی شعر و اندیشه سهراب و جبران (کنفرانس ملی ادبیات تطبیقی)، سبزوار، 1385.
 5. مؤلفه های تصویر هنری در حدیث نبوی (همایش بین المللی)، اصفهان، 1385.
 6. رمانتیسم در آثار جبران و سپهری (کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی)، لبنان، 2010.
کتاب ها (ترجمه):
 1. زبان شناسی تطبیقی (ابراهیم السامرائی). انتشارات دانشگاه سبزوار، 1373.
 2. سیری در قران کریم، نگاهی به اصلی ترین مفاهیم 26 سوره از قرآن (شیخ محمود شلتوت). انتشارات آستان قدس رضوی، 1377.
 3. اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب (محمد بهی). انتشارات آستان قدس رضوی، 1377.
 4. بررسی روان شناختی تحول ارزش ها (عبداللطیف محمد خلیفه). اتشارات آستان قدس رضوی، 1378.
 5. روان شناسی عربی (محمود فهمی حجازی). انتشارات سمت، 1379.
 6. معنا شناسی واژگان قرآن (صالح عضیمه). انتشارات آستان قدس رضوی، 1380.
 7. بررسی زبان شناختی وجوه و نظایر در قرآن (سلوا محمد العوا). انتشارات آستان قدس رضوی، 1381.
 8. استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه (جمیل هلال). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1381.
 9. تاریخ قرآن (عبدالصبور شاهین). انتشارات آستان قدس رضوی، 1381.
 10. ادبیات تطبیقی (عبدالسلام کفافی). انتشارات آستان قدش رضوی، 1381.
 11. زمینه های اجتماعی و ره آوردهای انسانی قیام امام حسین (ع) (محمد مهدی شمس الدین). انتشارات آستان قدس رضوی، 1382.
 12. نگرشی بر فلسفه زبان. انتشارات چاپار، 1382.
 13. دفاع از قرآن (عبدالرحمن بدوی). انتشارات آستان قدس رضوی، 1383.
 14. مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع). انتشارات آستان قدس رضوی، 1384.
 15. کارکرد سنت در شعر معاصر عرب (احمد عرفات الضاوی). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.
 16. معنا شناسی (احمد مختار عمر). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
 17. زبان شناسی توحیدی (محمدعلی الحسینی). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 18. بررسی نشانه شناختی و انسان شناختی معلقات سبع (عبدالملک مرتاض). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 19. سبک شناسی اعجاز قرآن (الکواز) انتشارات سخن، 1386.
 20. کارکرد تصویر هنری در قرآن (الراغب) انتشارات سخن، 1387.
 21. مفهوم شعر از دیدگاه شاعران پیشگام عرب. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1387.
 22. زیبایی شناسی واژگان قرآن. انتشارات سخن، 1387.
 23. گفتمان قرآن. انتشارات سخن، 1388.
 24. ویژگی های بلاغی بیان قرآن. انتشارات سخن، 1388.
 25. پژوهشی نو در باب شأن و نزول. انتشارات سخن، 1389.
 26. وحدت تاریخی سوره های قرآن. انتشارات سخن، 1389.
 27. زیبایی شناسی تقابل در قرآن. انتشارات سخن، 1389.
 28. نقد ادبی در متون صوفیانه. انتشارات جامی، 1389.
 29. نقد روش شناختی تفسیر. انتشارات سخن، 1389.
  
  تألیف:
 1. به باغ همسفران. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1384.
 2. رویکرد زبان شناختی به نحو عربی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1387.
 3. تأویل قرآن در مثنوی. انتشارات سخن، 1389.
 4. نقش تأویل نحوی در تفسیر قرآن. انتشارات سخن، 1389.
 5. بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی. انتشارات سخن، 1389.
طرح های پژوهشی:
 1. درباره جبران و سپهری. دانشگاه فردوسی مشهد، 1381.
 2. بررسی تطبیقی مثنوی با تفاسیر. دانشگاه فردوسی مشهد، 1383.
 3. بررسی تاریخی توصیفی زبان شناسی عربی. دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
 4. زیبایی شناسی آیات قرآن. دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 5. بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نویسی در ادب عربی. دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 6. نقد مبانی فصاحت. دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 7. رویکرد زبان شناختی به نحو عربی. دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
 8. بررسی تطبیقی دستاوردهای ادبی نیما و نازک الملائکه. در حال اجرا.

افزودن نظرات:


آمار سایت

 • بازدید 24 ساعت قبل : 1286
 • کاربران حاضر در پایگاه :0
 • مهمانان حاضر در پایگاه :23
 • بازدید کل : 5403961

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید