• |
 • |
 • |
 • |
 • پنجشنبه 28 تیر 1403
 • |
 • 14:45

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر هادی نظری منظم
مشخصات فردی
نام:  هادی                            نام خانوادگی: نظری منظم          نام پدر: محمدرضا                             محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 1354                   آخرين مدرک تحصيلی: دکتری                   رشته تحصيلی: زبان و ادبيات عربی                             دانشگاه محل خدمت:  تربیت مدرس تهران       رتبه علمی: دانشیار

hnazarimonazamyahoo.com         hadi.nazarimodares.ac.ir      
 
 
 1. مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده
 
 1. نظری منظم، هادی(1389)، «ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه های پژوهش»، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره 2، صص 221- 237.
 2. نظری منظم، هادی(1389)، «تأریخ الأدب المقارن في إیران»، دراسات في اللغة العربية و آدابها، دانشگاه سمنان و تشرین، سال اول، شماره 1، صص 125- 151.
 3. نظری منظم، هادی، و ریحانة منصوری(1389)، «الأدب المقارن: مدارسه و مجالات البحث فیه»، فصلنامه  التراث الأدبي، جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، سال 2، شماره 8، صص 125- 141.
 4. نظری منظم، هادی(1390)، «از نهج البلاغه تا گلستان: پژوهشی تطبيقی در کوچ انديشه ها و مضامين»، پژوهش های نقد وترجمه زبان وادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شماره 1، صص 75-93.
 5. نظری منظم، هادی وریحانه منصوری(1390)، «رافد الترجمة في الأدب الفارسي المقارن»، إضاءات نقدية، شماره 1، شماره 4، صص 127-133.
 6. نظری منظم، هادی وریحانه منصوری(1390) «الحياة العاطفية بين العذرية و الصوفية لمحمد غنيمی هلال« رؤية نقدية مقارنة»، إضاءات نقدية، سال اول، شماره 3، صص 133-143.
 7. مسبوق، سید مهدی،  نظری منظم، هادی، و حدیثه فرزبود(1391)؛ «خوش باشی و دم غنيمت شمری در انديشه طرفه و خيام»، متن شناسی ادب فارسی، دانشگاه اصفهان، شماره اول( پياپی13 ). صص 147-162.
 8. نظری منظم، هادی( 1391)، «از عقل ناصرخسرو تا عقل معری»، مجله ادبيات تطبيقی، دانشگاه باهنرکرمان، سال سوم، شماره 6، صص 209-239.
 9. پروینی، خلیل، نظری منظم، هادی وکاوه خضری(1391)، «صورة مایاکوفسکي في شعر عبدالوهاب البیاتی وشیرکو بیکه س، دراسة صورولوجية في الأدب المقارن، إضاءات نقدية، سال 2، شماره 8، صص 55-75.
 10. نظری منظم، هادی، احمدی، خاطره(1392)، «التشاؤم في شعر أبي العلاء المعري وعبدالرحمن شکري»، إضاءات نقدية، سال 2، شماره 12، صص 197-213.
 11. روشنفکر، کبری، نظری منظم، هادی واحمد حیدری(1392)، «چالش های ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در رمان اللص والکلاب نجیب محفوظ؛ مقایسه دو ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک»، پژوهش های ترجمه در زبان وادبیات عربی، شماره 8، سال 3، صص 13-34.
 12. نظری منظم، هادی، ابویسانی، حسین، پروین، نورالدین وکاوه خضری(1392)، «مطالعه روشمندی علمی در پژوهش های نثر معاصر عربی: بررسی موردی: چکیده های مقالات داستانی»، نقد ادب معاصر عربی، سال 3، پیاپی 7، صص 105- 132.
 13. نظری منظم، هادی، قتالی، سید محمود(1392)، «گول نمایی وهنجارگریزی در ادبیات عصر عباسی»، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره 28، صص 127-158.
 14. عبدی، صلاح الدین، نظری منظم، هادی، وابوذر گلزار(1393)، «بازتاب عنصر مکان در ادبیات زندان، مطالعه مورد پژوهانه: ورق پاره های زندان بزرگ علوی ویومیات الواحات صنع الله ابراهیم»، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، سال 4، شماره 14، صص 25-43.
 15. نظری منظم، هادي، مسبوق، مهدی(1393)، «رسالت طنز در شعر ابو الشمقمق وعبید زاکانی»، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشگاه باهنر کرمان، سال 9، شماره 11، صص 401-422
 16. نظری منظم، هادی، دلشاد، شهرام(1394)، «بررسی ساختاری رمان حرام یوسف ادریس»، نقد ادب معاصر عربی، سال 5، پیاپی 10، صص 27-49.
 17. میرزایی، فرامرز، نظری منظم، هادی ومحمد کلاشی وسوران رجبی(1394)، «شخصیت آفرینی در ادبیات داستانی کودک، بررسی مجموعه قصص عن ثعلب اثر زهیر ابراهیم رسام»، نقد ادب معاصر عربی، سال 5، پیاپی 11، صص 33-49.
 18. نظری منظم، هادي، بیاتي، مجید(1394)، «الأدب الساخر في الصحافة المصریة: أحمد رجب نموذجا»، مجلة إضاءات نقدیة، شماره 19، صص 147-166
 19. نظری منظم، هادي، متقی زاده، عیسی ولیلی محمدی نیا(1394)، «معیارها وشاخص های تدوین وارزیابی کتاب های مکالمه ی عربی دانشگاه پیام نور براساس اهداف آموزشی»، وزارت علوم وفناوری، مجلة پژوهش ونگارش کتب دانشگاهی، شماره 37، صص 85-110
 20. نظری منظم، هادی، آذرنیا، فرشته(1395)، «بررسی تطبیقی طنز در آثار جاحظ وعبید زاکانی»،کاوش نامه ادبیات تطبیقی، سال 5، شماره 22، صص 235-250.
 
 1. روشنفکر، کبری، نظری منظم، هادی ونوح اسلامي(1395)، «تقابل الحضارات بین الأنا والآخر في روایة واحة الغروب لبهاء طاهر»، مجلة إضاءات نقدیة، سال 9، شماره 22، صص 29-49.
 
 1. پروینی، خلیل، نظری منظم، هادي وشهرام دلشاد(1395)، «بررسی تطبیقی داستان لیلی ومجنون عربی وعزیز ونگار فارسی از دیدگاه ساختار گرایی»، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 4، شماره 2، صص 45-74.
 
 1. نظری منظم، هادي، موسوی، سید رضا(1395)، «نقد و بررسی نقش آموزشی تصویر در کتاب های آموزش زبان عربی به غیر عرب زبانها» (بررسی موردی:  کتاب تاریخ الأدب العربی، اثر حنا الفاخوری) مجلة پژوهش ونگارش کتب دانشگاهی،  شماره 39، صص 26-44.
 
 1. نظری منظم، هادي، کثیر، رحیم وأمینه سلیمانی(1396)، «ظاهرة تراسل الحواس في الأدبین العربی والفارسی الحدیثین»، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، سال 7، شماره 25، صص 163-182.
 
 1. نظری منظم، هادي، میرزایی، فرامرز ومرضیه رحیمی آذین(1395)،« تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف: پژوهشی در ادبیات تطبیقی»، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس
 
 
 1. کاوه خضری، کاوه، روشنفکر، کبری، نظری منظم، هادی، ثامنی، سميه(1396)، «مقومات العالمية الأدبية في روایة الشحاذ لنجیب محفوظ»، إضاءات نقدیة، سال 7، شماره 28، صص 133-167.
 
 1. نظری منظم، هادي، پروینی، خلیل ونازنین هدایتی(1396)، «الآخر الإنکلیزي في مرایا الأنا الشرقية المختلفة»، مجلة الجمعية العلمية الإیرانية للغة العربية .
 
 1. نظری منظم، هادی ، رحیمی، ثریا(1397)، «جمالية الملامح الاسلوبية في قصيدة مدينة بلا مطر لبدر شاکر السياب»، مجلة بحوث في اللغة العربية، دانشگاه اصفهان، شماره 19، صص 49-68.
 
 1. میرزایی، فرامرز، بشری جزائري راد، ، پروینی، خلیل، نظری منظم، هادی (2018«فصام الهوية بين أنوثة قاهرة ورجولة مقهورة، قراءة ما بعد کولونيالية في رواية العطر الفرنسي لأمير تاج السر»، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، السنة 9، العدد 27، صص 85-104 .
 
 1. احمدی، محمدرضا، پروینی، خلیل، روشنفکر، کبری، نظری منظم، هادی (1396ش / 1439ق)، «الصوفية وتوظيفها في القضايا الاجتماعية في أشعار محمدرضا شفيعي کدکنی ومحمد عفيفي مطر»، بحوث في الأدب المقارن(کاوش نامه)، کرمانشاه، جامعة رازي، السنة 7، العدد 28،  صص 1- 22 .
 2. احمدی، محمدرضا، پروینی، خلیل، روشنفکر، کبری، نظری منظم، هادی (1397ش)، «جمالیات توظیف المرأة والحب في القصيدة الأدونيسية بين النظرتين الصوفية والسوريالية(تحولات العاشق نموذجا)»، فصلية اللسان المبين، السنة 9، العدد 31، صص
 1. 23.
 1. نظری منظم، هادی (1397ش)، «العرب والتنظير للأدب المقارن دراسة نقدية وتحليلية لمحاولة أحمد عبدالعزيز نموذجا»، پژوهش نامه انتقادی متون وبرنامه های علوم انسانی، دوره 18، شماره 11، صص 191- 210.
 2. نظری منظم، هادي، پروینی، خلیل ونازنین هدایتی(1395)، «صورة الآخر الشرقی في أدب الرحلات لغادة السمان: کتاب شهوة الأجنحة نموذجا»، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
 
 1. خضری، کاوه، روشنفکر، کبری، نظری منظم، هادی، و فرامرز میرزایی(1398)، «سمات المحلية في روایة ذاکرة الجسد» "دراسة في نظرية العالمية الأدبية"، آفاق الحضارة الإسلامية، سال 24، شماره 44.
 
 
 
 
 
 
 1. ترجمه کتاب
 
 1. ندا، طه(1383)، ادبیات تطبیقی، ترجمه هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.
 2. هلال، محمد غنیمی(1393)، لیلی ومجنون در ادبیات عربی وفارسی، پژوهشی نقدی وتطبیقی در عشق عذری وعشق صوفیانه، ترجمه نظری منظم، هادی وریحانه منصوری، تهران: نشر نی.
 3. ابومخنف، مقتل الحسین (ع)، ترجمه هادی نظری منظم و باقری لنگرودی، تهران، انتشارات علم و ادب، 1398.
 
 
 
 
 
 1.  مقالات چاپ شده در دائرة المعارف بزرگ اسلامی
 
 
- تاليف 22 مدخل در شماره های مختلفی از دائرة المعارف بزرگ اسلامی( جلدهای 12 تا
18). مقالات مزبور عبارتند از:
 بشتی،  بکر بن عبدالعزيز،  بندار اصفهاني،  بيهس بن صهيب، تامر ملاط ، تبريزی، محمد تجانی، عبد الله تجانی، تصريع، تضاد، تضمين، توشيح، توما نقولا، عفيف الدين تلمساني، تميم بن مقبل، توبة بن حمير، ابو الحسن تهامي، عايشه تيمور، ثابت بن اسلم ، جاواني، جاد المولی، حفص بن عمر.
 
- تالیف 4 مقاله در دانشنامه جهان اسلام: ابن همام سلولی / طهمان بن عمرو                   کلابی/  علقمة الفحل/  عقيل بن علفة /  (زیر چاپ).
 
 
 
 1. مقاله های همایشی
 1. میرزایی، فرامرز، نظری منظم، هادی(1390)، «عربی کاربردی با اهداف ویژه»، چکیده مقالات اولین همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان وادبیات عربی، ص 121.
 2. پروینی، خلیل،نظری منظم، هادی ورضا پاشازاده(1393)،«طاهر احمد مکی وجایگاه او در ادبیات تطبیقی عربی»، دومین همایش ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، ص 7.
 3. نظری منظم، هادی(1393)، « ادبیات تطبیقی در کشورهای عربی: چالش ها وچشم اندازها »، مجموعه مقالات دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، صص 1755-1768.
 4. میرزایی، فرامرز، نظری منظم، هادی ومرضیه رحیمی آذین(1393)، «طنز اجتماعی در اشعارملک الشعرای بهار وجمیل صدقی زهاوی: پژوهشی در ادبیات تطبیقی»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی، کرمانشاه، دانشگاه رازی، صص 1637-1658
 5. نظری منظم، هادی، شه بخش مجبور، آزاده ومشتاق رئیسی(1394)، «أسلوب الحوار في القرآن الکریم، حوار مؤمن من آل فرعون في سورة غافر نموذجا»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن کریم وزبان وادب عربی، دانشگاه کردستان، جلد 2، صص 379- 394.
 6. نظری منظم، هادی، پروینی، خلیل وسید روح الله طاهری(1394)، «چارچوبی برای ارزیابی ترجمه های عربی به فارسی با تکیه بر آراء نیومارک»، همایش ملی ترجمه ومطالعات بینا رشته ای.
 7. نظری منظم، هادی، طاهری، سید روح الله(1395)،« نقدی بر ترجمه اللمع فی التصوف ابونصر سراج بر مبنای ضرورت تسلط بر زبان مبدأ وآشنایی با موضوع مورد ترجمه»، همایش ملی ترجمه ومطالعات بینا رشته ای، دانشگاه بیرجند
 8. طاهری، سید روح الله، نظری منظم، هادی(1395)، «رفتارشناسی نحوه ی عمل برخی مترجمان در مواجهه با دشواری های ترجمه ی متون عرفانی»، کنفرانس بین المللی ادبیات وزبان شناسی
 
 
 
 
 
 1. افتخارات  و جوایز علمی
 
 1. برنده کتاب سال دانشجویی کشور(رشته علوم انسانی و اجتماعی، شاخه ترجمه) در سال 1384. عنوان ترجمه: ادبیات تطبیقی
 2. دارنده رتبه نخست آزمون دکترا در سال 1383 (دانشگاه علامه طباطبایی) و عضو دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه.
 3. داور نمونه مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392.
 4. رتبه اول آزمون زباندانان کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1395
 
 
 1. سوابق اجرایی:
 
مسؤول کمیته پژوهش انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال 1392 لغایت 1395
بازرس علی البدل انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال 1395 تاکنون
دبیر تخصصی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از سال 1395 تاکنون
ویراستار مقالات عربی مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از شماره 24 تا 38.
ویراستار علمی و زبانی مقالات عربی مجله علمی پژوهشی اضاءات نقدیة از سال 1390 تاکنون.
همکاری با سازمان سنجش در طراحی و تصحیح سؤال های عربی کارشناسی ارشد و دکترا
مترجم و دبیر خبر عربی در شبکه عربی العالم از مرداد 1397 تاکنون
 
 
 
 
 

افزودن نظرات:


آمار سایت

 • بازدید 24 ساعت قبل : 640
 • کاربران حاضر در پایگاه :0
 • مهمانان حاضر در پایگاه :29
 • بازدید کل : 5433583

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید