• |
  • |
  • |
  • |
  • پنجشنبه 28 تیر 1403
  • |
  • 13:41

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر حسین ابویسانی
رزومه‌ی علمی
حسین ابویسانی؛ دکترای زبان و ادبیات عربی
عضو هیأت علمی و دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
     -دانش آموخته‌ی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد، سال ۱۳۷۴.
     - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۱۳۷۹.
       - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دکتری از دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۲.
 از کانون زبان ایران، تهران، سال ۱۴۰۱.B۲-۷ - . . . . . . . . . زبان فرانسه، سطح     
     -عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی از سال ۱۳۸۵.
     -سابقه‌ی تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و برخی دانشگاه‌های دیگر.
     -عضویت در هیئت مدیره‌ی "انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی".
     -عضویت در گروه عربی "شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی".
     -برگزیده­ی پنجمین جشنواره ملی حرکت، به عنوان مشاور انجمن علمی گروه زبان و ادبیات عربی، از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۹۱.
      -استاد مشاور برگزیده‌ی کشوری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۱.   
     -معرفی شده از سوی دانشکده به عنوان استاد نمونه‌ی گروه زبان و ادبیات عربی در دی ماه سال ۱۳۹۴.
     -شرکت در همایش‌های علمی داخلی و خارجی و انجام سخنرانی‌ها برای ارائه‌ی مقالات.
     -تألیف و ترجمه‌ی کُتب، و نگارش مقالات.
      - کتاب‌ها:
     ۱- سمیح القاسم و شعر معاصر فلسطین، تألیف، انتشارات سروش، سال نشر ۱۳۹۲.
     ۲- شعر معاصر عرب؛ سوریه و لبنان، اثر نعیم الیافی، ترجمه از عربی به فارسی، انتشارات میثاق فرزانگان، سال نشر ۱۳۹۱.
    ۳- بوطیقای عربی، ترجمه از عربی به فارسی، اثر ادونیس، انتشارات امیرکبیر، سال نشر ۱۳۹۷.
  - مقالات:
أ- مقالات علمی- پژوهشی:
 ۱-  فلفل و عناصر داستان(فلفل و عناصر القصة). مجله‌ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره‌ی ۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۶.        
 ۲ ملامح التجدید فی شعر البارودی، مجله‌ی "اللغه العربیه و آدابها"، پردیس قم دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره‌ی ۹، پاییز و زمستان  ۲۰۰۹/ ۱۳۸۷.
 ۳- غموض و شعر سورئالیستی و سمبولیک عربی، مجله‌ی "زبان و ادبیات عربی"، دانشگاه مشهد، شماره‌ی ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹.      
 ۴- داستان بیت در شعر عربی(البیت القصصی فی الشعر العربی)، مجله‌ی "دراسات فی اللغه العربیه و آدابها"، دانشگاه سمنان          و لاذقیه‌ی سوریه(لاسم)، شماره‌ی ۷، پاییز ۱۳۹۰.
 ۵- پست مدرنیسم در متن ادبی کولاج، مجله‌ی "زبان و ادبیات عربی"، دانشگاه مشهد، شماره‌ی ۷/۲/۱۶۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۱.
 ۶- تحلیل رمان «زینب» بر اساس نقد فمینیستی، مجله‌ی "پژوهشنامه نقد ادب عربی"، دانشگاه شهید بهشتی، (۶/۶۲) شماره ۴         پیاپی، بهار و تابستان ۱۳۹۱.
 ۷- تحلیلی زبان­شناختی - ساختاری از قصیده "الظل و الصلیب" براساس روش یاکوبسن، نقد ادب معاصر عربی، دانشگاه یزد، شماره‌ی ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۱.
 ۸- عناصر قصه "الذئاب تعید قراءه تاریخها" القصیره جداً، مجله‌ی "اللغه العربیه و آدابها، پردیس قمِ دانشگاه تهران، سال نهم،         زمستان ۱۳۹۱.
 ۹- المرأه و معاناتها فی تنائیه سحر خلیفه؛ الصبار وعباد الشمس، مجله‌ی لسان مبین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، زمستان ۱۳۹۱.  
 ۱۰- تحلیل انتقادی کتاب الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، مجله‌ی "پژوهشنامه‌ی انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی"، سال چهاردهم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۹۳.
۱۱- بررسی زیبایی­شناسی قصیده­ی "العام السادس عشر" أحمد عبد المعطی حجازی، از منظر نقد فرمالیستی، مجله‌ی "پژوهشنامه نقد ادب عربی"، دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌ی ۸/ پیاپی  ۶/۶۶، بهار و تابستان ۱۳۹۳.
۱۲- نقش هنرسازه‌های بدیعی در تعجب برانگیزی مخاطب باتکیه بر نقد فرمالیسم روسی در سوره‌های مکی؛ مطالعه‌ی موردی: سوره‌های "بروج" و "غاشیه"، مجله‌ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،.دانشگاه تربیت مدرس، دوره ی ۱۱، شماره‌ی ۳۶، پاییز ۱۳۹۴.
۱۳- سرود ملی الجزایر در آینه‌ی نقد فرمالیستی، پژوهشنامه‌ی نقد ادب عربی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۴.
۱۴- Locatio Stracture at the Novels of KHEIRI ALZAHABI /The Naturalist Journal An International Multidisciplinary Journal ISSN: ۰x۲۸-۳۱۲۱ "print" ISSN:۰۰۲۸-۰۷۷۱ "online".
۱۵- Study the monologue(singular first person) narrative technique at the novel by Hani Alraheb /International Journal of Advance Biotechnology and Reaserch(LIBR) ISSN ۰۹۷۶-۲۶۱۲, Online ۲۲۷۸-۵۹۹X, Vol-۷, Special Issue۳-April, pp۲۳۱۳-۲۳۲۲/   htt://www.bipublication.com.
۱۶- سبک شناسی تصویر حلاج در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی(مطاله‌ی مورد پژوهانه: دو سروده‌ی "مرثیة الحلاج" و "حلاج")، مجله "کاوش نامه ادبیات تطبیقی"، دانشگاه کرمانشاه، دوره‌ی ۶، شماره‌ی ۲۴، زمستان ۱۳۹۵، صص ۲۱-۱.
۱۷- آشنایی زدایی در دیوان شعری عرار(مطالعه‌ی موردی: پنج قصیده: یا حلوة النظر، متی، راهب الحانة، قالوا أناب، شباب)، مجله‌ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه مشهد، شماره‌ی چهاردهم، بهار و تابستان ۱۳۹۵. 
 ۱۸- المفارقة التصویریة فی الشعر السیاسی عند نزار قبانی، مجله‌ی ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره‌ی ۴۲، بهار ۱۳۹۶، ۲۰۱۷، صص ۸۸- ۶۵.
۱۹- هایکو و نمونه‌های آن درشعر معاصر عربی، مجله‌ی ادب عربی، دانشگاه تهران، سال ۸، شماره‌ی ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص۱۷-۱.
۲۰- نقد کتاب"عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة؛ بررسی ساختار و محتوی، مجله‌ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره‌ی ۴۴، پاییز ۱۳۹۶ هـ. ش، ۲۰۱۷م، صص ۲۲۸-۲۰۵.
۲۱- ناسازواری نصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر السیاب، مجله‌ی "پژوهشنامه‌ی نقد ادب عربی"، دانشگاه شهید بهشتی، دوره‌ی هفتم، شماره‌ی ۱۳/ پیاپی(۶/۱۷)/ پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
۲۲- دراسة مقارنة لمسرحیتی بیجمالیون(الصراع بین الفن و الحیاة نموذجاً)، مجله‌ی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، العدد ۴۶، ربیع/ بهار ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷، صص ۸۰- ۵۹.
۲۳- از نمونه‌های پیوندهای تاریخی ادبیات ایران و اردن(مطالعه‌ی موردی؛ عرار و خیام)، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی تاریخ ادبیات، دوره‌ی ۹، شماره‌ی ۳/۸۰ (۱۳۹۶)، بهار و تابستان.
۲۴- صورة الخمرة فی شعر مصطفی وهبی التلّ(عرار) و مدی تأثرها برباعیات الخیّام، مجله‌ی إضاءات نقدیة، سال هشتم، شماره‌ی ۳۱، پاییز ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷.
۲۵- تأثیر الثقافة الإسلامیة فی الکومیدیا الإلهیة لدانتی؛ فی مرایا النـقد، مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه کرمانشاه، سال هشتم، شماره‌ی ۳۲، زمستان ۱۳۹۷، صص ۳۲-۲۱.
۲۶- دراسة سیمیائیة فی قصیدة "کلمات الوطن" لتوفیق زیاد علی أساس نظریة بیرس، مجلة إضاءات، دانشگاه آزاد کرج، سال نهم، شماره‌ی ۳۶، زمستان ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹، صص ۴۰- ۹۰ .
۲۷- "الأدب المقارن فی الدراسات المقارنة التطبیقیة" در بوته‌ی نقد، پژوهش نامه‌ی انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ماهنامه‌ی علمی، سال نوزدهم، شماره‌ی هشتم، آبان ۱۳۹۸، ۱-۱۳.
۲۸- تحلیل بینامتنیت رمان "قلب سگی" و "فرانکشتاین در بغداد" برمبنای نظریه‌ی ریفاتر، ویژه‌نامه‌ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(ادبیات تطبیقی)، سال دهم، بهار و تابستان ۱۳۹۹، شماره‌ی ۱(پیاپی ۱۹)، صص ۳- ۳۰.
۲۹- معرفی و خوانش نقدی کتاب "إشکالیة التیّارات و التأثیرات الأدبیة فی الوطن العربی؛ دراسة مقارنة"، پژوهشنامه‌ی نقد ادب عربی، دوره‌ی ۱۰، شماره‌ی ۲۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، صص: ۷ الی ۳۲.
۳۰- نقد پسا استعماری رمان«فرانکشتاین فی بغداد» اثر احمد سعداوی، کاوش‌نامه‌ی ادبیات تطبیقی، دوره‌ی یازدهم، شماره‌ی ۴(پیاپی ۴۴)، زمستان ۱۴۰۰. صص ۱۷- ۳۸.
۳۱- بررسی محتوایی شعر شاعران عربیسرای خراسان)مطالعه‌ی موردی: جلد چهارم یتیمة الدهر ثعالبی(، کاوشنامه‌ی ادبیات تطبیقی، دوره‌ی دوازدهم، شماره‌ی ۱( پیاپی ۴۵ ،)بهار ۱۴۰۱.
ب- مقالات همایش:
۱- شعر فولکلور و ادبیات مقاومت فلسطین، ارائه شده به همایش ادبیات مقاومت در لبنان، ایران، دانشگاه گیلان، ۱۳۸۸.
 ۲- بررسی تطبیقی مضامین سیاسی- اجتماعی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی، هفتمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران، تهران، ۱۳۹۱. 
 ۳- مقایسه­ی میان نجیب محفوظ و صادق چوبک (مطالعه­ی موردی: دین و دانش)، همایش راهکارهای توسعه­ی بین رشته­ای در حوزه­ی زبان و ادبیات عربی، ایران، دانشگاه یزد، ۱۳۹۰.
 ۴- مقایسه­ی میان لاهوتی و ابوشادی، همایش راهکارهای توسعه­ی بین رشته­ای در حوزه­ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد ۱۳۹۰.
 ۵- تأثیر قرآن بر پیدایش و تحول نقد ادبی(تا پایان قرن چهارم هجری)، همایش ملی قرآن کریم و ادب عربی، دانشگاه کردستان، ۱۳۹۰.
 ۶- پژوهش‌های دانشگاهی مرتبط با قرآن؛ مطالعه‌ی موردی: ۴ دانشگاه در ایران(الدراسات الجامعیة فی العنایه بالقرآن؛ أربع           جامعات فی إیران: نموذجاً)، کنفرانس بین المللی مقدس ۲، دانشگاه مالایا، کشور مالزی/ کوآلالامپور، ۱۳۹۰.      
 ۷- بررسی وجوه اشتراک و افتراق در مدایح نبوی خاقانی و بُرده­ی بوصیری، همایش ملی ادبیات تطبیقی، دانشگاه کرمانشاه، ۱۳۹۱.
 ۸- نقش ترجمه در گفتگوی تمدن‌ها؛ مطالعه‌ی موردی: بین عربی و فارسی(دور الترجمه فی حوار الثقافات؛ بین العربیه و             الفارسیه: أنموذجاً)، اندیشه‌ی زبانی و نظریه‌ی نقدی معاصر از سنت تا مدرنیته، دانشگاه شهر تَبَسّه، کشور الجزایر، ۱۳۹۲.
۹- نقش ترجمه در گفتگوی تمدن های عربی و فارسی؛ مطالعه‌ی موردی: ابن مقفع و آثار وی(الترجمه و أهمیتها فی حوار الثقافتین: العربیه و الفارسیه؛ ابن المقفع و آثاره أنموذجاً)، همایش اندیشه‌ی زبانی و نظریه‌ی نقدی معاصر از سنت تا مدرنیته، دانشگاه شهر تَبَسّه، کشور الجزایر، ۱۳۹۲.
۱۰- جوانمردی و وفاداری در ادبیات فارسی و عربی؛ مطالعه‌ی موردی: محمدعلی جمال زاده و توفیق الحکیم(المروءة و الوفاء فی الأدبین الفارسی و العربی؛ محمد علی جمال زاده و توفیق الحکیم: نموذجاً)، همایش بین المللی پژوهش تطبیقی و گفتگوی ادبیات، کشور تونس، بیت الحکمه‌ی پایتخت، ۱۳۹۲.
۱۱- نگاهی به جلوه های ادبیات پایداری در اشعار ابراهیم طوقان و ابوالقاسم الشابی، همایش ملی بینامتنیت، قم، بوستان قرآن و عترت، ۱۳۹۳.
۱۲- تصویر نیویورک در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی؛ یک بررسی سبک‌شناختی؛ مطالعه‌ی موردی: قصاید "قَبرٌ مِن أجل نیویورک" و "نیویورک، دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی، کشور ایران، دانشگاه کرمانشاه، ۱۳۹۳.
۱۳- چالش های آموزش زبان در ایران با بررسی یک شیوه‌ی روشمند؛ مطالعه‌ی موردی: متد مرکز آموزش زبان "الضاد"، نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان‌های خارجی در ایران، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۴.
۱۴- معیارهای جمال شناسیک صنایع بدیعی در قرآن کریم با تکیه بر دیدگاه شفیعی‌کدکنی؛ مطالعه­ی موردی: سوره‌ی              "النازعات"، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی، دانشگاه کردستان، ۱۳۹۴.
۱۵- باز خوانی اندیشه‌های زبان شناسی دوسوسور در آینه‌ی آرای سیبویه، همایش ملی جایگاه فارس در عرصه‌ی زبان و ادبیات عربی، ایران، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴.
۱۶- تاثیر فارس و طبیعت آن بر شعر متنبی؛ مطالعه‌ی موردی: "قصیده‌ی شعب بوان"(أثر فارس و بیئتها فی شعر المتنبی؛ قصیدة "شعب بوان" نموذجاً)، همایش ملی جایگاه فارس در عرصه‌ی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴.
۱۷- بررسی تطبیقی جایگاه زن در رمان­های عربی و فارسی؛ مطالعه موردی: "زینب؛ أخلاق ریفیة"و"چراغ ها را من خاموش می کنم"، همایش جایگاه زن در مشرق زمین، کشور ترکیه، دانشگاه استانبول، ۱۳۹۴.
۱۸- ضرورت توسعه‌ی پیوند میان "جامعه شناسی" و "هنر نمایش" در مطالعات میان رشته‌ای. اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته‌ای. تهران، دانشگاه خوارزمی، آذرماه ۱۳۹۴.
۱۹- "دیگر"(The otherو عبدالعزیز بابطین(مطاله‌ی موردی: تعامل میان زبان و فرهنگ فارسی و عربی)، همایش ملی میراث  مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در  حوزه‌ی خلیج فارس. ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۹۵، دانشگاه بوشهر.
۲۰- ادبیات پایداری فولکلور در شعر و ترانه‌های فلسطینی و ایرانی(مطالعه‌ی موردی: بررسی دو قصیده‌ی "شب آخر" و "دایه دایه وقت جنگه"، همایش ادبیات پایداری دانشگاه گیلان، سال .۱۳۹۵
۲۱- سمبولیسم و خطبه‌ی همام، همایش ملی نهج البلاغه، دانشگاه مازندران، اردیبهشت ۱۳۹۶.
۲۲- دور الإیرانیین فی إثراء اللغة العربیة(الصرف و النحو نموذجاً)، همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی، دانشگاه شیراز، مهرماه ۱۳۹۶.
۲۳- الأدباء و النحاة الإیرانیون السبعة و دورهم فی إثراء الأدب العربی و نحوه، همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی، دانشگاه شیراز، مهرماه ۱۳۹۶.
۲۴- الدراسات القرآنیة فی جامعة الخوارزمی(الرسائل و الأطروحات فی کلیة الآداب و اللغات: نموذجاً)، همابش بین المللی"رساله‌های دانشگاهی در مطالعات قرآنی"(ACADEMIC THESES IN QURANIC STUDIES)(الأطروحات العلمیة فی الدراسات القرآنیة)، استانبول، ۲۳ الی ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷.
۲۵- دراسة الغموض و التناقض و اتخیّل و التجرید فی مسرحیّتی بیجمالیّون، مؤتمر اللغة العربیة و التفاعل الحضاری(دراسات مقارنة فی اللغة و الأدب)، مجتمع فارابی دانشگاه تهران و دانشگاه کوفه با همکاری جهاد دانشگاهی، قم ، مارس ۲۰۲۲/ اسفند ،۱۴۰۰، صص:  ۶۵- ۴۳.
۲۶- الرمزیة و ملامحها فی الأدبین الأروبی و العربی، مؤتمر اللغة العربیة و التفاعل الحضاری(دراسات مقارنة فی اللغة و الأدب)، مجتمع فارابی دانشگاه تهران و دانشگاه کوفه با همکاری جهاد دانشگاهی، قم ، مارس ۲۰۲۲/ اسفند ،۱۴۰۰، صص: ۱۷۳- ۱۴۹.
ج- مقالات علمی و ترویجی:
۱- مقایسه‌ی میان اولاد حارتنا و سنگ صبور، مجله‌ی لسان مبین، شماره‌ی ۲، دانشگاه بین المللی امام خمینی، شماره‌ی ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸.
۲- أولادحارتنا . . نظرة دینیة و اجتماعیة، مجله‌ی آفاق الحضارة الإسلامیة، پژوهشگاه علوم انسانی، شماره‌ی ۲۲، رمضان ۱۴۲۹، ۱۳۸۶.
۳- نگاهی به درونمایه‌های اجتماعی در رمان‌های الطیب صالح سودانی، فصلنامه‌ی مطالعات ادبیات تطبیقی، جیرفت، پیاپی ۴۶، تابستان ۱۳۹۷.
۴-  "دراسة الإبراز فی شعر أحمد مطر؛ قصیدتا رماد و عزاء علی بطاقة تهنئة کنموذجین"، دانشگاه آزاد جیرفت کرمان، مجله‌ی دراسات الأدب المعاصر، سال دهم، تابستان ۱۳۹۷، شماره‌ی ۳۸، صص ۹۰- ۶۹.
۵- نقد و بررسی کتاب "من آفاق الأدب المقارن" اثر داود سلّوم، نقدنامه‌ی زبان و ادبیات عربی، پژوهشگاه علوم انسانی، بهار و تابستان ۱۳۹۹، دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۱.
-شایان ذکر است که برخی از مقاله‌های یاد شده به صورت مستقل و برخی دیگر نیز به طور مشترک به رشته‌ی تحریر درآمده است.
- راهنمایی رساله‌های دکتری:
۱- بناء الروایه فی روایات خیری الذهبی.
۲- بررسی تکنیک های روایی در رمان‌های هانی الراهب.
۳- تجلی سیمای شیعه در شعر معاصر عرب؛ مورد مطالعه کشورهای عراق ، مصر لبنان و بحرین.
۴- بررسی تاثیرپذیری اشعار عرار از رباعیات خیام.
۵- بررسی تطبیقی شعر مقاومت محمدعلی شمس الدین و قیصر امین پور.
۶- بررسی و نقد "تصویر خود و دیگری" در رمان‌های معاصر عربی؛ مطالعه موردی رمان‌های "عناق عند جسر بروکلین"، "فرانکشتاین فی بغداد" و "عازف الغیوم".
۷- مسیر تحول نمایشنامه نویسی نزد جلال خوری.
۸- مؤلفه‌های  جهان شمولی در رمان‌های "ثلاثیة نجیب محفوظ"، "الخبز الحافی محمد شکری" و "فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی".
۹- بررسی برجسته سازی در اشعار محمد الماغوط(با تکیه بر نظریه جفری لیچ).
۱۰- مدل سازی ذهنی در رمان "أولاد حارتنا" براساس رویکرد معناشناسی شناختی.
۱۱- بررسی و تحلیل کارکرد مکان فی شعر محمود مفلح و ناجی علوش.
۱۲- بررسی تطبیقی ادبیات پسا استعماری در ادبیات مصر عصر نهضت و ایران عصر مشروطه؛ مطالعه‌ی موردی محمود سامی بارودی و ملک الشعرای بهار.
- مشاوره‌ی رساله‌های دکتری:
۱- ناسازواری تصویری در اشعار سیاسی نزار قبانی و بدر شاکر السیاب( بررسی و تحلیل).
۲- صور بیانی در وصفیات ادبای خراسان از خلال یتیمه الدهر ابومنصور ثعالبی.
۳- دراسه الشکل فی دواوین اللافتات ۱، ۲، ۳ لأحمد مطر.
۴- بررسی نشانه شناسیک اشعار معین بسیسو و توفیق زیاد.
- راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد:
۱- بررسی تطبیقی نمایشنامه پوچی نزد ساموئل بکت و توفیق حکیم.
۲- الاتجاه القومی و الوطنی فی شعر محمد مهدی الجواهری.
۳- المرأة فی روایتی "زینب" لمحمد حسین هیکل و "سارة" لعباس محمود العقاد علی ضوء النقد النسوی.
۴- تجلیات الحلاج فی "ماساة الحلاج" لصلاح عبدالصبور.
۵- نقد وبررسی موضوعی و فنی دوگانه‌ی سحر خلیفه.
۶- تجلی نویسنده در شخصیت‌های رمان ...
۷- بررسی تطبیقی رئالیسم در رمان‌های فرانسوی و مصری، مطالعه‌ی موردی.....
۸- دراسه مقارته للرمزیه بین المسرحیات الإنجلیزیه و المصریه(مسرحیّتی بیجمالیون نموذجاً).
۹- کارکرد اسطوره در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی(بر پایه‌ی دفترهای شعر اغانی مهیار الدمشقی و هزاره‌ی دوم آهوی کوهی).
۱۰- دراسة السیریالیه فی شعر ادونیس.
۱۱- بررسی نهیلیسم درنمایشنامه‌ی "کالیگولا"ی آلبر کامو و مقایسه آن با ابزوردیسم درنمایشنامه‌ی "قطار" اثر توفیق الحکیم.
۱۲- نقش هنرسازه‌های بدیعی درتعجب برانگیزی مخاطب از دیدگاه فرمالیسم روسی در سوره‌های مکی؛ ده سوره از جزء سی‌ام.
۱۳- دراسة أدب المقاومة بین سمیح القاسم و شیرکو بیکس.
۱۴- بررسی روایت در رمان "عزازیل" براساس نظریه ژرار ژنت.
۱۵- بررسی جلوه‌های مقاومت در اشعار مفدی زکریا و فرخی یزدی.
۱۶- سفر، سفرنامه نویسی و تصویر شناسی تطبیقی(مطالعه موردی، مکان‌های مشترک در "سفرنامه‌ی ناصرخسرو و ابن‌بطوطه").
۱۷- بررسی تطبیقی آثار آریستوفانیس، ابوالعلای معری و جمال‌زاده با تاکید بر "غوکان ،رساله الغفران و صحرای محشر".
۱۸- بررسی دیستوپیا(ویران شهر) در رمان فرانکشتاین در بغداد.
۱۹- تصویرشناسی مکان‌ها در رمان "موت صغیر".
۲۰- بررسی محتوایی رمان "عرس الزین" از الطیب صالح ، از منظر نقداجتماعی با توجه به نظریه لوسین گلدمن.
۲۱- تحلیل رمان‌های هیفاء بیطار و زویا پیرزاد با تکیه بر نقد فمنیستی؛ نمونه‌ی موردی "یومیات مطلقه" و "عادت می کنیم".
۲۲- بررسی رمان "عودة الروح" بر اساس نظریه‌ی چندصدایی میخاییل باختین.
۲۳- واکاوی رمان "موت صغیر" بر اساس نظریه‌ی چند صدایی باختین.
-مشاوره‌ی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد:
۱- ادبیات پایداری و بازتاب آن در شعر سمیح صباغ.
۲- بررسی سروده‌های نزار قبانی از دیدگاه نقد فرمالیستی؛ مطالعه‌ی موردی دیوان "حبیبتی و الرسم بالکلمات".
۳- بررسی آشنایی‌زدایی در شعر فدوی طوقان.
۴- الابداع الفنی فی شعر جمال النصاری (نوآوری هنری در شعر جمال نصاری).
۵- نقد فمینیستی رمان"بنات الریاض" اثر رجا عبدالله صانع.
۶- تحلیل و بررسی رمان "القوس و الفراشه" اثر محمد الاشعری از منظر نقد اجتماعی و تاریخی.
۷- شخصیت پردازی در رمان "فرانکشتاین فی بغداد" اثر احمد سعداوی.
۸- مقایسه رویکرد نویسندگان زن ایران و عرب به مسائل زنان(با تمرکز بر آثار منیرو روانی پور و غادة السمان).
۹- شخصیت پردازی و بازخوانی اندیشه‌ها در رمان "عزازیل".
یاد آور می‌شود تعدای از رساله‌ها و پایان نامه‌های ذکر شده، هنوز دفاع نشده است.

حسین ابویسانی
عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه خوارزمی
۳۰/ ۸/ ۱۴۰۱
Ho.abavisaniyahoo.com

افزودن نظرات:


آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 535
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :9
  • بازدید کل : 5433462

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید