• |
  • |
  • |
  • |
  • پنجشنبه 30 فروردین 1403
  • |
  • 01:10

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر محمدحسن تقیه

پيشينه علمی، آموزشی و پژوهشی دکتر محمد حسن تقیه

1 ـ تأليف کتاب:

1ـ 1 ـ چاپ شده:

1 ـ 1 ـ 1 ـ مبادئ العربیة ج4/بخش اول: صرف (ترجمه، شرح، حرکت گذاری، حلّ تمرین و ... )/شیراز: انتشارات نوید/1390ش

1 ـ 1 ـ 2 ــ مبادئ العربیة ج4/بخش دوم: نحو (ترجمه، شرح، حرکت گذاری، حلّ تمرین و ... )/شیراز: انتشارات نوید/1390ش

1 ـ 1 ـ 3 ـ مبادئ العربیة ج4/بخش سوم: ادامه نحو (ترجمه، شرح، حرکت گذاری، حلّ تمرین و ... )/شیراز: انتشارات نوید/1390ش

1 ـ 1 ـ 4 ـ فرهنگ اصطلاحات اداری و بازرگانی (فارسی - عربی)/تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی/1383ش

1 ـ 1 ـ 5 ـ مُعْجَم الْمُصطلحات الاداریة و التِّجاریة (عربی - فارسی)/تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی/1383ش

1 ـ 1 ـ 6 ـ عربی كلیله و دمنه (ترجمه، تركیب، شرح و .../قم: انتشارات دانشگاه قم/1383ش

1 ـ 1 ـ 7 ـ روش نوین تجزیه و تركیب در زبان عربی /چاپ سوم/قم: انتشارات دانشگاه قم/1383ش

1 ـ 1 ـ 8 ـ متون عربی كلیله و دمنه (ترجمه، تركیب، شرح و ... )/تهران: انتشارات پیام نو/1388ش

1 ـ 1 ـ 9 ـ المباحث الصرفیة و النحویة (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیام نور)، تهران، دانشگاه پیام نور، 1393ش

1 ـ 1 ـ 10 ـ الصرف الثالث (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی پیام نور)، تهران، دانشگاه پیام نور، 1393ش

1 ـ 2 ـ آماده چاپ:

1 ـ 2 ـ 1 ـ نخستین ترجمه علمی، آکادمی و تخصصی قرآن کریم

1 ـ 2 ـ 2 ـ چگونه روشمند ترجمه کنیم؟

1 ـ 2 ـ 3 ـ فرهنگ اصطلاحات ورزشی (فارسی - عربی و بالعکس)

1 ـ 2 ـ 4 ـ نخستین فرهنگ علمی، آکادمی و تخصصی عبارات، اصطلاحات و واژگان قرآن کریم

1 ـ 3 ـ در دست تألیف:

1 ـ 3 ـ 1 ـ صزف و نحو قرآن کریم

1 ـ 4 ـ ویرایش علمی:

1 ـ 4 ـ 1 ـ مبادئ العربيّة ج4 (التَّنقِيح والْمُراجَعة), المجلد الأوّل: الصّرف/ شیراز: انتشارات نوید/1391ش

1 ـ 4 ـ 2 ـ مَبَادِئ العربيّة ج4 (التَّنقِيح والْمُراجَعة), المجلد الثّاني: النّحو/ شیراز: انتشارات نوید/1391ش

1 ـ 4 ـ 3 ـ جَرَائمُنا فی خُرَّمشهرَ/تهران: انتشارات سوره مهر، دفتر ادبیات و مقاومت حوزه هنری/1387ش

1 ـ 4 ـ 4 ـ الْمُواجَهة الدَّامِیة/تهران: انتشارات سوره مهر، دفتر ادبیات و مقاومت حوزه هنری/1387ش

1 ـ 4 ـ 5 ـ رند عالم سوز/به کوشش: مجید هوشنگی (کاظمی)/قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی طوبای محبت/1383ش

1 ـ 4 ـ 6 ـ دیرینه زبان شناسی عربی/ترجمه: علی میر عمادی/قم: انتشارات امین/1376ش

2 ـ مقالات:

2 ـ 1 ـ نگارش:

2 ـ 1 ـ 1 ـ ترجمه قرآن: چالش ها و راه كارها/مجله مطالعات ترجمه/سال اول/شماره 1/سال 1382

2 ـ 1 ـ 2 ـ ویژگی های زبان قرآن/روزنامه كیهان/شماره 14534/سال 1371

2 ـ 1 ـ 3 ـ بایسته های ترجمه قرآن كریم و متون مقدس/مجموعه مقالات/تهران: انتشارات رایزن/سال 1379

2 ـ 1 ـ 4 ـ نقد و مقابله ترجمه های قرآن كریم/مجله پیام جاویدان/سال دوم/شماره 7/سال 1384

2 ـ 1 ـ 5 ـ تَرْجَمَة الْقُرآن: التَّحدِّیات و الْحُلول/مجله بین المللی علوم انسانی/ شماره 13/سال 1385

2 ـ 1 ـ 6 ـ آسیب شناسی ترجمه های نهج البلاغه/نخستین همایش ملی ادبیات و نهج البلاغه/قم 1391ش

2 ـ 1 ـ 7 ـ نقد ترجمه های نهج البلاغه/نخستین همایش ملی ادبیات و نهج البلاغه/قم 1391ش

2 ـ 1 ـ 8 ـ سیبویه، دانشمند ایرانی علم نحو/روزنامه كیهان/شماره 14867/سال 1372

2 ـ 1 ـ 9 ـ نقد ترجمه چیست؟/مجله مطالعات ترجمه/سال سوم/شماره 11/سال 1384

2 ـ 1 ـ 10 ـ روشی نو در ترجمه (عربی- فارسی)/مجله مدرّس/دوره چهارم/شماره 3/سال 1379

2 ـ 1 ـ 11 ـ نقد التّرجمة: معاييره ومؤهلات ناقدها (تأکيدًا علی اللُّغتَين الفارسيّة والعربيّة) (العربیة)/الجزایر، مجلّة الإشعاع/ الرّقم 3/2015م

2 ـ 1 ـ 12 - تعامل ادبيات تطبيقی و ادبيات ملی/ادب نامه تطبیقی دانشگاه پیام نور/سال اول/شماره دوم/بهار 1394

2 ـ 1 ـ 13 ـ الأدب المقارن ودوره فی الأدب القومی/ موقع شبکة الضياء للمؤتمرات والدراسات بمغرب www.admin@diae.net/2014 م

2 ـ 1 ـ 14 ـ الأسلوب الصحیح لکتابة النّصوص العربیّة وتشکیلها/موقع شبکة الضياء للمؤتمرات والدراسات بمغرب www.admin@diae.net/2014 م

2 ـ 1 ـ 15 ـ ترجمه های متون دینی: آسیب ها، چالش ها و راهکارها (با تأکید بر زبان های عربی و فارسی)/مجموعه مقالات اولین کنگره جهانی علوم قرآن و حدیث/تهران 1394

2 ـ 1 ـ 16 ـ نقد تطبیقی قرآن کریم/مجموعه مقالات اولین کنگره جهانی علوم قرآن و حدیث/تهران 1394

2 ـ 1 ـ 17 ـ ترجمه پذيرها و ترجمه ناپذيرها (با تأکید بر زبان های فارسی و عربی)/مجموعه مقالات اولین کنگره جهانی زبان شناسی و ادبیات خارجی/تهران 1394

2 ـ 1 ـ 18 ـ ترجمه های متون دینی: آسیب ها، چالش ها و راهکارها (با تأکید بر زبان های عربی و فارسی)/مجموعه مقالات اولین کنگره جهانی زبان شناسی و ادبیات خارجی/تهران 1394

2 ـ 1 ـ 19 ـ  ترجمه درست و متفاوت 114 عبارت قرآنی پرکاربرد/بخش فرهنگی سایت خبرگزاری فارس/تهران 1394

2 ـ 1 ـ 19 ـ  چگونگی نگارش و حرکب گذاری عذبی دذ آموزش زبان فارسی/مجله مطالعات آموزش زان فارسی/قم: جامعة المصطفی شماره 1/ پاییز و زمستان 1394

و - ...

2 ـ 2 ـ ترجمه شده:

2 ـ 2 ـ 1 ـ هنر و جهانی شدن/دکتر محمد صالح مهدی/فصلنامه هنر/شماره 67/تابسنان 85

2 ـ 2 ـ 2 ـ منطق هنر و مهارت های صنعتی در هنرهای شرقی - اسلامی/عمران قیسی/فصلنامه هنر/شماره 67/تابسنان 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ دین، هنر و جهانی شدن/دکتر فهمی هویدی/فصلنامه هنر/شماره 67/تابسنان 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ مراحل تحول هنرهای تجسمی معاصر فلسطین/خبرنامه فرهنگستان هنر/فروردین 84

2 ـ 2 ـ 5 ـ ترجمه و ادبیات تطبیقی/حسام خطیب/مجله زبان و ادب/شماره 15/بهار و تابستان 83

2 ـ 3 ـ آماده برای چاپ:

2 ـ 3 ـ 1 ـ بهترین راهکارهای انتقال آموزه های نهج البلاغه

2 ـ 3 ـ 2 ـ ترجمه پذیرها و ترجمه ناپذیرها

2 ـ 3 ـ 3 ـ نقد متون عربی «کليله و دمنه»

2 ـ 3 ـ 4 ـ و...

2 ـ 4 ـ در دست تألیف:

2 ـ 4 ـ 1 ـ نقد ترجمه های قرآن

2 ـ 4 ـ 4 ـ و...

3 ـ طرح ها:

3 ـ 1 ـ نقش ساختارهای نحوی در ترجمه، دانشگاه پیام نور تهران

3 ـ 2 ـ کارگاه های تخصصی:

3 ـ 2 ـ 1 ـ «چگونه روشمند ترجمه کنیم؟» مناطق آموزش و پرورش تهران

3 ـ 2 ـ 2 ـ کارگاه «روش تدریس صرف و نحو عربی» مناطق آموزش و پرورش تهران

3 ـ 2 ـ 3 ـ «چگونه روشمند ترجمه کنیم؟» استادان دانشگاه پیام نور تهران (انجام نشد)

3 ـ 2 ـ 3 ـ «ترجمه قرآن، بایدها و نبایدها» نمایشگاه بین المللی قرآن کریم/دانشگاه پیام نور

3 ـ 3 ـ کنگره ها:

3 ـ 3 ـ 1 ـ «نقد ترجمه های موجود قرآن کریم»؛ دانشگاه «قم»/1383ش

3 ـ 3 ـ 2 ـ  همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، بخش ادبیات تطبیقی/ تهران: دانشگاه تربيت مدرس/ 1381ش

3 ـ 3 ـ 3 ـ نخستین کنگره نهج البلاغه و ادبیات/ قم:  مؤسسه قرآن و نهج البلاغه/ 1391ش

3 ـ 4 ـ سخنرانی ها:

3 ـ 4 ـ 1ـ عنوان: «نقد ترجمه چیست؟» ایران ـ تهران، دانشگاه علامه طباطبایی/ سال 1383

3 ـ 5 ـ میزگرد های تخصصی:

3 ـ 5 ـ 1 ـ دانشگاه قم با عنوان: «چرایی تدریس زبان وادبیات عربی برای رشته های غیر عربی»

4 ـ پایان نامه های دانشگاهی:

4 ـ 1 ـ راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه ها

5 ـ دفاع:

5 ـ 1 ـ دفاع از رساله كارشناسی ارشد با عنوان: «مُقارَنة الأزمنة بَین اللُّغتَین الفارسیة و العربیة»

5 ـ 2 ـ دفاع از پایان نامه دكتری برای اولین بار در ایران: «روش صحیح ترجمه از عربی به فارسی و نقد آن»

6 ـ مدیریت:

6 ـ 1 ـ مدیر گروه ادبیات دانشکده علوم قرآنی سال 77 - 79

7 ـ رتبه های علمی:

7 ـ 1 ـ رتبه نخست دانشگاه تربیت مدرّس در مقطع دكتری

7 ـ 2 ـ رتبه سوم كشوری در مقطع دكتری/مجمع علمی دانشجویان رزمنده

7 ـ 3 ـ چندین رتبه استانی در مقاطع ارشد و دكتری/مجمع علمی دانشجویان رزمنده.

8 ـ تدريس:

8 ـ 1 ـ تدریس دروس زبان و ادبیات عربی به زبان اصلی در دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاه ها

8 ـ 2 ـ تدریس دروس زبان و ادبیات عربی به زبان فارسی در دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد دانشگاه ها


افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 793
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :29
  • بازدید کل : 5372330

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید