• |
  • |
  • |
  • |
  • سه شنبه 8 خرداد 1403
  • |
  • 20:06

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر محمد جعفر اصغری

دکتر محمد جعفر اصغری

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

مشخصات فردی

نام:  محمد جعفر /  نام خانوادگي: اصغری /   نام پدر: حسن  /    شماره ملی: 0839875150 /   شمارة شناسنامه: 1    / محل تولد: طبس  / محل صدور شناسنامه: طبس /   تاريخ تولد: 10/04/1357   /      مذهب: شیعه     /  تابعيت: ایران/  وضعيت تأهل: متأهل تلفن دفتر: 03431312475.
رایانامه: mj.asghari@vru.ac.ir////////////erfan_arabic@yahoo.com

 
 
                                                           2- تحصیلات
 
دیپلم ادبیات و علوم انسانی
دبیرستان شهید باهنر عشق آباد
شهرستان طبس گلشن
  
 
3-تحصيلات دانشگاهي
     
مقطع تحصيلي رشتـه دانشگاه محل تحصيل محل تحصیل تاريخ­شروع تاريخ پايان
کارشناسی مترجمی زبان عربی دانشگاه اصفهان ایران 1/7/1376 17/02/1380
كارشناسي ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان ایران 1/7/1383 31/6/1386
دكتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان ایران 1/7/1387 01/12/1391
 
 
4-پایان نامة دوران تحصیل
4-1-ارشد: خوشبینی در شعر ایلیا ابوماضی و محمد حسین شهریار.راهنما: دکتر محمد خاقانی اصفهانی.مشاور: دکتر نرگس گنجی، دکتر محمد رضا نصر اصفهانی.
4-2-دکتری: اندیشة آرمانشهر در شعر مشاهیر شاعران نوپرداز عراق و ایران(پژوهشی تطبیقی).راهنما: دکتر نرگس گنجی.مشاور: دکتر محمد خاقانی اصفهانی، دکتر محمد رضا نصر اصفهانی.
5
 
 
5-سوابق آموزشی
رديف نام­دانشگاه
 
دروس تدریس شده تاريـخ نشاني  
شروع پايان
1 ولی عصر (عج) رفسنجان کارشناسی: آزمایشگاه-انشاء-مکالمه-متون معاصر-فقه اللغه-متون مطبوعاتی-فن ترجمه-ترجمه از فارسی به عربی-ترجمه از عربی به فارسی-ادبیات تطبیقی، زبان تخصصی انگلیسی.
ارشد: روش تحقیق-مقاله نویسی و محاضره-تاریخ ادبیات معاصر-متون معاصر-مباحث زبانشناسی-زبان تخصصی انگلیسی
1391 ادامه دارد رفسنجان، دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه زبان و ادبیات عربی
2
 

 
 
دانشگاه اصفهان

 
 
کارشناسی: نحو- فن ترجمه

 
1388
 
1388
 
اصفهان، میدان آزادی(دروازه شیراز)، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-سوابق پژوهشی
6-1-مقالات علمی- پژوهشی
رديف نام­ مجله عناوین پژوهش
تاریخ پذیرش یا چاپ
1 مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان خوشبینی در شعر ایلیا ابوماضی و محمد حسین شهریار (مستخرج از رساله کارشناسی ارشد،مشترک با دکتر محمد خاقانی اصفهانی) 1389
2 مجله لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین تجلیات الانتظار فی قصیدتی أنشودة المطر و داروگ لبدر شاکر السیاب و نیمایوشیج (مستخرج از پایان نامة دکتری،مشترک با دکتر نرگس گنجی) 1392
3 مجله کاوش نامة ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه تحلیل تطبیقی تصویر شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم و اقبال لاهوری(مشترک با دکتر مرحوم دکتر جعفر دلشاد) 1390
4 مجله کاوش نامة ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه بررسی تطبیقی و سبک شناسانه جلوه های پایداری در شعر نزار قبانی ونصر الله مردانی؛مطالعة مورد پژوهانه: دو سرودة طریق واحد وسمند صاعقه 1395
5 مجله الاستاذ، دانشگاه بغداد دراسة مقارنة عن وصف الزلزال فی قصیدتی زلزال مسینا و زلزلة شیراز لحافظ  ابراهیم و داوری شیرازی 1396
6 مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعه،النجف الاشرف دراسه مقارنه عن مفهوم شعر عبد الوهاب البیاتی و احمد شاملو 1395
7 مجله الدراسات الادبیه، دانشگاه لبنان «دراسة مقارنة عن قصیدَتَی الزهاوی ودر رثای زهاوی:فی رثاء الزهاوی لمحمد مهدی الجواهری ومحمد تقی بهار» 1395
8 دراسات فی اللغة العربیة وآدابها،دانشگاه سمنان نظرة جدیدة إلی أسلوب الطباق فی القرآن الکریم(دراسة آرکیولوجیة حول المطابقه فی المعرفة القرآنیه.)نفر دوم.مشترک با دکتر رضا محمدی 1396
6-2-مقالات علمی-مروری
رديف نام­دانشگاه­ عنوان­پژوهش­
سال
1 Nova journal of Arabic studies سیکولوجیه الرثاء فی شعر الخنساء و صفی الدین الحلی 1393
2 Nova journal of Arabic studies استرجاع الماضی لدی الشعراء الجاهلیین والمهجریین 1393
3 Nova journal of Arabic studies A Semiological Reading of Two Ballades of Elia Abu Madi’s“Oh! Stylus” and Seyyed Ashraf-ul-Din Gilani’s“To the Stylus 1396
                  6-3-مقالات همایشی
رديف نام­دانشگاه­ عنوان پژوهش تاريـخ
شروع
1 همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق(تهران و قم) صوت الحریه و العدالة من ایران الی العراق 1393
2 الامام الحسین(ع) فی شعر محمد مهدی الجواهری و وصال شیرازی جائزة السبط الشهیدالامام الحسین(ع) بن علی بن أبی طالب للابداع الفکری،النجف الاشرف،الکلیة الاسلامیة الجامعة 1395
3 کنگرة بین المللی علوم اسلامی،علوم انسانی(تهران) نگاهی زبان شناختی به مسأله سبک زندگی از منظر قرآن کریم،مشترک با دکتر رضا محمدی 1395
4
 
همایش نهج البلاغه و علوم
ادبی(دانشگاه مازندران)
بررسی و تحلیل ترجمة خطبة شقشقة نهج البلاغه از محمد دشتی
 
1396
 
 
7-تألیف
7-1- الحوار الجامعی(2 و1)، پذیرش چاپ، انتشارات دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان.
 
8- ترجمه
8-1-ترجمه و راهنمای ادبیات تطبیقی،ترجمه کتاب الادب المقارن دکتر شیخی، اصفهان: انتشارات پیام دانشگاهی.
8-2- سازوکارهای تأویل نشانه شناختی، مؤلف: دکتر موسی ربابعه، پذیرش چاپ، انتشارات دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان.
 
9-پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره
9-1-راهنمایی
9-1-1-راهنمایی ارشد:بررسی تطبیقی تصویر جامعه در شعر حافظ ابراهیم و سید اشرف الدین گیلانی.دانشجو: فاطمة وفایی.(دفاع شده: 26/10/95).
9-1-2- راهنمایی ارشد: شرح، بررسی و ترجمه کتاب« الوطن فی شعر السیاب؛ الدلالة و البناء».دانشجو: هما رنجبر همقاوندی.(تحت راهنمایی).
9-1-3-راهنمایی ارشد: شرح، بررسی و ترجمة کتاب«الأدب المقارن» اثر یوسف بکار و خلیل شیخ.دانشجو: ملیحة ضیاء الدینی.(تحت راهنمایی).
 
9-2-مشاوره
9-2-1- مشاورة ارشد: بررسی عنصر شخصیت در مجموعه داستان أرض أرض جمال الغیطانی.دانشجو: نیره عسکری.(دفاع شده: 28/09/95)
9-2-2- مشاورة ارشد: بررسی تطبیقی آیین کشور داری در آثار ابن مقفع وخواجه نظام الملک طوسی با تکیه بر:«کلیله و دمنه،رسالة الصحابة،الأدب الکبیر،الأدب الصغیر وسیاست نامه».دانشجو: زهرا شمس الدینی لری.(دفاع شده، 29/09/95).
9-2-3- مشاورة ارشد: تاثیر اندیشه های فلسفی بر ادبیات معاصر عربی(بررسی موردی مکتب رئالیسم).دانشجو: سمیه عسکری حصن
9-2-4- مشاورة ارشد:ترجمه و نقد استراتژیک نمایشنامه «مصرع کلئوپاترا» اثر احمد شوقی.دانشجو: حسین شمسی
 
 
 
 
10- زمینه­های پژوهشی وآموزشی
10-1- مهارتهای گفتاری و نوشتاری به زبان عربی و مطالعات ترجمه.
10-2- ادبیات تطبیقی و مطالعات تطبیقی فارسی و عربی.
10-3- ادبیات معاصر عربی و نقد ادبی.
10-4- مطالعات زبانشناسی.
 
11- سوابق اجرائی
11-1- نمایندة تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات عربی به مدت دو سال(28/11/94-28/11/92)
       11-2- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی(از 14 اسفند 1395).ادامه دارد.
      11-3- استاد مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات عربی(94-93).                                                     

 


افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 1294
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :31
  • بازدید کل : 5403981

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید