• |
  • |
  • |
  • |
  • شنبه 2 تیر 1403
  • |
  • 08:42

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر عبدالحسین فقهی

AWT IMAGEدکتر عبدالحسین فقهی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران )

دانشکده گروه:  دانشکده ادبیات و علوم انسانی‏‎/‎‏گروه زبان و ادبیات عربی

مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  ۰۲۱۶۶۴۹۱۴۳۴
دور نگار:  ۶۶۴۰۷۴۲۱
آدرس پستی:  دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی
پست الکترونیکی:  
afeghhi(AT)ut.ac.ir
 

  خدمات علمی اجرایی AWT IMAGE
   ۱۳۹۰‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده ادبیات‏‎,‎‏دانشکده ادبیات (کمیسیون موارد خاص
   ۱۳۹۰‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏عضو شورای بازنگری در مشخصات کلی و سرفصل دروس گروه زبان و ادبیات عربی‏‎,‎‏دانشکده ادبیات‏‎-‎‏شورای بازنگری در مشخصات کلی و سرفصل دروس گروه زبان و ادبیات عربی
   ۱۳۸۹‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏نماینده تام الاختیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی در پردیس ارس‏‎,‎‏دانشکده ادبیات(نمایندگی پردیس ارس
   ۱۳۸۹‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏ریاست انجمن علمی ایرانی زبان و ادبیات عربی کشور‏‎,‎‏دانشگاه تربیت مدرس‏‎-‎‏ریاست انجمن علمی ایرانی زبان و ادبیات عربی کشور
   ۱۳۸۹‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏مدیر گروه زبان و ادبیات عربی‏‎,‎‏دانشکده ادبیات و علوم انسانی‏‎-‎‏مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏عضو دبیرخانه همایش آموزش زبان عربی و کمیته علمی ‏‎,‎‏دبیرخانه همایش آموزش زبان عربی و کمیته علمی
   ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۸۹‏‎,‎‏مدیر گروه زبان و ادبیات عربی‏‎,‎‏دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی‏‎-‎‏مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
   ۱۳۸۵‏‎,‎‏۱۳۸۷‏‎,‎‏مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎-‎‏دانشکده ادبیات‏‎-‎‏مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده
   ۱۳۸۳‏‎,‎‏۱۳۸۹‏‎,‎‏مدیر گروه زبان و ادبیات عربی‏‎,‎‏دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران‏‎-‎‏مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
   ۱۳۸۲‏‎,‎‏۱۳۸۲‏‎,‎‏عضو کمیسیون ادبیات و هنر امور پژوهشهای کاربردی ‏‎,‎‏دانشگاه تهران (کمیسیون ادبیات و هنر امور پژوهشهای کاربردی
   ۱۳۷۱‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏مشاور معاونت محترم آموزشی دانشگاه‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎-‎‏معاونت آموزشی دانشگاه
   ۱۳۶۷‏‎,‎‏۱۳۶۹‏‎,‎‏سرپرستی مرکز آموزش معارف اسلامی دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎-‎‏سرپرست مرکز آموزش معارف اسلامی
   ۱۳۶۷‏‎,‎‏۱۳۷۰‏‎,‎‏سرپرستی دوره شبانه دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎-‎‏سرپرست مرکز دوره شبانه دانشگاه
   ۱۳۶۲‏‎,‎‏۱۳۶۳‏‎,‎‏ کارشناس ارشد استانهای شرقی کشور ‏‎,‎‏کارشناس ارشد امور مالی وزارت کشور
   ۱۳۶۰‏‎,‎‏۱۳۶۱‏‎,‎‏فرماندار‏‎,‎‏فرمانداری شهرستان مرند

بالا

  دروس آموزشی AWT IMAGE
کارشناسی
   تاریخ ادبیات ازجاهلی تاپایان اموی
   ترجمه ازعربی به فارسی وبالعکس
   ترجمه ازعربی به فارسی وبرعکس
   تمرین دبیری
   تمرین صرف ونحو۲
   روش تحقیق وماخذشناسی
   روش تدریس زبان عربی
   صرف۱
   فقه اللغه
   فن ترجمه
   فن ترجمه دبیری
   قرائت متون تفسیری قران کریم
   متون اسلامی
   متون تاریخی وجغرافیائی
   متون حدیث
   نهج البلاغه واحادیث اسلامی
کارشناسی ارشد
   روش تحقیق و مقاله نویسی
   روش تحقیق وسمینارمسائل مربوط
   عربی (۲)
   متون اسلامی
   مقاله نویسی ومحاضره
   پایان نامه
   عربی (۲)

بالا

  راهنمایی پایان نامه AWT IMAGE
پایان نامه های کارشناسی ارشد
   ترجمه و تحقیق کتاب اعلام النهضه العربیه الاسلامیه فی العصر الحدیث تالیف صلاح کی احمد‏‎,‎‏اعظم صادقی‏‎,‎‏۱۳۹۰
   نظرات نقدی علی مهدی زیتون ا تکیه بر ترجمه کتاب الحداثه الشعریه‏‎,‎‏مهدی شریعت فر‏‎,‎‏۱۳۹۰
   ترجمه کتاب جماعه دیوان و عمر خیام‏‎,‎‏رسول فتحی مظفری‏‎,‎‏۱۳۹۰
   ترجمه و بررسی کتاب ثلاثیه البرده تالیف حسن حسین چاپ ۱۹۸۷م‏‎,‎‏راضیه صدری خانلو‏‎,‎‏۱۳۹۰
   شرح و ترجمه ۲۰۰ بیت از اشعار ابن منیر طرابلسی در مدح اهل بیت (ع‏‎,‎‏حسن خلف‏‎,‎‏۱۳۹۰
   بررسی تطبیقی عنصر زمان در شعر فارسی و عربی با تاکید بر اشعار عبدالوهاب بیاتی مهدی اخوان ثالث نازک الملائکه‏‎,‎‏سید مطهره معافی مدنی‏‎,‎‏۱۳۹۰
   ترجمه و شرح کتاب کفایه الطالب فی مناقب علی بن بی طالب اثر گنجی شافعی‏‎,‎‏ابوالفضل شهرزاد‏‎,‎‏۱۳۹۰
   بررسی اعراب آیات مشکل قرآن‏‎,‎‏محمدرضا غفاری‏‎,‎‏۱۳۸۹
   چگونگی بروز و ظهور خط عربی و سهم ایرانیان در رشد و تهذیب آن‏‎,‎‏زهرا عطایی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه و شرح کتاب (مدخل الی اللسانیات همراه با مقدمه ای علمی در باب زبان شناسی‏‎,‎‏فخرالسادات موسوی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه و بررسی کتاب الطره شرح لامیه الافعال ابن مالک‏‎,‎‏رحیم آذرنیا‏‎,‎‏۱۳۸۹
   تدوین فرهنگ اصطلاحات معاصر بر اسا ترجمه کتاب معجم التعابیر‏‎,‎‏محمد حسن نژاد‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسی معرفی و تحلیل کتاب صبح الاعشی فی صناعه الانشا با تکیه بر آداب و رسوم ایرانیان‏‎,‎‏صالحه سیاوشی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه و نقد و بررسی کتاب الایقاع و الزمان (کتابات فی نقد الشعر اثر جودت الدین‏‎,‎‏عباس جلالی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   ترجمه و نقد و بررسی کتاب الایقاع و الزمان (کتابات فیط نقد الشعر اثر جودت فخرالدین‏‎,‎‏عباس جلالی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   تصحیح و تحقیق نسخه خطی تفسیر حقایق التویل سوره مبارک آل عمران از عبدالرزاق کاشانی‏‎,‎‏ثمانه موسوی‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه کتاب صبح الاعشی فی صناعه الانشا( ج ۱ به همراه مقدمه ای در معرفی نویسنده و نقد و بررسی کتاب‏‎,‎‏سید اسماعیل قاسمی موسوی‏‎,‎‏۱۳۸۸
   نگاهی به زندگی ادبی سیوطی به همراه ترجمه شرح سه مقامه از مقامات او‏‎,‎‏علی طهماسبی‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه نیمه دوم کتاب اهل البیت فی مصر از صفحه ۲۴۰ تا آخر‏‎,‎‏کبری عزیزی‏‎,‎‏۱۳۸۸
   ترجمه و شرح کتاب حیاه المسیح عباس عقاد‏‎,‎‏مسعود احمدی‏‎,‎‏۱۳۸۸
   بررسی رمانهای تاریخی جرجی زیدان با تکیه بر رمان احمد بن طولون و ترجمه آن‏‎,‎‏صفورا فصیح رامندی‏‎,‎‏۱۳۸۸
   اصول ارزیابی متون ترجمه شده از عربی به فارسی‏‎,‎‏حافظ نصیری‏‎,‎‏۱۳۸۸
   فرهنگ اصیطلاحات بازرگانی همراه با شرح واژگان با ذکر نمونه هایی از متون‏‎,‎‏آیت الله خزایی‏‎,‎‏۱۳۸۷
   ترجمه کتاب مذاکترات ارقش میخائیل نعیمه به همراه بررسی و تحلیل اسلوب کتاب ‏‎,‎‏علی قربان باقری‏‎,‎‏۱۳۸۷
   ترجمه کتاب مدخل الی الروایه المصریه‏‎,‎‏امیر محمودی‏‎,‎‏۱۳۸۷
   شواهد حکمت و ادب در آثار ابن مقفع‏‎,‎‏مجتبی محمدی‏‎,‎‏۱۳۸۷
   شاهدیابی نحوی مبادی العربیه از نهج البلاغه‏‎,‎‏مریم مهدی پور‏‎,‎‏۱۳۸۷
   گردآوری شرح و ترجمه اشعار منسوب به امام سجاد (ع‏‎,‎‏محبوبه زارع مهرجردی‏‎,‎‏۱۳۸۶
   بررسی ادبی و هنری ملحمه سعید العسیلی درباره حضرت ابوالفضل‏‎,‎‏سید مهدی نوری کیذقانی‏‎,‎‏۱۳۸۶
   شرح و ترجمه و اعراب گذاری قصیده کشف الغمه فی مدح سید الامه‏‎,‎‏وفا حسن پور‏‎,‎‏۱۳۸۶
   بررسی احوال جریر و بررسی نقایص او با اخطل و فرزدق‏‎,‎‏ابوالفضل رضوانی ‏‎,‎‏۱۳۸۵
   سیمای فاطمه زهرا (س در شعر عربی‏‎,‎‏عباس گنجعلی‏‎,‎‏۱۳۸۴
   شعر عربی در خراسان عصر اموی‏‎,‎‏روح الله صیاد نژاد‏‎,‎‏۱۳۸۳
   حضرت زهرا (س در شعر فرطوسی‏‎,‎‏حجت الله فسنقری‏‎,‎‏۱۳۸۳
   انسان در شعر ابوالعلا معری‏‎,‎‏مهناز زمانی‏‎,‎‏۱۳۸۳
   بررسی ساختار محتوا مضمون و هرمنوتیک رساله الغفران به همراه گزارش فارسی از نامه ابن قارح‏‎,‎‏رضا نیرآبادی‏‎,‎‏۱۳۸۲
   ابراهیم ناجی و گرایش رمانتیکی‏‎,‎‏عباس محمدزاده‏‎,‎‏۱۳۸۲
   نازک الملائکه و سیمای انسان در شعر او‏‎,‎‏ابوالفضل پوربافرانی‏‎,‎‏۱۳۸۲
   اسلوب نفی در قر آن کریم ‏‎,‎‏کوکب صفری‏‎,‎‏۱۳۸۱
   شرح شواهد شعری تفسیر کشاف زمخشری‏‎,‎‏جعفر زلکی بدیل‏‎,‎‏۱۳۸۰
   مفهوم مجد در شعر متنبی‏‎,‎‏مریم صاعد واقفی افوشته‏‎,‎‏۱۳۸۰
   روایتگری و روایتگران در ادب عربی‏‎,‎‏زهرا شرفی‏‎,‎‏۱۳۸۰
   استعاره و تشبیه در دیوان متنبی‏‎,‎‏لیلا رهنما‏‎,‎‏۱۳۷۹
   بررسی اشعار حسان بن ثابت انصاری در باره پیامبر (ص‏‎,‎‏سید اسماعیل موسوی نعوت‏‎,‎‏۱۳۷۹
   بررسی اسما موصول از دیدگاه نحویان و بلاغیان با استشهاد به قرآن کریم‏‎,‎‏مری افشاری پور‏‎,‎‏۱۳۷۸
   الشعرا الحکما فی العصر الجاهلی دراسه حیاتهم و آرائهم الحکمیه‏‎,‎‏صادق محرابیان‏‎,‎‏۱۳۷۸
   شاعران حکیم در عصر جاهلیت ‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸
پایان نامه دکتری
   مقایسه و تحلیل بث الشکری در شعر معاصر شاعران برجسته ایران و عرب‏‎,‎‏شهریار گیتی‏‎,‎‏۱۳۹۰
   بررسی جایگاه ادبی و فرهنگی ابوتمام در ایران و تثیر فرهنگ ایرانی بر شعر او‏‎,‎‏امیر مقدم متقی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسی نقد ادبی دکتر احسان عباس با مطالعه موردی نقد وی بر شعر معاصر عرب‏‎,‎‏حسین تک تبار فیروزجائی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسی و تحلیل و مقایسه دو منظومه بلند حماسی عیدالغدیر و ملحمه الامم علی (ع در ادبیات معاصر عرب‏‎,‎‏سید مهدی نوری کذیقانی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   بررسی و تحلیل و مقایسه ی دو منظومه بلند حماسی عبدالغدیر و ملحمه الامام علی (ع در ادبیات معاصر عرب‏‎,‎‏سید مهدی نوری کیذقانی‏‎,‎‏۱۳۸۹
   تصحیح و تحقیق بخش دوم نسخه خطی تفسیر حقایق التویل فی دقائق التنزیل از عبدالرزاق کاشانی‏‎,‎‏محمود شهبازی‏‎,‎‏۱۳۸۸
   تصحیح و تحقیق بخش اول نسخه خطی تفسیر حقایق التاویل فی دقایق التنزیل از عبدالرزاق کاشانی‏‎,‎‏عبدالله شفیعی‏‎,‎‏۱۳۸۷
   بررسی زندگی و آرای صرفی و نحوی ابوعلی فارسی‏‎,‎‏شیرکو یاری‏‎,‎‏۱۳۸۷
   بررسی افکار انتقادی ابوالعلای معری در اللزومیات پیرامون مسایل دینی اخلاقی اجتماعی و سیاسی اثر ابوالحسن محمد مومن الجنابذی با مقدمه‏‎,‎‏سید مهدی مسبوق‏‎,‎‏۱۳۸۷
   ترجمه و تحلیل و شرح یکهزار بیت از دیوان شریف رضی‏‎,‎‏محمد جرفی‏‎,‎‏۱۳۸۶
   بررسی حذف مدائح علوی در تصحیح برخی دیوانهای شعر عربی‏‎,‎‏زهرا جلیلی‏‎,‎‏۱۳۸۴
   بررسی تثیر حمعیت های ادبی در تحولات ادبی معاصر عرب‏‎,‎‏ابراهیم اناری بزچلوئی‏‎,‎‏۱۳۸۳
   پیدایش ترسل و انواع آن نزد عرب از زمان جاهلیت تا اواخر عصر اموی‏‎,‎‏رحمت پور محمد شیر جوپشت‏‎,‎‏۱۳۸۲
   بررسی زندگی و افکار اجتماعی و سیاسی صلاح عبدالصبور‏‎,‎‏حمید احمدیان‏‎,‎‏۱۳۸۱
   علی بن ابی طالب در شعر معاصر عرب‏‎,‎‏مصطفی شیروی خوزانی‏‎,‎‏۱۳۸۰
   نقد و تحلیل نثر فنی عربی در مقامات‏‎,‎‏عبدالرحیم حقدادی‏‎,‎‏۱۳۷۹
   نقش ادبای ایرانی در تطور ادب عباسی‏‎,‎‏سید محمد موسوی بفروئی ‏‎,‎‏۱۳۸۵
   ترجمه و تئوری های ترجمه از عربی به فارسی ‏‎,‎‏عدم اعلام ‏‎,‎‏۱۳۷۸

  انتشارات(کتاب-مقاله-همایش) AWT IMAGE
کتابهای علمی
   فرهنگ جامع مثل ها و حکمت ها ‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏۴۱۶‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۸۹
 
مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات داخلی
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ محمد رضا غفاری‏‎,‎‏"برسی تطور خطا به در جاهلیت و صدر اسلام "‏‎,‎‏لسان مبین ‏‎-‎‏ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ‏‎-‎‏ با همکاری دانشگاه های دیگر‏‎,‎‏جدید‏‎,‎‏چهارم‏‎,‎‏۱۶۳‏‎,‎‏۱۳۹۰
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ علیرضا فرازی‏‎,‎‏"نقد و بررسی ادعای خاورشناسان در باب وجود اشتباهات دستوری در قرآن کریم"‏‎,‎‏مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۹۷‏‎,‎‏۱۳۸۹
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ حافظ نصیری‏‎,‎‏"ارزیابی روشمند متون ترجمه شده از عربی به فارسی"‏‎,‎‏زبان پژوهی (علوم انسانی سابق) ‏‎-‎‏ دانشگاه الزهرا (س)‏‎,‎‏سال اول ‏‎,‎‏دوم‏‎,‎‏۷۱‏‎,‎‏۱۳۸۹
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ سید اسماعیل قاسمی موسوی‏‎,‎‏"بررسی مختصر ارکان دبیرخانه مرکزی دولت در عصر ممالیک براساس کتاب صبح الاعشی"‏‎,‎‏ادب عربی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی‏‎,‎‏۱‏‎/‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۵۵‏‎,‎‏۱۳۸۸
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ حسین قائمی اصل‏‎,‎‏"صاحب بن عباد شاعر اهل بیت ع"‏‎,‎‏مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران‏‎,‎‏۵۹‏‎,‎‏۳‏‎-‎‏۱۸۶‏‎,‎‏۱۵۰‏‎,‎‏۱۳۸۷
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ عسگر بابازاده اقدم‏‎,‎‏"گرایش دینی در آثار مصطفی صادقی رافعی "‏‎,‎‏پژوهشنامه قرآن و حدیث‏‎-‎‏ انجمن علوم قرآن و حدیث‏‎,‎‏دوم‏‎,‎‏۲‏‎,‎‏۷۹‏‎,‎‏۱۳۸۶
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ محمد جرفی‏‎,‎‏"الشریف الرضی الغراض والفنیه فی شعره "‏‎,‎‏مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران‏‎,‎‏۵۸‏‎,‎‏۱۸۳‏‎,‎‏۷۹‏‎,‎‏۱۳۸۶
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ س موسوی‏‎,‎‏"بررسی عوامل و زمینه های رشد و تطور ادب عربی در عصر طلایی"‏‎,‎‏مجله دانشکده ادبیات‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۷۸‏‎,‎‏۳۷‏‎,‎‏۱۳۸۵
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏"تحلیلی بر مبانی نظری ودستورات کاربردی ترجمه"‏‎,‎‏مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۷۲‏‎,‎‏۱۲۱‏‎-‎‏۱۱۱‏‎,‎‏۱۳۸۳
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ اناری بز چلویی‏‎,‎‏"بررسی نشانه های نوآوری در شعر شاعران نئو کلاسیک عرب "‏‎,‎‏ضمیمه دانشکده ادبیات‏‎,‎‏۶و۷‏‎,‎‏از۵۷تا۷۶‏‎,‎‏۱۳۸۳
مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
   عبدالحسین فقهی‏‎,‎‏ علیرضا فرازی‏‎,‎‏"دراسه نقدیه فی مزاعم المستشرقین حول وجود خطا نحویه و لغویه فی القرآن الکریم"‏‎,‎‏علمی و پژوهشی‏‎,‎‏الواحد العشرین‏‎,‎‏الواحد العشرین‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏۱۳۸۹
 
 

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 696
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :10
  • بازدید کل : 5419986

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید