• |
  • |
  • |
  • |
  • شنبه 2 تیر 1403
  • |
  • 11:19

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر محسن سیفی

سابقه آموزشي – پژوهشي دکتر محسن سيفي

عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

مرتبه علمی

پایه

مذکر

مونث

محسن

سیفی

ایرانی

7/6/1360

**

متاهل

استادیار

11

تلفن

email

fax

منزل

محل کار

55912743 ـ031

Motaseifi2002@yahoo.com

سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی

زبان و ادبیات عرب 

دانشگاه بوعلی

همدان

ایران

1382

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه تهران

تهران

ایران

1384

دکتری

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه تهران

تهران

ایران

1387

 عنوان پایان نامه فوق لیسانس : بررسی آثار و افکار فوزی المعلوف

عنوان رساله دکتری : سفرهای خیالی در شعر معاصر عربی

پست های اجرایی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان

کاشان

25/11/90

25/1/93

دانشگاه کاشان

مدیر و ناظر سايت عربي دانشگاه کاشان

کاشان

29/9/94

ادامه دارد

دانشگاه کاشان

استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری :

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی دانشجو

عنوان پایان نامه

1

فاطمه پيمان

کارشناسی ارشد

بررسي عناصر داستاني در رمان

 بين القصرين نجيب محفوظ

2

زهرا کريمي فيني

کارشناسی ارشد

تأثير سنتهاي ايراني در شعر عربي عصر عباسي اول

3

ربابه حسيني رباط

کارشناسی ارشد

فراخواني شخصيتهاي سنتي در شعر  نزار قباني و ممدوح عدوان

4

فرحناز شریعت 

کارشناسی ارشد

نمادهاي مقاومت در شعر

عز الدين المناصره

5

نجمه فتحعلي زاده

کارشناسی ارشد

بررسي تطبيقي شخصيت امام رضا در شعر معاصر عربي وفارسي

6

حديثه بهادري

کارشناسی ارشد

بررسي تطبيقي ربيعيات در شعر اندلس با بهاريه ها در شعر فارسي قرن 4و5

7

اسماء سلطانی فرد

کارشناسی ارشد

سبک شناسی نامه هاي امام علي(ع)

8

فريبا غني

کارشناسی ارشد

بررسي تطبيقي مضامين اجتماعي در شعر سعاد الصباح و پروين اعتصامي

9

زهرا نوروزي باغکمه

کارشناسی ارشد

بررسي مضامين سياسي اجتماعي در رمان الأزمان المظلمة نوشته طالب عمران

10

سجاد خندان

کارشناسی ارشد

سبک شناسي اشعار آييني سيد رضا الموسوي الهندي

11

فاطمه جعفر زاده

کارشناسی ارشد

سبک شناسی نامه هاي امام رضا(ع)

سوابق تدریس:

ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع تحصیلی

1

مکالمه 1-2-3

2

کارشناسی

2

روزنامه ها و مجلات عربی

2

کارشناسی

3

آزمایشگاه زبان 1

3

کارشناسی

4

متون نظم و نثر معاصر

2

کارشناسی

5

متون نظم و نثر عصر انحطاط

2

کارشناسی

6

نامه نگاري

2

کارشناسی

7

تاريخ ادبيات دوره اندلس

3

کارشناسي

8

تاريخ ادبيات معاصر

2

کارشناسی ارشد

9

نقد ادبي

2

دکتری

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

کتابة الرسائل و فن التلخيص

**مشترک

انتشارات دانشگاه پیام نور

نصوص من الشعر و النثر في العصرين المملوکي و العثماني

** مشترک

انتشارات دانشگاه پیام نور

فرهنگ واژگان و اصطلاحات پزشکي

** مشترک

انتشارات جهاد دانشگاهي

شعر و شاعري از منظر پيامبر اکرم

** مشترک

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

دفاع مقدس در آيينه ادبيات(پذيرش شده)

** مشترک

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات :

عنوان

نام نشریه

رتبه نشریه

دوره و سال انتشار

1

بررسي تطبيقي  سيره امام رضا ( ع)

شعرعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسين بهجتی

فرهنگ رضوي

علمی پژوهشي

پذيرش به تاريخ20/5/95

2

رمزگشايي از نمادهاي اشغالگران در شعر

عز الدين المناصره

نقد ادب معاصر عربي

علمی پژوهشي

پذيرش به تاريخ20/4/95

3

دراسةٌ أسلوبية في قصيدة "وردة علي جبين القدس" للشاعر الفلسطيني «هارون هاشم الرشيد»

فصلنامه اللغة العربية و آدابها

علمي پژوهشي

پذيرش به تاريخ31/6/94

4

نقدي بر کتاب تاريخ آداب اللغة العربية

پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني

علمی پژوهشي

پذيرش به تاريخ29/3/94

5

پيوند «الکوميديّا  السمّاويّة» سروده محمدالفراتی با قرآن کريم 

فصلنامه مطالعات قرآني

علمي پژوهشي

شماره22

زمستان 1394

6

دراسة سيميائية في قصيدة «في المغرب العربي» للسياب

دراسات الأدب المعاصر

علمی پژوهشي

دوره 6 شماره22

مرداد94

7

دراسة اسلوبية في شعر الموسوي الهندي

دراسات الأدب المعاصر

علمی پژوهشي

دوره 6 شماره28

زمستان 94

8

نقد تطبيقي آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و سیمین بهبهاني

زن و فرهنگ

علمی پژوهشي

شماره22،زمستان 93

9

بررسي تطبيقي رويکرد سعاد الصباح و پروين اعتصامي به مسایل اجتماعي

زن و فرهنگ

علمی پژوهشي

شماره25،

 پاییز 1394

10

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان

(بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف،نوح ...

ادب عربي

علمی پژوهشي

سال 7شماره2

پاییز و زمستان94

11

بررسی تطبیقی مضامین دو اثر عرفاني مصباح الارواح بردسیری کرمانی و عينيه  سینوی

عرفان اسلامی

علمی پژوهشي

شماره 39،بهار 1393

12

درنگی بر آواشناسي فاصله آيات در سوره نبا

فصلنامه پژوهشهای ادبی- قرآني

علمی پژوهشي

 شماره 4، زمستان 1392 

13

نقد ترجمه «روضه الورد»

فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي

علمی پژوهشي

 شماره 13، پاييز 1392 

14

فراهنجاري  زباني در صحيفه سجاديه

مجله پژوهش هاي قرآن و حديث

علمی پژوهشي

، سال چهل و ششم، شماره 2، پاييز و زمستان 1392 

15

بررسي تطبيقي دو قصيده عرفاني «عينيه» ابن سينا و «علي طريق ارم» نسيب عريضه

فصلنامه لسان مبين

علمی پژوهشي

 سال سوم، شماره 8، تابستان 1391 

16

ناسازوارگي در سروده هاي عرفاني (مطالعه مورد پژوهانه: ديوان كبير «ابن عربي» و ديوان «ابن فارض»

كاوش نامه ادبيات تطبيقي

علمی پژوهشي

 شماره 6، تابستان 1391

17

جستاري تطبيقي در مراحل سفر عرفاني عطار نيشابوري در منطق الطير و نسيب عريضه در علي طريق إرم

كاوش نامه ادبيات تطبيقي

علمی پژوهشي

 شماره 7، پاییز 1391

18

دشواری ترجمه زبان عرفان )بررسی مورد پژوهانه: غزليات مختارة من ديوان شمس تبريز (

پژوهشهاي ترجمه

در زبان و ادبيات عربي

علمی پژوهشي

شماره13،

 زمستان 94

19

تجلی امام عصر (عج) در آينه شعر معاصر عربي

فصلنامه پژوهش هاي مهدوي

علمی ترويجي

 شماره 6، پاييز 1392 

20

کاربست نماد رنگ‌ها در بيداری اسلامی مردم يمن (مطالعه مورد پژوهانه شعر «عبدالله بردونی»)

مطالعات بيداري اسلامي

علمی ترويجي

شماره 5،تابستان93

21

بررسي فضاي موسيقيايي در قصيده کوثريه سروده الموسوي الهندي

ادبيات شيعه

علمی ترويجي

شماره4 پاييز و زمستان 1393

22

بررسي دو خاندان ايراني برمکي و نوبختي در شعر ابونواس اهوازي

مطالعات تاريخ و تمدن ايران و اسلام

علمی ترويجي

شماره اول

بهار1395

 

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانس های  داخلی و خارجی:

عنوان

محل کنفرانس

زمان برگزاری

1

جشنها و اعیاد ایرانی نمایانگر نفوذ هویت ایرانیان

همایش ملی جوانان، رسانه، روایتگری هویت اسلامی- ایرانی- شیراز

1390

2

المهارات اللغويّة الأربع في الجامعات الإیرانيّة

المؤتمر الدولي الثاني للغات- مالزي

1390

3

دراسة اسباب قلّة رغبة التلاميذ الإیرانيين إلی تعلّم اللغة العربيّة في الثانويّات

المؤتمر الدولي الثاني للغات- مالزي

1390

4

التناص القرآني في الادب الصغير

همایش ملی قرآن کریم و زبان عربی

1390

8

بررسي تطبيقي وصف گل در شعر فارسي سبک خراساني و شعر عربي دوره اندلس

همايش بين المللي جستارهاي ادبي،زبان و ارتباطات فرهنگي

1394

6

موتيف مرگ در شعر قيصر امين پور و فوزي المعلوف

همايش بين المللي جستارهاي ادبي،زبان و ارتباطات فرهنگي

1394

7

بررسي مضامین سیاسی اجتماعي در رمان الازمان المظلمة نوشته طالب عمران

همايش بين المللي جستارهاي ادبي،زبان و ارتباطات فرهنگي

1394

8

گونه‌های نفوذ فرهنگ فارسی در فرهنگ عربی در شعر شاعران ایرانی‌تبار عصر عباسی دوم

نخستين کنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهشهاي تطبيقي در آن

1394

9

«روضة الورد»، ذکر جميل سعدي به زبان عربي

نخستين کنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهشهاي تطبيقي در آن

1394

10

« سيماي شجاع دلان در سروده‌های صوفیانه محمد الفیتوری»

نخستين کنفرانس بين المللي ادبيات و پژوهشهاي تطبيقي در آن

1394

11

سيماي شيراز در ياددشتهاي يک جهانگرد

همايش ملي جايگاه فارس در عرصه زبان و ادبيات عربي-شيراز

1394

12

جلوه هاي پايداري در شعر عزالدين المناصره

همايش ملي مقاومت ،ادب و هنر قم

1394


افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 747
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :28
  • بازدید کل : 5420109

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید