• |
  • |
  • |
  • |
  • یکشنبه 17 اسفند 1399
  • |
  • 20:42

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اخبار رشته زبان و ادبیات عربیسخنرانی "چیستی زبان دین" در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد
جلسه سخنرانی دکتر خلیل پروینی با عنوان "چیستی زبان دین" با حضور اساتید گروه آموزش زبان و ادبیات عربی و جمع کثیری از دانشجویان در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
دکتر پروینی ابتدا با ذکر مقدمه ای در باب فضایل ماه مبارک رمضان و ارتباط آن با قرآن کریم و اشاره به هدایت بودن قرآن، تأمل در زبان قرآن و کوشش در بازشناسی این زبان را یک ضرورت دانستند ایشان دو عامل: انس و اشتیاق دین ورزان و نیز وجود معانی غیبی و ماورایی مانند وجود خدا، فرشتگان، شیاطین، وحی و... را از جمله علل و انگیزه های تأمل در زبان متون دینی و چگونگی فهم گزاره ­های این متون را از دغدغه ­های دیرین دین ­پژوهان و دین داران خواندند.
ایشان ضمن بیان این نکته که دین دارای محتوایی است که از طریق ابزار زبان انتقال می یابد تلاش برای فهم زبان دینی امری با سابقه دانستند، به اهمیت مضاعف این مسأله در اندیشه غربی اشاره نموده، و تلاش های دین پژوهانه از قبل از دوره رنسانس را فتح باب نگرشهای انتقادی به متون دینی یهودی و مسیحی برشمردند و ضمن بیان چالشهای فهم زبان دین در غرب پس از دوران رنسانس، نتیجه این چالشها را در؛ سلب معنا از گزاره های دینی، کارکردگرایی محض، نمادانگاری و واقع نگری انتقادی از زبان دین، نادیده گرفتن قصد مؤلف و محتوای متن، وابسته نمودن معنا به ذهنیت خواننده (رهیافت هرمنوتیکی) و... بیان کردند.
 
ایشان در ادامه  و پس از طرح سابقه زبان پژوهی دینی  در غرب و چالشهای موجود برسرآن و پیامدهای ناشی از این چالشها ،جهت  تامل و تعمق بیشتردرباره چیستی زبان گفتمانی قرآن، سؤالاتی را مطرح کردند:
-.آیا همین رویکردهای زبان دینی و هرمنوتیکی تنها گزینه پیش روی مسلمانان در فهم زبان قرآن است؟
-. اصلا هویت زبان قرآن چیست؟
-.خداوند در مخاطبه تشریعی قرآن و ابلاغ پیام هدایت انسان از چه سبک و شیوه هایی استفاده کرده است؟
-.آیا قرآن در قالب زبان تخصصی، علمی، فلسفی بیان شده است یا به زبان متعارف معمول بشر؟
-.آیا قرآن دارای زبان واحد است یا به تناسب تنوع و فراوانی موضوعات طبیعی و ماورای طبیعی و نیز با توجه به سطوح و لایه های تو در توی معانی جاویدانش، دارای زبانهای ترکیبی و متعدد  و متنوع است؟
-.آیا زبان قرآن در ساحات متنوع گزاره­ها و آموزه­ها، زبان واقعگرایانه و واقع گویانه  و معرفت  محوراست یا صرفا زبانی کارکرد گرایانه و احساس برانگیز و نمادین؟
-.آیا زبان قرآن، قاعده مند است یا هنجار شکن و شالوده شکن؟
-.آیا زبان قرآن ناظر بر معانی ویژه و وضع عرفی خاص است یا ناظر بر همان معنای عام لغوی عرفی؟
-.قرآن زبان نمادها یا حقایق متعالی؟ آیا زبان قرآن در قلمرو مفاهیم متافیزیکی، شبحی و سایه ای  از حقیقت است یا خود حقیقت؟
لازم به ذکر است که منظوراز زبان قرآن طبیعتا تعیین نوع زبان از حیث خانواده های زبانی نیست چرا که همگان می دانند زبا قرآن ، عربی است بلکه منظور زبان گفتمانی و مفاهمه ای قرآن با مخاطبانش در طول تاریخ می باشد.
از جمله محورهای اصلی این سخنرانی موارد زیر است:
توجه به زبان دین در دوران باستان و نیز در دوران قرون وسطی ، توجه به زبان دین در  عصر جدید، پیدایش بسترهای نو در طرح زبان دین، برخی زمینه های پیدایش عصر جدید، برخی ویژگی های فکری و فرهنگی غرب و تفاوت ان با  زمینه های دینی – فکری جهان اسلام، آثار فکری فرهنگی قرآن، اهتمام به زبان قرآن در دانش های اسلامی، پیوند دین و زبان در فرهنگ اسلامی، زبان قرآن در ساحت مفردات، زبان قرآن در سطح گزاره ها و جملات، زبان قرآن زبان نمادها یا حقایق متعالی؟، زبان قرآن زبان ویژه هدایت...
در پایان این نتیجه گرفته شد که رهیافتهای موجود در غرب در باره زبان دین، به فهم زبان قرآن کمک می کند اما تطبیق کامل همه آن رهیافتها و رویکردها بر زبان قرآن مخصوصا رهیافتهای مربوط به خوانشهای نا متناهی و مرگ نویسنده به هیچ وجه درست نمی تواند باشد چرا که قرآن خودش را نور و هدایت معرفی می کند پس نمی تواند دلاتهای روشن نداشته باشد البته قرآن کریم سطوح و لایه های معنایی دارد همانگونه که امام صادق علیه السلام می فرماید: کتاب الله علی أربعة أشیاء: 1.العبارات 2.الإشارات 3.اللطائف 4.الحقائق .
عبارات را عوام ،اشارات را خواص، لطائف را اولیاء الله و حقایق را انبیاء الله می فهمند ،این مطلب فرق می کند با انچه که شالوده شکنان می گویند متن می تواند به تعداد خوانندگان خوانشهای نا متناهی داشته باشد.
در ادامه استادان و دانشجویان ضمن طرح پرسش هایی ، به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
 
این برنامه توسط گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی و با همکاری انجمن علمی دانشجویان و به مناسبت برگزاری جلسه افطاری این گروه در سالن استاد شکویی برگزار و با استقبال جمع کثیری از اساتید و دانشجویان مواجه شد.

افزودن نظرات:


دکتر خلیل پروینی به عنوان سردبیر نشریه اللغة العربیة و آدابها منصوب شد
دکتر خلیل پروینی به عنوان سردبیر نشریه اللغة العربیة و آدابها منصوب شد

تأسیس شورای همکاری نهادهای زبان و ادبیات عربی
تأسیس شورای همکاری نهادهای زبان و ادبیات عربی

برگزاری اولین جشنواره‌ی ملی نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی

برگزاری اولین جشنواره‌ی ملی نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی


انتخاب دکتر علی خضری به عنوان پژوهشگر برتر استان بوشهر
انتخاب دکتر علی خضری به عنوان پژوهشگر برتر استان بوشهر
 

انتخاب دکتر رسول بلاوی به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله أبحاث البصرة للعلوم الإنسانیة
انتخاب دکتر رسول بلاوی به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله أبحاث البصرة للعلوم الإنسانیة

انتشار شماره اول مجله «نقدنامه زبان و ادبیات عربی»
انتشار مجله «نقدنامه زبان و ادبیات عربی»

راه‌های توسعه مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی بررسی می‌گردد
با مشارکت علمی دانشگاه‌های خلیج فارس بوشهر، سمنان و یزد نشست علمی مشترک مجازی در خصوص راه‌های توسعه مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی برگزار می‌گردد.

نشست تخصصی «ادبیات تطبیقی در ایران؛ حال و آینده»

آگهی درخواست تألیف مقاله برای مجله مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
نشریه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم ، وابسته به دانشکده علوم قرآنی خوی ، جهت تامین مقالات و اخذ مجوز و رتبه علمی وزارتی  اقدام به سفارش تألیف مقاله می نماید .

آدرس اینترنتی و اطلاعات مجلات علمی ایران مرتبط با رشته زبان و ادبيات عربی مصوب وزارت علوم

برای مشاهده اطلاعات نشریه روی عنوان آن و جهت مشاهدی ی سایت آن روی علامت پیوند(AWT IMAGE) که در انتهای خط قرار دارد کلیک نمایید:


محاضرة د.خاقاني علی الخطّ في الاجتماع السنوي لمدرسي العربية في إندونیسیا

فراخوان مرجعیت در حوزه زبان و ادبیات عربی
فراخوان مرجعیت در حوزه زبان و ادبیات عربی

شيوه نامه مرجعيت در زبان و ادبيات عربي

دکتر هادی نظری مقدم به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر هادی نظری مقدم به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی تربیتی استادان و دبیران آموزش زبان عربی برگزار می گردد
دومین جشنواره تجربیات برتر آموزشی تربیتی استادان و دبیران آموزش زبان عربی در پردیس شهید بهشتی مشهد دانشگاه فرهنگیان برگزار می گردد

آزمون بسندگی مهارت های زبانی «التنال» با تأیید وزارت علوم در دانشگاه الزهراء برگزار می گردد
آزمون بسندگی مهارت های زبانی عربی «التنال» با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوم آبان 1398 در دانشگاه الزهراء برگزار می گردد

دکتر ابوالحسن امین مقدسی به مرتبه استادی ارتقاء یافت

پیام تسلیت انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پی درگذشت دکتر محمود شکیب انصاری عضو هیأت علمی فقید دانشگاه شهید چمران اهواز
در پی دریافت خبر درگذشت استاد فقید گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی پیام تسلیتی صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

مطالعات سبک شناختی قرآن کریم
مجله  مطالعات سبک شناختی قرآن کریم منتشر شد.
سایت مجله
http://style.quran.ac.ir/
 

البیان الختامي للمؤتمر العالمي الأول لرؤساء أقسام اللغة العربية
البیان الختامي للمؤتمر العالمي الأول لرؤساء أقسام اللغة العربية والذي أقيم بجامعة أصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اعضای جدید کارگروه تخصصی زبان و ادبیات عربی منصوب شدند
پس از انتخابات سراسری که به صورت الکترونیکی بین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه ها برگزار شد، اعضای جدید کارگروه تخصصی زبان و ادبیات عربی منصوب شدند.

دکتر رضا امانی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر رضا امانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

فراخوان ارسال مقاله به دوفصلنامه آرایه های ادبی قران کریم
فراخوان ارسال مقاله به دوفصلنامه علمی تخصصی آرایه های ادبی قران کریم وابسته به جامعة المصطفی العالمية منتشر شد.

دکتر رسول بلاوی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر رسول بلاوی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

دکتر فاروق نعمتی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر فاروق نعمتی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

دکتر محمد تقي زند وکيلي به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت
دکتر محمد تقي زند وکيلي عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

دکتر سید مهدی مسبوق پژوهشگر برتر استان همدان شد
دکتر سید مهدی مسبوق عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا پژوهشگر برتر استان همدان شد

دکتر امیر مقدم متقی به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات و عربی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد
دکتر امیر مقدم متقی طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات و عربی این دانشگاه منصوب شد.

دکتر عبدالرضا عطاشی به عنوان رئیس واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
دکتر عبدالرضا عطاشی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رئیس واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

دوره آموزش مهارت های زبان عربی در دانشگاه امام صادق برگزار می گردد
دوره آموزش مهارت های زبان عربی ویژه خواهران در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار می گردد

آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 575
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :2
  • بازدید کل : 3257087

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید