• |
  • |
  • |
  • |
  • شنبه 2 تیر 1403
  • |
  • 10:36

نظرسنجی

موفق ترین راه برای ایجاد تحول اساسی در رشته عربی چیست؟
برگزاری دوره های مهارت افزایی برای اساتید و فارغ التحصیلان
به روز کردن سرفصل دروس بر اساس نیازهای کشور
تغییر نگاه دانشجویان و اساتید به رشته
بازنگری در پذیرش دانشجویان وشیوه آن
تغییر روش های تدریس و منابع درسی
   

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

 ads شماره حساب انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اخبار رشته زبان و ادبیات عربیآدرس اینترنتی و اطلاعات مجلات علمی ایران مرتبط با رشته زبان و ادبيات عربی مصوب وزارت علوم

AWT IMAGE

برای مشاهده اطلاعات نشریه روی عنوان آن و جهت مشاهدۀ سایت آن روی علامت (AWT IMAGE)  کلیک نمایید:

آدرس مجلات علمی مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی و لینک

نام نشریه

ناشر

لینک

ادب عربی

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

ادب پژوهی دانشگاه گیلان

AWT IMAGE

ادبیات پایداری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

AWT IMAGE

ادبیات تطبیقی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

AWT IMAGE

ادبیات عرفانی

دانشگاه الزهرا (س)

AWT IMAGE

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

AWT IMAGE

ادیان و عرفان دانشگاه تهران AWT IMAGE

إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

AWT IMAGE

آفاق الحضارة الإسلامیة

پژوهشگاه علوم انسانی

AWT IMAGE

اللغة العربیة وآدابها

دانشگاه تهران پردیس قم

AWT IMAGE

الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان AWT IMAGE
اندیشه دینی انجمن معارف اسلامی, دانشگاه شیراز AWT IMAGE
بحوث فی اللغة العربیة و آدابها دانشگاه اصفهان

AWT IMAGE

برنامه ریزی درسی نظریه و عمل دانشگاه خوارزمی

AWT IMAGE

پژوهش ادبیات معاصر جهان

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

AWT IMAGE

پژوهشنامه ادب حماسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

AWT IMAGE

پژوهشنامه ادب غنایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

AWT IMAGE

پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

AWT IMAGE

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

AWT IMAGE

پژوهشنامه نقد ادب عربی

دانشگاه شهید بهشتی

AWT IMAGE

پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا, همکاری دانشگاه های دیگر AWT IMAGE

پژوهش های ادبی

انجمن زبان و ادبیات فارسی

AWT IMAGE

پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک

AWT IMAGE

پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

دانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE

پژوهش های ادب عرفانی

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

AWT IMAGE

پژوهش های برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, دانشگاه شیراز AWT IMAGE
پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان AWT IMAGE

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

دانشگاه علامه طباطبائی

AWT IMAGE

پژوهش‌های زبانی

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان

AWT IMAGE

پژوهش های زبان شناسی

دانشگاه اصفهان

AWT IMAGE

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

دانشگاه بوعلی سینا

AWT IMAGE

پژوهش‌های قرآن و حدیث دانشگاه تهران

AWT IMAGE

پژوهش‌های قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی AWT IMAGE
پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه

تاریخ ادبیات

دانشگاه شهید بهشتی

AWT IMAGE

تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) AWT IMAGE
تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز AWT IMAGE
تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات AWT IMAGE
تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)

AWT IMAGE

جستارهای ادبی

دانشگاه فردوسی مشهد

AWT IMAGE

جستارهای زبانی

دانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE

الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة  وآدابها انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

AWT IMAGE

دراسات الأدب المعاصر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

AWT IMAGE

دراسات حدیثة فی نهج البلاغة دانشگاه پیام نور

AWT IMAGE

دراسات فی العلوم الإنسانیة دانشگاه تربیت مدرس

AWT IMAGE

دراسات فی اللغة العربیة وآدابها دانشگاه سمنان ، دانشگاه تشرین سوریه

AWT IMAGE

دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلّمها دانشگاه شیراز، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

AWT IMAGE

دراسات فی السردانیة العربیة دانشگاه خوارزمی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

AWT IMAGE

دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) AWT IMAGE
رساله التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی AWT IMAGE
روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی AWT IMAGE

زبان پژوهی

دانشگاه الزهرا (س)

AWT IMAGE

زبان شناخت

پژوهشگاه علوم انسانی

AWT IMAGE

زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

AWT IMAGE

زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران

AWT IMAGE

سیاست خارجی وزارت امور خارجه AWT IMAGE
شعر پژوهی دانشگاه شیراز AWT IMAGE
شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی AWT IMAGE
علوم حدیث دانشکده علوم حدیث AWT IMAGE
علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد AWT IMAGE
فنون ادبی دانشگاه اصفهان AWT IMAGE
قرآن پژوهی خاورشناسان جامعة المصطفی العالمیة AWT IMAGE
قرآن و علم جامعة المصطفی العالمیة AWT IMAGE
کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه AWT IMAGE
کتاب قیم دانشگاه یزد AWT IMAGE
لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین AWT IMAGE
متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی AWT IMAGE
مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز AWT IMAGE
مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت AWT IMAGE
مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز AWT IMAGE
مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان AWT IMAGE
مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران AWT IMAGE
مطالعات زبانی بلاغی دانشگاه سمنان AWT IMAGE
مطالعات بین المللی خصوصی AWT IMAGE
مطالعات ترجمه خصوصی AWT IMAGE
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس AWT IMAGE
مطالعات تطبیقی فارسی و عربی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با دانشگاه بغداد AWT IMAGE
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی AWT IMAGE
مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد AWT IMAGE
مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان AWT IMAGE
مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید, همکاری دانشگاه های دیگر AWT IMAGE
مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت AWT IMAGE
مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) AWT IMAGE
مطالعات قرائت قرآن جامعة المصطفی العالمیة AWT IMAGE
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی AWT IMAGE
نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس AWT IMAGE
نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد AWT IMAGE
نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی AWT IMAGE


تنظیم و گردآوری : دکتر علی ضیغمی


افزودن نظرات:


نظرات کاربران
نظر ارسال شده توسط کاربر ناشناس در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۸

با سلام، متأسفانه در این سامانه و البته نه در هیچ جای دیگر نامی از اساتید گروه زبان و ادبیات عربیِ دانشگاه کوثر بجنورد نمی بینم. لطفا در صورت امکان نام ایشان را هم به لیست استادان این رشته بیفزایید. سپاس.نظر ارسال شده توسط الباحث العربی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳

با سلام واحترام ترتیب نشریات، بر اساس ضرب تاثیر آنها می باشد؟ با تشکر

سلام خير بر اساس ترتيب الفبايي است.موفق و سربلند باشيدبزرگداشت استاد مرحوم دکتر سید امیرمحمود انوار برگزار می‌گردد
با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و خانه اندیشمندان علوم انسانی بزرگداشت استاد فقید دانشگاه تهران دکتر سید امیرمحمود انوار برگزار می‌گردد.

اولین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی برگزار می‌گردد
اولین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی  ۲۷ آذر ۱۴۰۲ مصادف با روز جهانی زبان عربی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌گردد.

سومین همایش ملی بررسی راهکارهای تقویت مهارت ترجمه و کاربرد مهارت‌های زبانی عربی در تدریس کتاب‌های عربی مدارس کشور برگزار می‌گردد
با همکاری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان سومین همایش ملی بررسی راهکارهای تقویت مهارت ترجمه و کاربرد مهارت‌های زبانی عربی در تدریس کتاب‌های عربی مدارس کشور به صورت مجازی برگزار می‌گردد:

اجلاس نهائی نظریه بلاغی فن بیان از دکتر محمد خاقانی با موفقیت در دانشگاه اصفهان برگزار شد

اجلاس نهایی کرسی نظریه پردازی (نظریة بلاغی فنّ بیان) از دکتر محمد خاقانی اصفهانی استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان با موفقیت برگزار شد.


نکوداشت استاد فرزانه دکتر سعید نجفی اسداللهی برگزار می‌گردد
آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر سعید نجفی اسداللهی به اهتمام انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد:

دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان برگزار شد
با حضور اساتید و پژوهشگران رشته زبان و ادبیات عربی و دبیران عربی سراسر کشور، دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه سمنان برگزار شد.

اردوی علمی- فرهنگی استادان و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به عراق
اردوی علمی- فرهنگی- زیارتی استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی در عراق با هدف زیارت عتبات عالیات و بازدید از مراکز علمی و فرهنگی کشور عراق برگزار شد.

زمان برگزاری دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی به میزبانی دانشگاه سمنان تمدید شد
زمان ارسال مقالات و برگزاری دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر حوزه ترجمه متون پزشکی عربی و گردشگری سلامت تمدید شد.

چرا باید عربی بخوانیم؟ (به مناسبت روز جهانی زبان عربی)
متن دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به مناسبت روز جهانی زبان عربی

اعضاء هيات مديره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (دوره‌ هفتم)
جلسه مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/ ۰۴ /۱۴۰۱ در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید و افراد زیر به عنوان اعضاء هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (دوره‌ی هفتم) انتخاب شدند.

دکتر مهرداد آقائی به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر مهرداد آقائی عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی این دانشگاه منصوب شد.

دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد
دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی با تمرکز بر حوزه ترجمه متون پزشکی عربی و گردشگری سلامت در دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد.

دومین همایش ملی جایگاه آموزش تلفیقی در یاد دهی مهارت‌های زبانی عربی برگزار می شود
دومین همایش ملی «جایگاه آموزش تلفیقی در یاددهی مهارت‌های زبانی عربی» به همت گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان با همکاری انجمن عربی استان سمنان و دبیرخانه کشوری زبان عربی ۱۲ آبان برگزار می‌شود .

مجله" مطالعات سبک شناختی قرآن کریم" در ارزیابی سال ۱۴۰۰ وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به اخذ رتبه "ب" گردید

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند مجله" مطالعات سبک شناختی قرآن کریم" در ارزیابی سال ۱۴۰۰ وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به اخذ رتبه "ب" گردید


کسب رتبه ب توسط نشریه دراسات فی السردانیة العربیة
کسب رتبه ب توسط نشریه دراسات فی السردانیة العربیة
نشریه دراسات فی السردانیة العربیة با صاحب امتیازی دانشگاه خوارزمی موفق به کسب رتبه ب شد
این موفقیت را به دست اندرکاران مجله فوق تبریک می گوییم

نکوداشت دکتر سیدابراهیم دیباجی استاد فرزانه زبان و ادبیات عربی کشور
خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برگزار می‌کند:

تبریک سال جدید از طرف رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
تبریک سال جدید

کرسی علمی -ترویجی بررسی متن «قرآن شناخت» و تعلیقات (تفسیر معاصرانه قرآن کریم) با رویکرد انتقادی
کرسی علمی -ترویجی بررسی متن «قرآن شناخت» و تعلیقات (تفسیر معاصرانه قرآن کریم) با رویکرد انتقادی به صورت مجازی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار می‌گردد.

برگزاری کارگاه پیشرفته عربی

نشست ما و مکتب‌های ادبی معاصر برگزار می شود
گروه زبان و ادبیات علوم انسانی خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست ما و مکتب‌های ادبی معاصر را برگزار می‌کند:

نشست مدایح نبوی در شعر معاصر عربی برگزار می‌گردد
نشست مجازی مدایح نبوی در شعر معاصر عربی از سوی گروه زبان و ادبیات عربی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌گردد.

دکتر سید حسین مرعشی به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه شیراز دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی این دانشگاه منصوب شد

پیام تسلیت رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
خبر درگذشت زنده‌یاد دکتر آذرتاش آذرنوش استاد مسلّم زبان و ادبیات عربی، باعث تأثر و تألم خاطر تمامی کسانی شد که از دور و نزدیک با شخصیت علمی و ادبی ایشان آشنا بودند و با واسطه یا بی‌واسطه در محضرشان شاگردی کرده و درس‌ها آموخته و از سفرۀ دانش‌شان لقمه‌ها چیده بودند.

پیام تسلیت خانه اندیشمندان علوم انسانی به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر آذرتاش آذرنوش
گروه زبان و ادبیات عربی خانه اندیشمندان علوم انسانی طی پیامی درگذشت استاد فرزانه زبان و ادبیات عربی مرحوم دکتر آذرتاش آذرنوش را تسلیت گفت؛ متن پیام بدین شرح است:

دکتر آذرتاش آذرنوش استاد زبان و ادبیات عربی درگذشت
آذرتاش آذرنوش نویسنده و محقق در زبان و ادبیات عربی، استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و چهره ماندگار ادبیات عرب در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

دکتر حبیب کشاورز به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان منصوب شد
طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه سمنان، دکتر حبیب کشاورز به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عربی این دانشگاه منصوب شد.

مراسم ترحیم خانم دکتر سهیلا محسنی نژاد برگزار می شود
مراسم ترحیم خانم دکتر سهیلا محسنی نژاد برگزار می شود

پیام تسلیت مدیر گروه عربی خانه اندیشمندان علوم انسانی به مناسبت درگذشت دکتر محسنی نژاد
مدیر گروه عربی خانه اندیشمندان علوم انسانی طی پیامی درگذشت سرکار خانم دکتر سهیلا محسنی نژاد عضو فقید هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه امام صادق (ع) را تسلیت گفت:

پیام رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پی درگذشت خانم دکتر محسنی نژاد
دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی طی پیامی ضایعه درگذشت شادروان دکتر سهیلا محسنی نژاد را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

دکتر سهیلا محسنی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آسمانی شد
دکتر سهیلا محسنی نژاد عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه‌السلام آسمانی شد.

آمار سایت

  • بازدید 24 ساعت قبل : 722
  • کاربران حاضر در پایگاه :0
  • مهمانان حاضر در پایگاه :25
  • بازدید کل : 5420073

با کلیک بر روی 1+ سایت انجمن را محبوب کنید